SEKTÖREL

Yalex'ten Türkiye'de tek alanda, geniş çaplı, modern çilek üretimi

Çilekte 18 Yıllık Deneyim

Türkiye'de tek alanda, geniş çaplı, modern çilek üretimi 1986 yılında Adana'da tarafımızca başlatılmıştır.İlk yıllarda fide ithalatı yapılarak gerçekleştirilen meyve üretimi 1989 yılından itibaren anaç ithal edilerek çoğaltılan kendi üretimimiz fidelerle yapılmaya başlanmıştır. Artan fide üretimimiz 1994 yılında 4 milyon adede,2004 yılındaise 12 milyon adede ulaşmış, kendi meyve üretimimizde kullandığımız fidelerin dışında kalanlar Türkiye çiftçisinin kullanımına sunulmuştur.

Ülkemizdeki genel ekonomik duruma bağlı olarak çilek meyvesi üretimi ve fide talebinde yıldan yılabüyük iniş çıkışlar gözlenmektedir. Nitekim 1994-1995,1998-1999-2000-2003 yıllarında talebi karşılamak içinithalat yapılırken 1994-1997-2001-2002 yılların dayeterli talep olmamıştır.Özellikle 2001 yılında çiftçilerimiz ucuz olduğundan kalitesiz ve sertifikasız üretilen fideleri satın alarak dikim yapmış,bu yüzden verim ve kalite düştüğü gibi,çeşitli hastalıkların oluşması riski de artmıştır.

Dünyanın en büyük çilek üreticisi ABD'de yıllık üretim yaklaşık olarak 500 bin tondur.Avrupa'nın enbüyük çilek üreticisi olan İspanya'da her yıl 400-500 milyonfide üretilmekte ve bunu eken çiftçiler 250-300 binton çilek üretmektedirler.Sadece çilek ihracatından (taze ve dondurulmuş) İspanya yılda 200-300 milyon ABDdoları gelir sağlamaktadır. 1980'li yılların başında İtalya en büyük çilek üreticisi iken daha sonra İspanya öne geçmiştir.Emek yoğun bir iş olan çilek üretiminde işçi ücretlerinin çok artmış olması sebebiyle Türkiye'nin hızla üretimini artırıp pazarı büyütmesi çok kolaydır. Ancak bunun için aşağıdaki tedbirlerin alınması gereklidir :

1-Yeni çeşitlerin anında Türkiye'ye getirilebilmesi amacıyla, Çeşit Koruma Yasası15.01.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup ilgili yönetmeliklerin süratle çıkarılması gereklidir.

2-Çiftçilerimizin kaliteli ve sertifikalı fide kullanması özendirilmelidir.

3-Üretim materyali ithal ve ihracatında karşılaşılan gecikmelerin önlenebilmesi için yurtdışındaki akredite laboratuarlarının raporlarının kabul edilmesi ve ülkemizde de bu laboratuarların kurulması şarttır.

4-Ürünlerin iç ve dış pazarlamasında gereken soğuk zincirin kurulması için yatırımların teşviki gereklidir. Son derece hassas olan çilek meyvesinin raf ömrünün uzatılması ve tüketicilerin yükselen kalite taleplerinin karşılanması için çileğe özel ön soğutma sistemlerinin kullanılması şarttır.

5-Gerek sözleşmeli üretim gerekse kooperatifleşmenin teşvik edilerek pazarların isteğine uygun bol ürün üretiminin teşviki şarttır.Küçük alanlarda birbirinden habersiz değişik kalitelerde mal üretilerek ,dünya pazarlarında (hatta Türkiye pazarında) rekabet edebilmek mümkün değildir.

Ülkemiz elindeki imkanları iyi kullanırsa özellikle Akdeniz ve Ege kıyı şeridindeki arazilerde erkenci çilek üretimini geliştirerek üreticisine yeni ve yüksek bir gelir kaynağı sağladığı gibi işsizlere yeni iş imkanları ve ülkemize döviz geliri kazandırmış olacaktır. İtalya'nın yerini İspanya'nın aldığı gibi Türkiye'de İspanya'nın yerini alacaktır.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> İtalyanlar ve Türkler Adana'da buluştu

>> Dünya soya ve mısır fiyatları yükseldi

>> Mersin'de 3. yaş meyve ve sebze sempozyumu

>> Çilekte 18 yıllık deneyim

>> Devlerin gözü gıda sektöründe

>> Buğday hasadının önemi

>> New Holland Kervanı

>> Kavgaya değil, iş yapmaya geldik

>> Massey Ferguson

  ANA SAYFAYA DÖN
 

 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.