GÜNDEM

 
Ziraat Odaları Hizmet Kuruluşuna Dönüşüyor

Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5184 nolu Kanun 03.06.2004 günü kabul edilerek, Resmi Gazete yayımlandı 15.5.1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği kanunu değiştirilerek AB normlarına uygun, daha çağdaş bir şekile sokuldu.

Ziraat odaları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplin ve ahlâkını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin meslekî hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olma özelliğini kazandı.

Konuyla ilgili olarak görüşlerini açıklayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, artık ziraat odalarının silah ruhsatı almak için rastgele kurulan bir kuruluş olmayacağını, yeni yapılan kanun değişikliği ile daha çağdaş, daha aktif ve AB ülkelerinde ki standartlarda bir kuruluş olacağını vurguladı. Bayraktar, yeni kanunla ilgili olarak görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Bu değişiklik Ziraat Odalarını idari ve mali yönden güçlendirmiş, daha geniş vedaha etkin hizmet verebilmesi için önemli imkanlar getirmiştir.

AB'nin kapısındaki Türkiye'nin AB Ülkelerindeki ziraat odaları gibi yapılanması, çiftçileri onlar gibi temsil etmesi, onlar gibi tarıma hizmet vermesi gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılayabilecek bir yeniden yapılanmaya imkan sağlanmıştır.

Artık çiftçilerimizin daha güçlü ziraat odaları isteğini yerine getirebilecekleri bir yasal alt yapı oluşmuştur. Şimdi bu imkanı en iyi biçimde değerlendirmek zorundayız. Çünkü kanun her şey değildir. Ondan gereği gibi yararlanmak, kanunla öngörülen amaçları gerçekleştirmek durumundayız.

En büyük görev birliğimiz ve ziraat odalarımızın yöneticilerine düşmektedir.

Çiftçilerimiz hizmete susamış, sorunlarının çözümüne, bunun için daha iyi hizmet veren ziraat odalarını beklemektedir.

Önümüzdeki dönemde, kamu reform ve AB'ye uyum çerçevesinde teşkilatımıza daha büyük görevler düşeceğini biliyoruz. Bu bakımdan yasa değişikliği, ihtiyacın en üst düzeyde olduğu bir zamanda gerçekleşmiş ve önemli bir fırsat yaratmıştır.

Bu değişikliğin başlıca sonuçları şunlardır:
Ülkemizde tarım bilgi sistemi ve çiftçi kayıt sistemi en doğru bilgilerle oluşturulacak. Başta süne mücadelesi olmak üzere zirai mücadele, hayvan hastalıkları ile mücadele faaliyetlerinde önemli rol alınacak.

Tarımsal araştırma, tarımsal eğitim, yayım ve özellikle AB ülkelerindeki gibi çiftçilere “danışmanlık” hizmetleri verilecek ve amaçla merkezler kurulacak.

Ürünler için kalıntı kontrolü, toprak tahlili, ilaç, gübre ve yem kalite kontrolü gibi laboratuar hizmetleri verilecek.

Ziraat Mühendisleri ve veteriner hekimlerinin istihdam suretiyle teknik hizmetler, hayvan hastalıkları teşhis ve tedavi merkezlerinin ziraat odaları kanalıyla daha verimli bir biçimde yürütülmesi sağlanacak.

İhtiyaç duyulan yerlerde, tarımsal faaliyetleri kolaylaştırmak üzere tarımsal girdilerin temini ve ürün pazarlamasından üreticilere yardımcı olunmasına çalışılacak.

Kamu temsilcilerine, hükümete tarım politikaları ve tarımsal sorunların çözümü konusunda daha etkin olarak yardımcı olunacaktır.

Yapılan kanun değişikliği ile bu hizmetlerin daha yaygın ve daha etkin bir biçimde verilmesini sağlamak üzere ziraat odaları ve birliğimiz istikrarlı bir idari yapıya ve bu amaçları gerçekleştirecek bir mali imkana kavuşturulmuş durumdadır.

Artık silah ruhsatı almak için ziraat odası dönemi sona ermiş, hizmet amaçlı ziraat odaları dönemi başlamıştır.

Türkiye'nin ve Türk çiftçisinin böyle bir değişime ihtiyacı vardı. Bu değişim, sadece tarıma ve çiftçilerimize değil, ülkemize önemli bir katkıdır.

Teşkilatımıza ve çiftçilerimize bu imkanı sağlayan başta Sayın Başbakan olmak üzere Tarım Komisyonu Üyeleri ile tüm milletvekillerimize, bu konuda katkısı olan herkese teşkilatımız ve çiftçilerim adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Ziraat odaları hizmet kuruluşuna dönüşüyor

>> Tarımsal üretici birlikleri kanunu tasarısı

>> Böyle çıkarsa ölü doğar

>> İspanya örneği

>> Bilinçli Türk çiftçisi hassas tarım teknolojisi ile tanıştı

>> Cömert Anadolu yollarında

>> Mısırda yeni ithalat yetkisi


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.