GÜNDEM

Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp’in Basın Toplantısı...

TİGEM’in 10 işletmesi daha özel sektörle işbirliğine açılıyor

Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 10 işletmesinin daha özel sektörle işbirliğine açıldığını açıkladı.

TİGEM’e bağlı işletmelerin özel sektörle işbirliğine açılması ile ilgili bir Basın Toplantısı düzenleyen Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, Yüksek Plânlama Kurulu’ndan çıkarılan karar çerçevesinde, daha önce TİGEM’e ait 10 işletmenin özel sektörle işbirliğine açıldığını, alınan yeni bir kararla, Anadolu, Boztepe, Çukurova, Gökhöyük, İnanlı, Kahramanmaraş, Karaköy, Konuklar, Ulaş ve Ankara Merkez İkmal ve Bakım Atölyesi İşletmelerinin daha özel sektörle işbirliğine açıldığını bildirdi.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp’in, konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Bilindiği gibi; daha önce TİGEM’in 10 işletmesi, özel sektörle işbirliğine açılmış ve 4 Mayıs 2000 tarihinde düzenlediğimiz basın toplantısıyla bunu kamuoyuna duyurmuştuk. Bu işletmelerimizde iştirak kurulması ile ilgili çalışmalar devam ederken, ilave olarak 10 işletmenin daha bu yapılanma içerisinde yer alması kararlaştırılmıştır. Böylece, iştirak kurulacak işletme sayısı 20’ye çıkarılmıştır.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yurt sathına yayılmış 38 işletmesinde sahip olduğu arazi ve tesis varlıklarıyla bitki üretimi ve hayvancılık konularında, tohum ve damızlık amaçlı üretim yapmaktadır. Bu üretim kaynaklarının daha etkili ve verimli olarak kullanılması için yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tarım teknolojilerinin geliştirilmesi, tarım-sanayi ilişkilerinin güçlendirilmesi ve pazarlamaya yönelik birçok yatırımın gerçekleştirilmesinde, kaynak temini başta olmak üzere önemli darboğazlar yaşanmaktadır. Diğer taraftan, özel sektör, TİGEM’in hizmet alanına giren birçok konuda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yürütülün bazı hizmetlerin özel sektöre devredilmesi, sektörün önünün açılması ile birlikte, Bakanlığın, bilgi ve teknoloji üreten, onu transfer eden, kontrol ve denetim görevini güçlendiren bir yaklaşım içerisinde olması gerekmektedir.

Bu politika çerçevesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerde, özel sektörle iştirak yoluyla ortaklık kurma çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmanın hukuki zeminini, Yüksek Planlama Kurulu’nun alınan 24.12.1999 tarih ve T-46 sayılı kararı oluşturmaktadır.

Nasıl bir şirketleşme?

• Şirket bir Anonim Şirket olacaktır.

• TİGEM’in sermaye payı %15 ile %50 arasında olacaktır.

• TİGEM’e ait tesis ve varlıklar aynî sermaye olarak konulmaksızın kurulacak şirkete kiralanacak ve elde edilecek kira bedeli TİGEM’in sermaye katkısı olacaktır.

• Monopolleşmeye meydan verilmeyecektir.

• Çiftlik turizmi gibi doğrudan amacı dışındaki faaliyetlerden kaçınılacaktır.

• Kurulacak ortaklık en az 10 yıl süreli olacaktır.

Bu bir özelleştirme programı değildir

TİGEM, bir İktisadi Devlet Teşekkülü’dür. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin hukuki rejimini düzenleyen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, İktisadi Devlet Teşekküllerinin %15-50 sınırları arasında sermaye katılımı ile özel teşebbüsle ortaklık kurmalarına imkan tanımakta ve bu yapılanma "iştirak" olarak isimlendirilmektedir. TİGEM’in bu ortaklığa açılımı, iştirak niteliğinde olduğundan ve yine TİGEM, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu’na tabi olmadığından, bu bir özelleştirme değildir. Esasen YPK’nın verdiği yetki de bu doğrultudadır.

Bu çerçevede, ilk etapta 10 işletmede ortaklık kurulması için çalışma başlatılarak 6 Mayıs 2000 tarihinde ilana çıkılmıştır. Bu süre zarfında, özel sektörün yoğun ilgisi gözlenmiştir. 48 kuruluş ya da kişi, ortaklık müracaatında bulunmak üzere dosya talebinde bulunmuştur. Talebin, yeni katılacak işletmelerle artarak devam etmesini bekliyoruz.

Kurulacak şirketler sayesinde TİGEM’in hizmet alanı genişleyecek, tarımsal üretimin en önemli giderleri olan tohum ve damızlık hayvan dağıtımında çok daha etkin bir görev üstlenilmiş olacaktır.

Özel sektör, üretimden pazarlamaya kadar bir yapılanma gayreti içerisindedir. İşletmelerimiz de böyle organize bir yapı içerisinde yer alarak, ürettiği kaliteli tohum ve üstün verimli damızlık materyalleri, daha geniş bir çiftçi kitlesine ulaştırıp, tarımsal kalkınmamıza hizmet etmeye devam edecektir. Bu da; bir bakıma, tarımda ihtiyaç duyduğumuz yapılanmanın önemli bir ayağı olacaktır.

Ortaklık kurmak isteyen girişimcilerin, 15 Mart 2001 tarihine kadar, projeleri ile birlikte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Proje değerlendirme kriterleri

• Projeler; yatırım miktarı,

• Yeni teknoloji kullanım ve transferi,

• Projelendirilen yatırımın işletmeye uygulanılabilirliği,

• Projelerin verimlilik ve kârlılık oranları,

• Projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakların ne şekilde temin edileceği,

• En fazla yatırım ve istihdam sağlama,

• En yüksek kira bedeli gibi ölçülere göre değerlendirilecektir."

TİGEM’in 2. grup olarak iştirak yoluyla ortaklığa açtığı işletmeler şunlardır:
İşletme Adı İli Kapsamı Arazi Miktarı (da) Üretim Alanı (da) Hayvan Varlığı
Sığır Koyun
Anadolu Eskişehir  Kısmen 31,673 18,594 - -
Boztepe Antalya Kısmen 2,000 2,000 - -
Çukurova Adana Kısmen 6,000 6,000 - -
Gökhöyük Amasya Tamamen 25,011 20,273 221 2,170
İnanlı Tekirdağ Tamamen 10,396 4,347 346 2,111
K.Maraş K.Maraş Tamamen 20,687 13,432 329 -
Karaköy Samsun Kısmen 18,400 4,449 547 -
Konuklar Konya Tamamen 42,485 37,054 462 -
Ulaş Sivas Tamamen 73,186 44,305 697 5,418
Merkez İm. Ankara Kısmen - - - -

 
BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve "Listeye Gir" butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot

GÜNDEM

>> Türk Tarımı krizde

>>
Türk - ABD ticari ve tarım işbirliği

>> Bölgesel ve sektörel olarak
>> TDA-Türkiye


>> Doğu Akdeniz Zeytin Üreticileri
>> Birliği 1. Kongresi yapıldı

 
>> Su ve toprak yoksa, bitkisel ve
>> hayvansal üretimde yok


>> Özlem bu yıl bitiyor

>> Çiftçi borçları ertelensin

>>
TİGEM'in 10 işletmesi daha özel
>> sektörle işbirliğine açılıyor
 
ANA SAYFAYA DÖN
 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı
Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP

 
Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.