GÜNDEM

 
Böyle Çıkarsa Ölü Doğar

Son tasarı metni, üretici birlikleri yasasının baştan beri çıkmasını arzulayan ve hükümetlerle son derece yakın ilişkisi olan (7) sözde “Sivil Toplum Örgütleri”nin profesyonel yöneticileri ile alt komisyonun diğer örgütleri dikkate almadan ve bir emirvaki ile yapılan toplantı sonucu ortaya çıkardıkları ve adına Mutabakat Metni dedikleri metnin, ruhuna hiç dokunmadan çok ufak değişikliklerle ortaya çıkardıkları bir ketindir. Alt komisyon toplantısı esnasında yaptığımız tüm itiraz ve görüş farklılıkları maalesef hiç dikkate alınmamıştır.

Bu tasarı bu şekilde çıktığı takdirde tamamen ölü doğacaktır. Uygulaması mümkün olmayan bir tasarıdır.

İtirazlarımız aşağıdaki gibidir:
1-Amaç ve kapsam içinde yer alan:….kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevketmek…
Ticaret yapmasını arzuladığımız bu birliklere, ticaret yapmadan nasıl pazara sevk görevini verebiliriz. Anlamak mümkün değil. Üretici fiilen satış yapmayacak olan bir kuruluşa, diğer alıcılar varken nasıl güvenip ve riske girerek malını teslim eder. Pazarlayamadığı takdirde elde kalan malı kim alacaktır, sorumluluk kime ait olacaktır.

2-Üyelik hem gönüllülük esasına dayandırılmış ve hem de ürettiği malın belli bir oranının birlik vasıtasıyla pazarlanmasını taahhüt etmesi istenmektedir. Hangi üretici ürettiği malın üzerinde satışa yönelik kontrolü olmadan malını bir kurula teslim eder. Serbest piyasa ekonomisinin hüküm sürdüğü bir ülkede bunu uygulamak mümkün olmaz. Belki tekelci ve komünist ekonomilerde çalışması mümkündür.

3-Bu birliklerin üreticileri yönlendirici, ürün kalitesini yükseltici ve eğitimci olması yönündeki görevlerine katılıyoruz. Ama pazarlama veya pazar bulma görevlerine katılmıyoruz. Zira bu tabirler son derece geniş sınırlı olmayan tabirlerdir. Satış yetkisi olmayan bir birlik nasıl pazar bulur ve hangi alıcı böyle birliği ciddiye alır. Ayrıca hangi üretici satış yetkisi olmayan birliğe malını teslim eder. Satılmadığı takdirde .bu malları kim alır.

4-Görevleri sırasında yer alan 'çiftlik düzeyinde kayıt tutmak' ibaresi üreticileri korkutacaktır.

5-Görevleri arasında bulunan ve tasarının ruhuna aykırı bulduğumuz pazarlama hizmetleri için hizmet payı tespiti son derece gerçeklerden uzaktır. Esasen pazarlama birliğin görevleri arasında yer almamalıdır.

6-Birlik personelinin atanması veya görevine son vermek, yönetim kurulunca görevlendirilen profesyonel yönetici tarafından işlerin seyrine ve başarı grafiğine bakılarak yapılması gerekeli bir işitir.

7-Birliğin gelirleri kesinlikle adını aldığı ürünün 'Tüm Ticaretinden' yapılacak rüsum benzeri kesintilerden olmalıdır. Fatura ve müstahsil makbuzu kanalıyla rüsum kesintisi yapılan her üretici birliklerin tabii üyesi olmalıdır. Ayrıca, toplanması zaten sorun olan aidatların ve giriş paylarının alınmasına gerek yoktur.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Ziraat odaları hizmet kuruluşuna dönüşüyor

>> Tarımsal üretici birlikleri kanunu tasarısı

>> Böyle çıkarsa ölü doğar

>> İspanya örneği

>> Bilinçli Türk çiftçisi hassas tarım teknolojisi ile tanıştı

>> Cömert Anadolu yollarında

>> Mısırda yeni ithalat yetkisi


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.