Ek-6: GRUP 3 SONUÇLAR

Soru: Paydaşlar arası ilişkilerin mevcut durumlarını etkisizleştiren / verimsizleştiren en önemli 5 sebep nelerdir?
Giderilmeleri için nasıl çözümler uygulanmalıdır?

No

Sebepler

Çözüm önerileri

1

Paydaşların kendilerini etkileyen kararlara katılamaması

 • Çözümün sorun sahibiyle birlikte çözülmesi.
 • Karar yetkisi özerk yapılara devredilmeli.
 • Saydamlık için bilgilendirme yasası çıkmalı.

2

Üretici sayısının fazlalığı ve ekonomik açıdan güçsüzlüğü

 • Tarımda genç ve eğitimli nüfusun kalabilmesi ve nüfus fazlasının tarım dışına çıkabilmesi için planlama yapılması.
 • Tarımsal miras hukukunun düzenlenmesi
 • Tarımda toplulaştırma

3

Çevre bilincinin yeterince oluşmayışı

 • Toprak ve suyun korunması ve doğru kullanımının sağlanması için yasal ve kurumsal düzenleme.
 • Çıkarılacak Yerel Yönetim yasasında Yerel Yönetimlerin yetkilerinin sınırlanması.
 • Yerel Yönetimler yasasında kentlinin katılımı.
 • Yerel yöneticilerin ve kentlilerin eğitilmesi.
 • Kentli paydaşların denetimi.

4

Tarımda örgütlenme eksikliği

 • Eşgüdüm için üst kurul.
 • Ticaret yapmamak koşuluyla ürün temelinde örgütlenme.

5

Paydaşlar arasındaki çıkar çatışmaları

 • Meslek örgütlerinin denetimi
 • Paydaşların aktif katılımı
 • Kamusal paydaşlar arasındaki yetki karmaşası sona ermeli.
 • Aşağıdan yukarı örgütlenme yapısı içeren tarım yasasının çıkarılması.

Geri Dön