SEKTÖREL

Turunçgil Sektörünün Sorunları

Turunçgil sektöründe yaşanmakta olan başlıca problemleri üç ana başlık altında toplamak gerekirse, bunları önem sırasına göre şu şekilde sıralayabiliriz:

MİRAS YOLUYLA TARIM İŞLETMELERİNİN KÜÇÜLMESİ:

Başlangıçta küçük olarak başlayan tarım işletmeleri bir yana, büyük olmanın avantajlarını bilerek belli bir çapta işe başlayan işletmeler bile bir zaman sonra miras yoluyla küçük küçük birkaç işletme haline dönüşmektedir.

Bu işletmelerin ne teknolojiyi takip edebilmeleri, ne gerekli araç gerece yatırım yapabilmeleri neden ihtiyaç olan danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri tabii olarak beklenemez. Bunun sonucu olarak da, bu işletmelerin ürettikleri malları ucuza mal edebilmeleri ve kaliteli ürün üretebilmeleri mümkün olamamaktadır.
Bunun önlenebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve ayrıca şirketleşmenin kolaylaştırılması için yeni teşvikler çıkartılmasının bu problemi ortadan kaldırabileceği düşüncesindeyiz.

PAZARIN TALEP ETTİĞİ KALİTEDE MEYVE ÜRETİLEMEMESİ:

Kaliteli ürün elde edilememesinin sebeplerinin birincisi bahçe kurulurken teknolojinin gerektir-diği alt yapının göz ardı edilmesidir. İkinci sebep ise ekolojik şartlara uygun anaç ve çeşit seçiminde yapılan hatalardır.

Ülkemizde genelde üreticilerimiz bahçe kurarken önce en yakın komşusun başarılı olduğu çeşide yönelmektedir. Halbuki, yeni bahçe kuran bir üreticinin ilk yapması gereken, bu konuda araştırma yapmış olan üniversite ve devlet kuruluşlarından bilgi toplamak, dünyadaki yenilikleri öğrenmek ve daha sonra güvendiği tecrübeli üreticilerin de fikrini alarak işe başlamak olmalıdır.

Ancak, bunlar kaliteli ürün elde etmek için tabi ki yeterli değildir. Zira, ikinci ve önemli bir aşama ise meyvenin daldan tüketiciye kadar geçireceği süreçte kalitesinin bozulmadan muhafaza edilebilmesidir. Bu da üreticinin bilinçlenmesi ile mümkündür.

Bu bilinçlenme yaprak ve toprak analizlerinin gerektiği sıklıkta yaptırılması, gübre uygula-malarının bu sonuçlara dayandırılarak yapıl-ması ile oluşur. Yine aynı şekilde ilaç seçimleri, uygulama tekniği ve zamanlaması da ürün kalitesini etkileyen faktörlerdir.

Kaliteli ürün elde edilmesi, üreticinin malını daha iyi şartlarla pazarlamasını sağlayacağı gibi, dış pazarın talebine uygun ürün ihtiyacı olan ihracatçıların da ihtiyaçları olan malı tedarik edebilmelerini sağlayacaktır.
ÜRÜN BAZINDA ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMAMIŞ OLMASI

Son birkaç yıldır üzerinde çalışılan Üretici Birlikleri Yasa Taslağı halen son şeklini bulmuş ve yasalaşmış değildir. Üretilen ürün ile ilgili tüm problemleri ancak o ürünü üreten çiftçiler bilir. Bir araya gelerek bu problemleri giderebilmeleri şu an için dernek çalışmalarının dışına çıkamamaktadır.

Halbuki, gerekli Ar-Ge çalışmaları, yurt dışındaki gelişmelerin takibi ve bu bilgilerin tüm üreticilere aktarılması çok daha güçlü birliktelik gerektirmektedir. Bu da ancak üretici birliklerinin kurulması ile mümkün olacaktır.

Adı geçen ürünün ticareti sırasında yapılacak olan küçük kesintilerle büyük bir maddi güce sahip olabilecek olan bu tür birlikler ister Ar-Ge çalışmalarını olsun, isterse finansman gerektiren promosyon faaliyetlerini olsun kolaylıkla yapabilecektir.

Ülkemizde ürün bazında kurulmuş ilk dernek olma hüviyetini taşıyan TUYED (Turunçgil Üreticileri Derneği) Üretici Birlikleri Kanunu'nun bir an önce çıkartılması için bütün gücüyle çalışmaktadır.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> Dünya pazarında Türk narenciyesi

>> Turunçgil sektörünün sorunları

>> Üretici örgütleri

>> AB'de üretici birlikleri

>> Gıda sanayinde hammadde sıkıntısı

>> Gezici laboratuvarlar projesi

>> Koyunculuk


 
ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.