GÜNDEM

 
Dünya Tarımından Biz de Binde 7 Pay Alıyoruz

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından hazırlanan Dünya Tarım Ürünleri Ticareti Değerlendirme Raporu'nda Türkiye'nin dünya tarım ticaretinden yeterince pay alamadığı ortaya çıktı.
Tarım ürünleri ticareti toplam dünya ticaretinin yüzde 9'unu oluştururken, Türkiye'nin dünya tarım ürünleri ticaretinden aldığı pay binde 7'de kaldı.

Rapor'da, tarım ürünlerinde ABD'nin hem ihracatta, hem ithalatta ilk sırada olduğu vurgulanırken, 2000 yılı itibariyle dünya gıda ürünleri ihracatının yüzde 12'sini gerçekleştiren ABD'yi sırasıyla Fransa, Hollanda, Almanya ve Kanada takip etti. Aynı zamanda 49.4 milyar dolar ile dünyanın en büyük gıda ürünleri ithalatçısı durumundaki ABD'yi takiben 48.6 milyar dolar ve yüzde 10.1'lik pay ile Japonya ikinci sırayı aldı. Sıralamada Japonya'dan sonra Almanya, İngiltere ve Fransa yer aldı.
Dünya tarım ürünleri ihracatında 2000 yılında 558 milyar dolar olan rakam 2001 yılında 547 milyar dolara geriledi.

Batı Avrupa gerek ithalatta gerekse ihracatta en önemli bölge olarak kayıtlara geçti. Batı Avrupa ihracatının payı 2001 yılı itibariyle 213.5 milyar dolar, ithalatının payı ise 235.5 milyar dolar olarak açıklandı. İhracatın yüzde 76'lık kısmını kendi içinde gerçekleştiren Batı Avrupa'yı net gıda ve tarım ürünleri ihracatçısı konumundaki ABD 70 milyar dolar ile takip etti. İthalatta ise ikinci sırayı 68.4 milyar dolar ile ABD alırken 56.9 milyar dolar ile Japonya üçüncü sırayı aldı.

Dünya Tarım Ürünleri Ticareti Değerlendirme Raporu'nun Sonuç bölümünde, tarım ticaretinin düşük gelirler, hızlı nüfus artışları ve sürekli döviz dar boğazı ile karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerde daha da önemli bir konu olarak belirdiği açıklandı. Raporda, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere karşı kendi iç pazarlarını korumak ve uluslararası ticaret platformunda avantajlı hale gelebilmek amacıyla gümrük vergisi dışında tarife dışı teknik engeller olarak adlandırılan birtakım önlemler geliştirdikleri de ifade edildi.

Söz konusu önlemlerin gelişmekte olan ülkelerin gıda ve tarım ürünleri ticaretinde gelişmiş ülkeler karşısındaki rekabet avantajını kaybetmelerine yol açtığı vurgulandı. Gelişmekte olan ülkeler aleyhine işleyen tarımsal ticaret politikalarının önlenmesi gereğini ön plana çıkaran Rapor'da, "Ticaret politikalarının gereklerinin yerine getirilmesi piyasadaki aksaklıkların giderilmesine, dünya tarım ticaretinin sanayi ürünleri ticaretinde olduğu gibi daha serbest koşullarda gerçekleşmesine yardımcı olacaktır" görüşüne yer verildi.

 

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Çiftçiye destek paketi çıktı

>> GAP'ta ürün deseni değişecek

>> Üretici, buğday hasadına ithalatın gölgesinde başlıyor

>> Tütünde fiyasko

>> Zeytin ağaçlarında "solgunluk" tehlikesi

>> Yeni AB üyelerinden ilk darbeyi zeytinde yedik

>> Mısırın paydaşları biraraya geldi

>>
Sistemden şikayetçiyiz

>> Destekleme primleri belirlendi

>> Dünya tarımından biz de binde 7 pay alıyoruz

>> Türk kirazı dünya pazarında
 

ANA SAYFAYA DÖN
 


Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.