GÜNDEM

 
Bilinçli Türk Çiftçisi Hassas Tarım Teknolojisi ile Tanıştı

Cine Tarım A.Ş.'nin girişimleri sonucu, APK Daire Başkanlığı Toprak Su Araştırma Şube Müdürü Gürsel Küsek'in destekleri ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ufuk Türker ile Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü CBS ve UA uzmanı Hidrojeoloji Yüksek Mühendisi
Armağan Karabulut'un da teknik destekleriyle
gerçekleştirilen Hassas Tarım Teknolojisi,
Çukurovalı çiftçilerden Durdu Mehmet Danışoğlu'nun tarlasında yaplıdı. Biçerdövere yerleştirilen uzaktan algılama aygıtları ile hasatı yapılan buğday tarlasında dönüm dönüm verim sonuçları alındı. Danişoğlu Türkiye'de ilk defa hassas tarım uygulamasını kendi tarlasında yaptırmanın da gururunu yaşadı.

Türkiye'de şimdiye kadar hep araştırma aşamasında olan ve bugüne kadar üretici tarafından birebir uygulanma fırsatı bulunmayan Hassas Tarım Teknoloji ilk defa Çukurova'da gerçekleşti.

Adana iline bağlı Yolgeçen Köyü'nde çiftçilikle uğraşan Danışoğlu kardeşler, 50 dönümlük arazi üzerine ektikleri buğdayın hasatını, A.Ü.Z.F. Tarım Makinaları bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ufuk Türker ve Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü adına Araştırma Mühendisi CBS ve UA uzmanı Armağan Karabulut' tan gerekli desteği alarak arazisinde ilk çiftçi uygulamasını gerçekleştirdiler.

Yakın tarihte dünya tarım politikası olacak olan Hassas Tarım teknolojilerinin tüm Türk çiftçilerine ve Türk tarım işletmelerine hizmet etmesi gerekliliğine inandıklarını vurgulayan, Yrd.Doç.Dr. Ufuk Türker ve Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü adına Araştırma Mühendisi CBS ve UA uzmanı Armağan Karabulut, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundular:

“Geleneksel tarımda toprak yönetimi, üretim ortamının yani arazinin uniform bir şekilde ele alınıp işletilmesi ile yapılmaktadır. Hassas tarım, yetiştiricinin bilgi teknolojilerini kullanarak arazisinde verimde ve etkenlerinde nasıl bir değişkenlik olduğunu doğru bir şekilde tespit etmesi, anlaması ve arazisini bu değişkenlikler doğrultusunda işletmesidir. Hassas tarım tekniklerinin uygulanmasında esas fikir, arazinin değişken ürün potansiyelleri ve verim değişimine sebep olan faktörler doğrultusunda bir önceki hasat devresinde veya aynı ekim periyodunda yapılan noktasal çalışmalarla gerekli görülen arazi işleme, ilaçlama, farklı gübre uygulamasının bir sonraki veya aynı yetiştirme peryodunda yapılmasıdır. Kısaca hassas tarım teknolooileri arazinin az verim veren ve çok verim veren yerlerinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak gerekli işlemlerin heterojen olarak uygulamasıyla gerek tarımsal, gerek çevresel ve gerekse ekonomik bir optimizasyon sağlamaktadır.

Hassas tarım kontrol, elektronik, bilgisayar ve veritabanı ile hesap bilgisini biraraya getirerek gelişmiş bir sistem yaklaşımı ortaya koyar. Hassas tarım teknolojisinin bileşenleri; differansiyel global konum belirleme sistemi (DGPS), coğrafi bilgi sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama (UA), değişken oranlı girdi uygulama (VRA)'dır. Bu bileşenler birbirleriyle interaktif bir şekilde çalışmaktadır.

Hassas tarım dünyada değişik tanımlarla ifade edilmektedir. Bunlar aynı zamanda arazi üzerindeki konuma özgü tarım ( site specific farmnig), reçeteli tarım (prescription farming), değişken oranlı girdi uygulama (variable rate application), noktasal tarım (spot farming) olarak da adlandırılmaktadır.
Hassas tarım teknolojileri Avrupa ülkelerinin çoğunda, Amerika, Kanada ve Avusturalya'da etkin bir şekilde çiftçi bazında ülke tarım politikası şeklinde uygulanmaktadır.

Ülkemizde hassas tarım teknolojileri uygulaması Tübitak ve Köy Hizmetleri destekli bir araştırma projesi olarak 1999 yılında başlamış ve 2004 yılında tamamlanmıştır. Proje Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü' nün önderliğinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları bölümüyle birlikte İç Anadolu bölgesinde iki farklı arazide yürütülmüştür. Her iki arazide arazi durum tespiti yapılmış ve ikişer yıllık ürün verim değerleri ile ürüne etki eden parametreler arasındaki ilişkiler istatistiksel ve jeoistatistiksel olarak belirlenmiştir.

Projenin ikinci ayağı toprak değişkenliklerine bağlı olarak ortaya çıkan verim değişkenlik-lerinin optimum düzeyde iyileştirilmesini sağla-mak amacıyla, değişken gübreleme ve ziraii mücadele, gerektiği yerde sulama uygulama-larının yapılması ve sonuçların bir önceki hasatlarla ve alansal olarak karşılaştırılması yoluyla optimizasyonunu sağlamaktır. Projenin ikinci ayağı için gerekli destekler sağlandığında uygulamaya başlanacaktır.

Yapılan çalışmada her iki alanda da ürün veriminde % 64'lere varan alansal bir değişkenlik gözlenmiş ve 1 ton/ha ve 8 ton/ha arasında değişen farklı verim alanları ve nedenleri tespit edilmiştir. Bu kadar yüksek oranda değişkenlik gösteren arazide elbette ki uniform uygulama yapmak, gerek gübrelemede gerekse zirai mücadelede çiftçinin bilmeden yaptığı israf anlamına gelmektedir. Ya da göz yordamıyla arazisini tanıyan çiftçi tarafından yapılan heterojen uygulamaların miktarları ve türlerinin doğrulukları tartışılır.

Türk tarımına bir araştırma projesi olarak giren hassas tarım teknolojileri girişimci Çukurova çiftçisi ile buluşturularak ivme kazanmıştır. Yakın tarihte dünya tarım politikası olacak olan Hassas Tarım teknolojilerinin tüm Türk çiftçilerine ve Türk tarım işletmelerine hizmet etmesi dileğimizdir.”

Çukurova'nın tarım teknolojilerini takip eden çiftçisi Durdu Mehmet Danışoğlu arazisinde bu teknolojiyi uygulama girişiminde bulunmuş ve proje yürütücülerinden A.Ü.Z.F. Tarım Maki-naları bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ufuk Türker ve Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü adına Araştırma Mühendisi CBS ve UA uzmanı Armağan Karabulut' tan gerekli desteği alarak arazisinde ilk çiftçi uygulamasını gerçek-leştirmiştir.

 

Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Ziraat odaları hizmet kuruluşuna dönüşüyor

>> Tarımsal üretici birlikleri kanunu tasarısı

>> Böyle çıkarsa ölü doğar

>> İspanya örneği

>> Bilinçli Türk çiftçisi hassas tarım teknolojisi ile tanıştı

>> Cömert Anadolu yollarında

>> Mısırda yeni ithalat yetkisi


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.