GÜNDEM

 
Mısır İthalatına Kontenjan Açıldı

Yem sektörünün hammadde ihtiyacının karşılanması amacıyla 900 bin ton mısırın yüzde 25 vergi ile ithalatı için tarife kontenjanı açıldı. Tohumluk Olmayan Mısır (Patlatmalık Mısır Hariç) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar uyarınca, tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek 900 bin ton mısıra, yüzde 80 yerine yüzde 25 vergi uygulanacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine, patlatmalık mısır, tarife kontenjanı dışında tutuldu. İthalatın 31 Ağustos 2004'e kadar yapılması gerekiyor. 900 bin tonluk tarife kontenjanının dışında, isteyen firmalar yüzde 80 gümrük vergisi ile ithalat yapmaya devam edecek.

Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından ithal lisansı düzenlenecek. DTM, tarife kontenjanının dağıtım usul ve esasları konusunda bir tebliğ çıkaracak. Kararı DTM'nin bağlı olduğu bakan yürütecek.

VERGİ İNDİRİMİ YAPILIYORDU
Türkiye'de yerli üretimin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle, yılda ortalama 1.5 milyon ton mısır ithal ediliyor. Yem sanayicilerinin mısır ihtiyacını düşük fiyattan karşılayabilmesi için, her yıl ithalat rejimi ile gümrük vergileri belli bir dönem için düşürülüyor, hasat dönemine yakın da artırılıyordu. İthalatta miktar kısıtlamasına gidilmiyordu.

Bu çerçevede, geçen yıl ithalat rejimi ile mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 25'e indirilmiş, daha sonra yüzde 45'e, hasat dönemine yakın da yüzde 80'e yükseltilmişti. Bu dönemde, 1.6 milyon ton ithalat yapılırken, bazı çevreler, “gümrük vergileri uzun süre düşük tutularak fazla miktarda ithalat yapıldığı, bu nedenle yerli üreticinin ürünü satmakta zorlandığı” yolunda eleştiriler dile getirmişti. İthalat miktarının fazla olması nedeniyle, yerli üretici Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) yönelmiş ve TMO, rekor sayılabilecek miktarda 400 bin tonun üzerinde mısır almak durumunda kalmıştı. Bunun üzerine bu yıl, mısır ithalatında tarife kontenjanı açılarak miktar sınırlaması getirildi.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş da, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de yılda 3.5 milyon ton olarak kabul edilen mısır tüketiminin artık 4 milyon tona yükseldiğini ve bunda tavukçuluk sektörünün yüzde 25 büyümesi ile kaçak hayvanların beslemeye alınmasının etkili olduğunu söyledi.

Her yıl ortalama 1.5 milyon ton mısır ithalatı yapıldığını hatırlatan Karakuş, TMO'nun elindeki stokların da bittiğini belirterek, ithalatın bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de mısırın 550 bin tonunun nişasta bazlı şeker sektöründe, 50-100 bin tonunun yağ sektöründe, kalanının da yem sektöründe kullanıldığını, ithalatın, büyük bölümü ABD'den olmak üzere, ABD, Arjantin ve Brezilya'dan yapıldığını anlatan Karakuş, transgenik mısır ithalatı ile ilgili olarak şunları söyledi: “Transgenik mısırın hayvan yemi olarak kullanılması konusunda olumsuz bir rapor şimdiye kadar çıkmadı. İnsan gıdası olarak kullanılınca da birkaç alerjik olay dışında olumsuz bir duruma rastlanmadı. Ancak, her şeye rağmen bu konu bilimsel olarak değerlendirilmeli ve izlenmeli. Hayvan yemi olarak kullanımda bir risk söz konusu değil.”

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Buğdayda buruk hasat

>> İthalatçı birlikler komedisi

>> Avrupa, genetik yapısı değiştirilmiş ürünlere ait yasağı kaldırdı

>> Sınır ticareti değil, sınırsız ticaret...

>> Mısır ithalatına kontenjan açıldı

>> Dogru ithalat rejimiyle mısır açığı 1 yılda kapatılabilir..


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.