GÜNDEM

 
Doğru İthalat Rejimiyle Mısır Açığı 1 Yılda Kapatılabilir...

Geçen yıl 600 bin hektar olan mısır ekili alanlara bu sezon yüzde 20 oranında artış beklediklerini belirten Adana Tahıl Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nur Özkan, doğru bir ithalat politikası izlenmesi halinde Türkiye'nin mısır açığının 1 yıl içinde kapanabileceğini söyledi.

Türkiye'nin mısır açığının 1 milyon tonu bulduğunu dile getiren Nur Özkan, mısır ekim alanlarındaki artışı umut verici bulduğunu ifade ederken, üreticinin mısıra karşı artmaya başlayan ilgisinin sürekliliğini koruyamaması durumunda Türkiye sanayiinin büyük zarar göreceğini savundu. Hasat döneminde mısır ithalatının engellenmesini de isteyen Özkan şöyle konuştu:

"Hasat döneminde yapılan ithalat, çiftçinin rekabet gücünü zayıflatıyor. Üreticinin mısıra olan ilgisini canlı tutamazsak ve çiftçi motivasyonunu kaybederse pamukta olduğu gibi mısırda da dışa bağımlı hale geliriz. Yem ve bitkisel yağ sanayiinin önemli bir girdisi olan mısırın üretimi azalırsa bundan en çok zararı Türk sanayii görür. Çünkü mısır çok değerli bir ürün. Doğu Anadolu Bölgesi'nin dışında Türkiye'nin her bölgesinde mısır üretimi için elverişli topraklar mevcut. Doğru ithalat politikaları benimsenirse Türkiye'nin 1 milyon tonu bulan mısır açığını kapatmaması için bir neden yok" diye konuştu.

Türkiye'nin yıllık ithalatında mısırın petrolden sonra ikinci sırada geldiğini hatırlatan Özkan, "Gıda sektöründe pek çok kullanım alanına sahip olan mısır, protein değeri nedeniyle yem sanayiinde de yoğun olarak kullanılıyor. Pamuk üretiminden vazgeçen çiftçiler de daha kolay pazarlanabildiği için mısır üretmeyi tercih ediyorlar" dedi.
Çiftçiye destek

Ceyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Tezcan, tüketicinin korunması gerekçesiyle dışarıdan ucuz mısır ithal etmenin doğru olmadığını vurguladı. Üreticinin mısıra yönelmesinin mısırdaki üretim açığının kapanmasında etkili olabileceğini bildiren Tezcan, "Üretici mısırı hasat etmeden 3 ay önce mısır ithalatı durdurulmalı.

Geçen yıl olduğu gibi ürün hasat edildiği dönemde ithalat yapılırsa girdi maliyetleri zaten yüksek olan üretici zor durumda kalır. Oysa çiftçiye rekabetçi koşullar altında mısır üretme hakkı tanınmalı" sözlerini kaydetti.

Mısır üretiminin 2004 sezonunda yüzde 15-20 artış göstermesini beklediklerine işaret eden Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girgin de, "Üreticinin mısır üretimine uzun vadede ilgi göstermesi, bu üründen elde edeceği kazanca bağlı. Şimdiye kadar mısır açığını kapatmak için ithalat tercih edildi. Ancak bu açığı kapatmak için çiftçiye destek olarak üretimi artırma yolunu seçmeliyiz" görüşlerini dile getirdi.

Mısır nerelerde kullanılıyor?
Nişasta ve nişasta bazlı şeker sanayiinin ana hammaddesi olan mısırdan mısır ezmesi, iri mısır unu ve ince mısır unu elde ediliyor. Fermantasyon endüstrisinde de kullanılan mısırın fermantasyonu sonucunda alkol, vitamin, antibiyotik, organik asit ve çeşitli enzimlerin üretimi yapılıyor. Günümüzde mısırdan 84 farklı antibiyotik, 18'in üzerinde kimyasal ve yaklaşık 14 çeşit enzim elde ediliyor. Yem sanayi ve hayvan beslenmesinde de yoğun olarak kullanılan mısırın çerez olarak kullanımını da yaygın.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Buğdayda buruk hasat

>> İthalatçı birlikler komedisi

>> Avrupa, genetik yapısı değiştirilmiş ürünlere ait yasağı kaldırdı

>> Sınır ticareti değil, sınırsız ticaret...

>> Mısır ithalatına kontenjan açıldı

>> Dogru ithalat rejimiyle mısır açığı 1 yılda kapatılabilir...


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.