Ek-7: GRUP 4 SONUÇLARI

Soru: Tarımla ilgili ana süreçlerin ilgili paydaşlarını yüksek bir etkileşim verimiyle bir araya getirebilen ve bu yolla çeşitli projeleri tanımlayıp uygulayabilen bir ağ nasıl olmalıdır?

OLUŞTURULACAK AĞIN ÇERÇEVESİNİ BELİRLEMEK ÜZERE AŞAĞIDAKİ İLKELER ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR:

  1. SAĞLIKLI BİR TARIM POLİTİKASININ OLUŞTURULMASI, BİLGİ DEPOLANMASI, KARŞILIKLI İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM
  2. AYNI AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEN PAYDAŞLARIN KATILIMI
  3. HİYERARŞİK DÜZENİN OLMAMASI, EŞİTLİK PRENSİBİ
  4. PAYDAŞLARDAN OLUŞAN ULUSAL BİR YÖNETİM OLMALI
  5. PAYDAŞLAR ARASINDAKİ İŞBİRLİKLERİNİ TANIMLAYACAK OLAN PROTOKOLLAR ANA AMACA UYGUNLUĞU İÇERMELİ
  6. PAYDAŞLAR KENDİ GÜÇLERİ KADAR MADDİ DESTEK SAĞLAMALILAR
  7. ETİK VE ÖDÜLLENDİRME KURULU GİBİ BİR KURUL BULUNMALI; PAYDAŞLAR ARASINDA YAPILACAK PROTOKOLLARIN YÜRÜRLÜĞÜNÜ BU KURUL DENETLEMELİ
  8. AĞIN ADI KISACA “TARIM AĞI” OLMALI
  9. BURADA ÖNERİLEN AĞ SİSTEMİ YENİ TARIM YASASINA GİRMELİ..

 

Geri Dön