GÜNDEM

 

Bölgesel ve sektörel olarak TDA-Türkiye

Tanıtım

Bağımsız bir Amerikan hükümeti kuruluşu olan ticaret ve geliştirme kurumu (Trade and Development Agency-TDA) gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerdeki belli başlı projeler için Amerikan firmalarının fizibilite çalışmalarına maddi yardım sağlar. TDA proje planlamasında yardımcı olarak ekonomik gelişmeyi desteklerken Amerikan özel sektörünün, Amerikan ekonomisine ,ihracat imkanları sağlayan projelerine katılımını sağlar.

TDA’nın dünyanın her yerinde programları olup, Türkiye de 1980’lerin başından beri faaliyette bulunmaktadır. Bu süre zarfında TDA, fizibilite çalışmaları ve diğer faaliyetler için 20 milyon Amerikan dolarına yakın maddi destek sağlamıştır. 1991 yılında TDA,Türk hükümeti ile “Ana Hibe Anlaşması”nı imzalamıştır. Bu anlaşmanın sonucu, hazine ve dış ticaret müsteşarlığı TDA’nın kamu sektörü projeleri için yetkili kuruluş haline gelmiştir.

Fizibilite Çalışmaları

TDA-Destekli fizibilite çalışmaları belli başlı projelerin teknik, ekonomik, çevresel ve finansal fizibilitesini belirler ve projenin gerçekleştirilmesi için karar alınmasına yarayacak detaylı veriyi sağlar. Geçmişte TDA projelerinin büyük bölümü kamu sektörü girişimleri olmuş ve uygulama bakanlıklar veya hükümet kuruluşları tarafından yürütülmüştür. Ancak günümüzde, Türkiye’nin de dahil olduğu kalkınmakta olan ülkeler, büyük altyapı ve sanayi projelerinde özel sektör katılımını giderek daha çok desteklemeye başlamışlardır. Dolayısıyla TDA, artık Amerikan firmalarının katılmayı planladığı ortak girişimlerin, hem kamu hem de özel sektör projelerine maddi destek sağlamaktadır.

TDA’nın bir projeyi incelemeye alması için, sponsor Türk kuruluşunun (özel yada kamu kuruluşu) TDA’dan destek istemek için yazılı bir talepte bulunması gerekmektedir. Bir amerikan şirketinin, sponsor olan bir Türk kuruluşu tarafından ortak olarak belirlendiği durumlarda, amerikan şirketinin, TDA’nın web sitesinden temin edilen özel başvuru formu ile, detaylı teklifini sunması gerekmektedir.

Eğer proje bir gelecek vadediyorsa, TDA kendi danışmanını bulup projeyi amerika da ön araştırma (Desk Sudy) veya proje değerlendirme misyonu (Definitional Mission-DM) yöntemlerinden biri ile incelemek üzere anlaşır. Ön araştırma, görevli danışmanın projeyi inceleme işini amerika da yapması demek olup proje ile ilgili halihazırda yeterli bilgi bulunup Türkiye’yi ziyarete gerek olmadığı durumlarda kullanılır. TDA’nın amerikan firmasından detaylı teklif aldığı durumlarda genellikle bu uygulanır. Proje değerlendirme misyonu tarzı çalışma ise, danışmanın ev sahibi ülkeye proje ile ilgili ek bilgiler toplamak ve sponsor kuruluş ile fizibilite çalışmasının referans koşulları ve bütçesini görüşmek üzere kısa bir seyahatini içerir.

Her iki çalışma da, projenin aşağıdaki TDA mali kriterlerine uygun olup olmadığını kesinleştirir:

Proje Türkiye için kalkınma önceliklidir;

Projenin tamamlanması için finansman belirlenmiştir ve çalışma projenin uygulanabilir olduğunu konfirme ederse kullanılabilecektir;

Proje uygulanması döneminde amerikan ihracat potansiyeli yüksek olacaktır(potansiyel amerikan ihracatı minimum 10-15 milyon ABD doları);

TDA’nın kolaylaştırıcı bir rolü olacaktır.
 

TDA ödemeyi onaylamadan önce, projenin uygun olan büyük elçilik veya konsolosluk tarafından tasdik edilmesini şart koşar. Kamu sektörü projeleri için TDA’nın ödemesinden önce hazine müsteşarlığının onayı gerekmektedir.


TDA bir fizibilite çalışmasına finansman sağlayacağı zaman sponsor olan Türk kuruluşu (Grantee-Hibeyi alan kuruluş) ile bir hibe (Grant) anlaşması imzalar ve çalışmayı yapacak Amerikan firmasını da Grantee seçer. Çoğu zaman, Grantee, Amerikan firmasını önceden seçmiştir (tipik olarak TDA’ya bir teklif vermiş olan firmadır). Diğer durumlarda, Grantee rekabet usulü ile firma seçimine gider. Her iki durumda da, seçilmiş olan Amerikan firması bu çalışmayı yapmak üzere Grantee ile kontrat imzalar.


Hibe Anlaşması TDA ile Grantee arasında imzalanmış olmasına rağmen, ödeme Grantee’ye yapılmaz. Amerikan firması işini Grantee ile olan anlaşması çerçevesinde yapar ve faturaları Grantee’ye gönderir ve o da işten tatmin olursa faturaları onayladıktan sonra TDA’ya gönderir. Bunun devamında TDA firmaya ödemeyi direk olarak Amerika’ da yapar.

Projelerin tamamına yakınında TDA masraf paylaşımı önkoşulunu koyar, bunun sonucu olarak TDA fizibilite çalışmasının masrafını sadece kısmi olarak karşılar, masrafın geri kalan kısmı çalışmayı yürüten Amerikan firması tarafından üstlenilir. TDA katılımı, bazı faktörlere bağlı olarak değişir. Bunların arasında firmanın büyüklüğü, çalışmanın firmaya sağlayacağı üretici veya ortak olma şeklindeki menfaatler, firmanın projeyi geliştirme safhasında yaptığı masraflar ve proje ile ilgili riskler bulunur. Buna ek olarak, uygun durumlarda, eğer projeyi yürüten firma bu işten iyi bir ekonomik menfaat sağlamışsa, TDA bu firmadan TDA’nın yaptığı ödemeleri geri ödemesini talep edebilir.BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve "Listeye Gir" butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot

GÜNDEM

>> Türk Tarımı krizde

>>
Türk - ABD ticari ve tarım işbirliği

>>
Bölgesel ve sektörel olarak
>> TDA-Türkiye


>> Doğu Akdeniz Zeytin Üreticileri
>> Birliği 1. Kongresi yapıldı

 
>> Su ve toprak yoksa, bitkisel ve
>> hayvansal üretimde yok


>> Özlem bu yıl bitiyor

>> Çiftçi borçları ertelensin

>> TİGEM'in 10 işletmesi daha özel
>> sektörle işbirliğine açılıyor
 
ANA SAYFAYA DÖNBağımsız bir Amerikan hükümeti kuruluşu olan ticaret ve geliştirme kurumu (Trade and Development Agency-TDA) gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerdeki belli başlı projeler için Amerikan firmalarının fizibilite çalışmalarına maddi yardım sağlar. TDA proje planlamasında yardımcı olarak ekonomik gelişmeyi desteklerken Amerikan özel sektörünün, Amerikan ekonomisine ,ihracat imkanları sağlayan projelerine katılımını sağlar. 
 
 
 

 
Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.