GÜNDEM

 
Çiftçiye Destek Paketi Çıktı

 

Tarımsal faaliyette kullanılan mazot için çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin bakanlar kurulu kararına göre, 2002 yılına ilişkin doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlanmak üzere Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan çiftçilere, 2003 yılı için dekar başına 3 milyon 900 bin lira mazot desteği ödenecek.

Desteklemeye konu tarım arazisi miktarı 500 dekarı geçemeyecek. Kararname uyarınca, mazot desteği ödemeleri 2 taksitte yapılacak. Birinci dilim ödemelerinden, 2002 yılında çiftçi kayıt sistemine kayıt olup doğrudan gelir desteği ödemesi alan çiftçiler yararlanacak.

Birinci dilim ödemelerinden yararlananlar, ikinci dilim ödemlerinden yararlanmak için 2003 yılında çiftçi kayıt sistemine dahil olacak. 2002 yılı çiftçi kayıt sistemine dahil olmayıp 2003 yılında çiftçi kayıt sistemine dahil olup doğrudan gelir desteği alanlar, sadece ikinci dilim mazot desteğinden yararlanabilecek. Ödemeler, ilgili çiftçilerin Ziraat Bankası'nda doğrudan gelir desteği için açılan hesabına nakden ve doğrudan yapılacak. Ödemeler için gerekli finansman, Hazine Müsteşarlığı bütçesindeki doğrudan gelir desteği kaleminden karşılanacak. Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak Ziraat Bankası'na, çiftçilere yapılan ödeme tutarının binde 25'i kadar hizmet komisyonu ödenecek.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri, Maliye bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu devlet bakanlığı tarafından ortak hazırlanacak ir tebliğ ile belirlenecek. Uygulamanın denetiminden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sorumlu olacak. Haksız ödeme yapılmasına esas olan belgeleri düzenleyenler, çiftçilerden bu ödemelerin geri alınması konusunda müteselsilen sorumlu olacaklar.

Sübvansiyon oranı yüzde 34.7
Tarımda, ekilen ürün miktarına göre değişmekle birlikte, dekar başına ortalama 8 litre mazot kullanıldığı kabul ediliyor. Mazot fiyatlarının halen 1 milyon 404- 1 milyon 405 bin lira düzeyinde olduğu dikkate alınırsa, 11 milyon 232 bin liralık mazot bedelinin 3.9 milyon lirası devlet tarafından sübvanse edilmiş olacak. Bu durumda, mazotta sübvansiyon oranı yüzde 34.7 olarak hesaplandı. Mazot sübvansiyonunun maliyeti 671 trilyon lira olarak açıklanmıştı. Yararlanacak çiftçinin az olması nedeniyle, ilk taksit ödemesinin tutarının 100 trilyon lirayı aşmaması bekleniyor.

Hayvancılık destekleri
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar ile yem bitkileri ekimindeki destekler artırıldı. Buna göre, yem bitkilerini üretimini artırmak amacıyla, çok yıllık yem bitkileri ekiminde, nakliye, ilaç ve gübre bedelleri hariç, birinci yıl yatırım giderleri ve uygun görülen işletme giderlerinin yüzde 35'i, ekiliş alanları ile uyumlu alet ve makine alım giderlerinin yüzde 30'u karşılanacak.

Önceden çok yıllık bitkilerde, işletme dahil söz konusu giderlerin yüzde 30'u karşılanıyordu. İletme ve yatırım giderlerini karşılama oranı artırılmış oldu. Tek yıllık bitkilerde ise işletme giderlerinin ve ekiliş alanları ile uyumlu alet ve makine alım giderlerinin yüzde 20'sinin doğrudan ödenmesine devam edilecek.

Dekar başına destek 16 milyon lira
Tarımda ekili alanlar için dekar başına verilen 13.5 milyon liralık doğrudan gelir desteği (DGD) miktarı, yüzde 18.5 artırılarak, 16 milyon liraya yükseltildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından ortak hazırlanan Tarımsal Üretimle İlişkili Olarak Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sistemi Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, çiftçilere yılı içerisinde işledikleri tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak, 500 dekara kadar (500 dekar dahil) alan için DGD ödemesi yapılacak. Bir parselin toplam alanı veya bir parselin başvuruda bulunulan hisse toplamına isabet eden alanı 100 metrekarenin altında olan alanlara DGD ödemesi yapılmayacak.

Ödemeler, ülke genelinde, uygulama döneminde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olmuş tarımsal üretimde bulunan çiftçilere yapılacak ve bunun için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilen ödenekten karşılanacak. Destek, çiftçilerin Ziraat Bankası'nda açılan hesabına nakden yatırılarak verilecek.

Ödemeler nedeniyle bankaya ödeme tutarının binde 5'i kadar hizmet komisyonu 2003 yılı DGD ödeme planı, başvuru yapan çiftçilere ait bilgilerin Bilgi İşlem Merkezi'ndeki kayıt sistemine girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını ve ön denetimin bitirilmesini müteakiben, bakanlık ve Hazine tarafından belirlenecek. Ödemelere, kontrollerin tamamlanmasından ve bakanlık tarafından ödemeye esas icmallerin Hazine'ye gönderilmesinden sonra başlanacak. Uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içinde yürütülmesi için, 10 gün içinde, il ve ilçelerde, ilgili kurumların temsilcilerinin katılımı ile il ve ilçe tahkim ve ayrıca tespit komisyonları oluşturulacak.

Çiftçilerin, ÇKS'ye kayıt olup DGD'den faydalanabilmek için, 29 Ağustos 2003 Cuma akşamına kadar tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Başvurular sonunda oluşturulan listeler, 10 gün süreyle askıya alınacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, 5 yıl süreyle DGD ödemelerinden yararlandırılmayacak ve haklarında kanuni takibat yapılacak. Tebliğ, başvuruların alınması, başvuru sırasında istenen belgeler, başvuruların kontrolü, tahkim-tespit komisyonlarının görev ve işleyişlerine ilişkin usul ve esasları da düzenleniyor.

Bütçeye, 2002 yılı DGD ödemlerinin tamamlanması için 1.1 katrilyon lira, 2003 yılı ödemelerine başlanması için 500 trilyon lira, fındık ödemeleri için de 115 trilyon lira ödenek konulmuştu.

Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Çiftçiye destek paketi çıktı

>> GAP'ta ürün deseni değişecek

>> Üretici, buğday hasadına ithalatın gölgesinde başlıyor

>> Tütünde fiyasko

>> Zeytin ağaçlarında "solgunluk" tehlikesi

>> Yeni AB üyelerinden ilk darbeyi zeytinde yedik

>> Mısırın paydaşları biraraya geldi

>>
Sistemden şikayetçiyiz

>> Destekleme primleri belirlendi

>> Dünya tarımından biz de binde 7 pay alıyoruz

>> Türk kirazı dünya pazarında
 

ANA SAYFAYA DÖN
 


Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.