GÜNDEM

 
Avrupalı Çiftçilerin Keyfi Kaçtı

Çiftçiler, kırk yıldan beri uygulana gelen ve tarımsal üretime sübvansiyon verilmesini öngören sistemi sona erdiren değişikliğin özellikle küçük çiftçilerin ayakta kalmasını imkansız kılacağını savunuyorlar. Ürüne sübvansiyonu kaldıran ama çiftçilere çeşitli kalemler altında yapılan ödemeyi toplamda azaltmayan değişiklik Ortak Tarım Politikası'nda daha köklü bir reform yapılmasını öneren çevrelerde ise tepkiyle karşılandı. Bu çevreler yapılan değişiklikle aslında sübvansiyonların ürün bazında kaldırıldığını ama çiftçilere belli bir gelir elde etmeleri için verilen yardımları değiştirmediğini vurgulayarak, sonuçta, en azında birkaç yıl daha fiili durumda pek bir değişikliğin olmayacağını ileri sürüyorlar.

Ortak Tarım Politikası özellikle tarım sektörü güçlü ve köylü kesimi kalabalık olan başta Fransa olmak üzere İspanya, Portekiz gibi ülkeler tarafından savunulurken, AB bütçesinde karşılanan sübvansiyonlar için ulusal bütçelerinden büyük miktarlarda ödeme yapmak zorunda kalan ve tarım sektörü küçük ülkeler ise şiddetle eleştiriyorlar.

Serbest piyasa mı istikrar mı tartışması
Sübvansiyonların tamamen kaldırılmasını veya çok azaltılmasını isteyen çevreler, tarımsal üretimin ve pazarlamanın salt serbest piyasa kurallarına göre yapılmasını savunurken özellikle küçük ve orta çaplı çiftçiler bunun sektörde büyük bir istikrarsızlık yaratacağı inancındalar. Sübvansiyonların azaltılması küçük çiftçilerde ortalama yüzde 5 oranında bir gelir kaybına neden olacak, çiftçilerin bu açığı kapatmaları ancak ürünlere zamla mümkün olacak. Ne var ki söz konusu ülkelerde tarımsal üretimin maliyeti gelişmekte olan ülkeler ile kıyaslandığında hayli yüksek. Dolayısıyla serbest piyasa koşullarında ithal edilen tarımsal ürünler AB içinde üretilen aynı ürünlerden daha düşük fiyatla pazara çıktığında tüketici kazanıyor ama AB çiftçisi ürününü satamıyor, rekabet edemiyor. Aradaki fiyat farkının ithal tarım ürünlerine konan gümrük vergileri ile eşitlenmesi ise ihracatçı ülkeler tarafından "korumacılık" olarak nitelenerek Dünya Ticaret Örgütü nezdinde şikayetlere konu ediliyordu. Geçen hafta Cancun'da toplanan Dünya Ticaret Örgütü'nün gündemindeki en önemli maddelerden biri de tarımsal ürünlerde serbest ticaret koşullarının kısıtlılığı ve bu bu kısıtlamaların kaldırılması idi.

Büyük çiftçiler, sübvansiyonların azaltılmasının kendilerine yüzde 25 oranında bir gelir kaybettireceğini ancak ithal ürünlerle rekabet edebilecek güçte olduklarını ama küçüklerin büyük çoğunluğunun dayanamayacağını belirtiyorlar. Sübvansiyonların kaldırılmasına 2005 yılında başlanacak ve aşama aşama azaltmanın sonunda 2015 yılında artık sübvansiyon diye bir şey kalmayacak.

Değişiklik
1960'larda yürürlüğe giren Ortak Tarım Politikası sisteminde çiftçiler piyasanın gereksinimi olsun olmasın ürettikleri ürünler için fiyat sübvansiyonu ve ihracatı teşvik primleri alıyordı. 1992 yılında ve 1999 yılında bütçesel nedenlerle sübvansiyonlarda kesinti yapılmak zorunda kalındı. Ancak şeker gibi bazı ürünlerde halen yüksek düzeyde korumacılık uygulanıyor.
2005 yılında yürürlüğe girecek yeni sistemde, ana değişklik, çiftçilere tek bir kalem altında gelir desteği ödemesi yapılacak olması ancak bu desteğin ölçüsü çiftçinin üretim sürecinde çevre sağlığına ne ölçüde dikkat ettiği, hayvan yetiştiriciliğinde daha özenli olması gibi özellikle tüketicilerin ve çevrecilerin taleplerini yansıtan hususlara ne ölçüde uyulduğu dikkate alınacak.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Mısır üreticisi fiyattan memnun değil

>> Mısıra prim desteği geliyor

>> Ege pamuğunda fiyat arttı

>> Şekerde pazar savaşı

>> Avrupalı çiftçilerin keyfi kaçtı

>> İhraçlık fındık bulunamıyor

>> Bin köye bin tarımcı

>> Türkiye'nin ürün deseni yanlış


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.