SEKTÖREL

Tarım sektörünün paydaşları arasındaki ilişkilerin yeni formları

 

Arama Çalışmaları Toplantıları

Tarım sektörünün paydaşları arasındaki ilişkilerin yeni formlarını oluşturmak amacıyla Cine Tarım Dergi’nin önderliğinde başlatılan Arama Çalışmaları konulu konferansın ilki geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde Ankara’da Tarım Bakanlığı toplantı salonunda başlatılmıştı. İkincisini ise Agrotürk 2000 Avrasya 1.Uluslararası Tarım Fuarı’nda gerçekleşti.


TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıya Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, Ege Çiftçiler Birliği Başkanı Hulusi Tanman, Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, TEMA Vakfı Başkanı Hayrettin Karaca, sektör temsilcileri ve üretici temsilcileri katıldı.

Moderatörlüğünü Tınaz Titiz’in yaptığı Arama Çalışmaları konulu konferansların Türkiye’de, tarım sektörünün paydaşları arasındaki sinerjik işbirliklerinin gelişmesine yönelik yeni ilişki formlarının aranması amacıyla yapılmış bulunan arama konferansının bulgularının raporunu iki bölüm halinde yayınlıyoruz. Bu sayımızda arama çalışmalarının amacı ve bulguları, ikinci bölümde ise sonuçlarını yayınlayacağız.

Arama Konferansı’nın (AK) amacı

Tarım konusundaki paydaşlar, resmî, sivil, ticari, mesleki, akademik, gönüllü ve benzeri kuruluş ve kişilerdir. Bir paydaşın herhangi bir karar ve eylemi diğer paydaşları ve bütünü etkilemektedir.

Bir yandan da, paydaşlar arasındaki etkileşme her geçen gün daha çeşitlenmekte, daha karmaşık ilişkiler gündeme gelmektedir. Paydaşlar arasındaki ilişkilerin yeni formlarının aranması, alternatiflerinin tartışılması, büyük değişime ayak uydurmayı kolaylaştırabilecek ortamlara yol açacaktır.

İşte bu genel iklim dikkate alınarak, AK boyunca, paydaşlar arasında çok yönlü bir etkileşim sağlayabilecek çeşitli örgü formlarının nasıl olabileceği aranmıştır. Öyle ki, bu örgüden yararlanılarak paydaşlarca ortaya atılabilecek öneriler üzerine ortak anlayışlar gelişebilsin ve bu anlayışlara dayalı çözüm(ler)in üretilebileceği çok ortaklı (iki, üç, çok, ilh.) projeler tanımlanabilsin.

AK tasarımı ve AK bulguları

Amacı yukarıda açıklanan AK için, aşağıdaki adımlardan ibaret bir tasarım yapılmış ve her bir adımda işaret edilen eklerdeki bulgular elde edilmiştir:

Adım 1. Tarım –ve diğer- sektörlerdeki sorunların, mevcut düşünce kalıpları ve alışkanlıklarımızla çözümlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle ilk yapılması gereken, bu kalıpların alternatiflerinin de olabileceğini düşündürmektir. Bu amaçla şu iki yol kullanılmıştır:

  • “Doğru”ların mutlak olmadığını, her birinin belirli koşullar altında geçerli olabileceğinin örneklerle anlatımı (“eğer….ise” egzersizi),
  • “Saçaklı mantık” (fuzzy logic) konusunda bilgilendirme 

Adım 2. Genel olarak halen dünyamızdaki hakim eğilimler içinde, Türkiye’ye yansımaları bakımından mutlaka dikkate alınması gereken önemlilerinin belirlenmesi.

Bu amaçla bir beyin fırtınası yoluyla üretilen fikirlerin hepsinin dikkate alınması gerektiği düşünülerek süzülmeden bırakılmıştır.

Adım 3. Tarım politikaları açısından dikkate alınması gereken en önemli iç ve dış 20 paydaşın belirlenmesi.

Bu amaçla bir beyin fırtınası yoluyla üretilen fikirler daha sonra oylama ile 20’ye indirilmiştir (Bkz. Ek-3).

Adım 4. Belirlenen 20 önemli paydaş açısından sorulabilecek 4 soru için şu 4 ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur:

Çalışma Grubu 1 – Seçilen 20 paydaş içinde halen mevcut ilişkilerden en önemli 20’sinin: a) Paydaşlarını, b) Tekrarlanma sıklıklarını, c) Fonksiyonlarını -karar, istişare, vb- ve d) Güçlü ve zayıf yanlarını belirtiniz (Bkz. Ek-4).

Çalışma Grubu 2 – Seçilen 20 paydaş arasında olması gereken ilişkiler içinde en önemli 20 tanesinin –halen yok ya da var olup da yetersiz olan-: a) Paydaşlarını, b) Tekrarlanma sıklıklarını, c) Fonksiyonlarını -karar, istişare, vb- ve d) Yapılması önerilen değişiklikleri belirtiniz (Bkz. Ek-5).

Çalışma Grubu 3 - Paydaşlar arası ilişkilerin mevcut durumlarını etkisizleştiren / verimsizleştiren en önemli 5 sebep nelerdir? Giderilmeleri için nasıl çözümler uygulanmalıdır? (Bkz. Ek-6)

Çalışma Grubu 4 – Tarımla ilgili ana süreçlerin ilgili paydaşlarını yüksek bir etkileşim verimiyle bir araya getirebilen ve bu yolla çeşitli projeleri tanımlayıp uygulayabilen bir ağ nasıl olmalıdır? (Bkz. Ek-7)

Adım 5. Gruplarca üretilen çözümlerin bütün gruba sunulması ve zenginleştirici katkılarının alınması yoluyla grubun, sonuçları sahiplenmesinin temini.

Ek-3: Halen dünyamızdaki hakim eğilimler içinde, Türkiye’ye yansımaları bakımından mutlaka dikkate alınması gereken önemlileri hangileridir?

Beyin Fırtınası sonuçları

 

 

Ek-3: BEYİN FIRTINASININ OYLAMA YOLUYLA SÜZÜLMÜŞ SONUÇLARI

(EN ÖNEMLİ 20 PAYDAŞ)

1. ÜRETİCİ
2. TÜKETİCİ
3. TARIMLA İLGİLİ YASALAR
4. SİYASİ PARTİLER, SİYASETÇİLER
5. TARIM BAKANLIĞI
6.
UA1 KURULUŞLAR (AB2, FAO, OECD)
7.
MESLEK ÖRGÜTLERİ
8.
İKLİM, TOPRAK VE SU
9.
ÜNİVERSİTELER
10. KÖY HİZMETLERİ
11. TARIMA GİRDİ SAĞLAYAN KURULUŞLAR
12.
DPT
13.
İÇ VE DIŞ FİNANSAL KURULUŞLAR
14. DOĞAL AFETLER
15. ULUSAL VE UA ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ
16. SANAYİCİ, TÜCCAR
17
. MEDYA
18.
TARIMSAL DESTEKLEME KURULUŞLARI
19. SULAMA BİRLİKLERİ
20.
STK3

1 UA : Uluslararası
2 AB: Avrupa Birliği, FAO: Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü
3 STK: Sivil Toplum Kuruluşları


BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve Listeye Gir butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot

SEKTÖREL

>> Arama Çalışması Toplantı Sonuçları

>> Pamuk Uluslararası İstişare
>> Komitesi Pamukta Önemli Kararlar
>> Aldı

>>
Bütün Dünya Kullanıyor "Don
>> Pervaneleri"

>> Hazera Toros'tan Tarla Günleri

>> Meme Dezenfektanları ve Mastitis

>>
Sığırda boynuz köreltme

ANA SAYFAYA DÖN

 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.