GÜNDEM

Prof. Dr. Erkan BENLİ

 
Ulusal Süt Konseyi Tasarısı Yasalaşmayı Bekliyor

Sektörde haksız rekabet ortamının oluştuğunu kaydeden Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SET-BİR) Genel Sekreteri ve Süt Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Benli, sektörde yaşanan problemlerin önüne geçebilmek için bir “Süt Konseyi Kanun Tasarısı” hazırlandığını ancak tasarının henüz yasal statüye kavuşmadığını söyledi

Benli, modern tesislerin üretimden aldıkları payın yüzde 20 olduğunu ve tüketicinin bilinçlendirilmediğini ifade ediyor. Bu nedenle özellikle AB'de yürürlükte olan sütçülük sistemleri ve politikaları dikkate alınarak, bu plan döneminde gerekli yasal ve yapısal düzenlemelere hızla başlanması gerektiğini dile getirdi. Benli, bu gerekçeden yola çıkarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce “Süt Konseyi Kanun Tasarısı” hasırlandığını anlattı.

Erkan Benli, bu kanunun 4.maddesi uyarınca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Süt Kooperatifleri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, ve Süt Sanayicileri'nin temsil edileceği, 21 asil ve21 yedek üyeden müteşekkil bir “Ulusal Süt Konseyi” kurulmasının öngörüldüğünü söyledi.

Konsey üç toplantı yaptı
Ulusal Süt Konseyi'nin 57.hükümet döneminde bakanlık oluru ile yasayı beklemeden kurulduğunu belirten Erkan Benli, konseyin çalışmalara başladığını ve bugüne kadar üç toplantı yaparak konu hakkında gerekli görüşmelerde bulunduklarını bildirdi. Benli “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın hazırlanan eski yasa tasarısını tekrar düzenleyerek ilgililerin görüşlerine sunması ve sonrasında oluşacak nihai tasarıyı yasalaşmak üzere meclise sevketmesi gerekli. Bu yasanın çıkması halinde bugün için süt sektöründe çözüm bekleyen pekçok problem çözümlenmiş olacak.” Şeklinde konuştu. Konseyin yasal bir statüye ulaştırılmadığı için yasada belirlenmiş görevleri fiilen yürütme imkanına kavuşamadığına da değinen Benli 59'unucu hükümet döneminde herhangi bir çalışmada bulunulmadığını söyledi. Prof. Dr. Erkan Benli, Ulusal Süt Konseyi'nin kurulma amaçlarını şöyle sıraladı:

“Ulusal hayvancılık politikalarını ve sütte fiyatlandırma sistemi ve süt fonu oluşturularak, istikrar ortamı sağlanması ile hayvancılığı sürdürülebilir hale getirmek. Türkiye hayvancılığını, sütçülüğünü geliştirmek ve süt üretimini artırmak. Süt ve süt ürünlerini en doğal haliyle hijyenik koşullarda hazırlatmak ve pratik, sağlıklı ambalajlarda çevre sağlığını bozmadan tüketiciye sunmak için gereken ileri teknolojinin benimsenmesini sağlamak. Çağdaş toplum olmanın gerektirdiği miktarda ve kalitede bu ürünleri tükettirmek.”
Üretimde modern tesislerin payı yüzde 20
Türkiye'de süt ve süt mamulleri sanayiinin hammadde temininden pazarlamaya kadar pekçok sorununa çözüm beklediğini belirten Benli, “Bir tarafta AB standartlarında ve Codex Alimentarius'a uygun nitelikte üretim yapmaya çalışan, gelişmiş teknolojileri kullanan entegre tesisler üretim yaparken, diğer taraftan hijyenik hiçbir koşula uymadan, en ilkel yöntemlerle üretim yapmaya çalışan kayıt dışı mandıralar, tam bir çelişki görüntüsü veriyor” dedi. Türkiye'de üretilen sütün, en iyimser tahminlerle ancak yüzde 20'sini modern tesislerin işlediğini belirten Benli, devletin kontrol ve denetleme yapma çabasını sürdürürken, diğer taraftan sokak sütçülüğü oluştuğunu ve sektörün haksız rekabet koşullarında üretim yaptığını söyledi.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Don, sel, kuraklık; tarıma doğa darbesi

>> II. Tarım Şurası

>> 22 Kuruluştan Başbakan Erdoğan'a açık mektup

>> Ekonomi büyüyor, tarım küçülüyor

>> Ulusal Süt Konseyi tasarısı yasalaşmayı bekliyor

>> Tarım, biyoteknoloji ve kalkınma

>> Erozyon

>> İklim değişikliği ozon tabakasını bozuyor


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.