GÜNDEM

 
Tarıma Destek 3 Katrilyon

Tarım Bakanı Sami Güçlü, IMF ve Dünya Bankasının desteklediği, tarım reformu kapsamında başlatılan doğrudan gelir desteği (DGD) uygulaması kapsamında 2004 yılı bütçesine 3 katrilyon liralık ödenek konulduğunu söyledi. Güçlü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada DGD ödemeleri için 2003 yılında 2.1 katrilyon liralık kaynak ayrıldığını ve çıkarılacak ek ödenek kanunu ile sağlanacak 310 trilyon liralık ilave kaynakla birlikte DGD ödeneğinin 2.320 katrilyona yükseltilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Güçlü, "Buna göre 1.509 katrilyon lirası ile 2002 yılından kalan DGD ödemeleri ile fındık için ilave DGD ödemeleri; 311 trilyon lirası ile mazot desteği birinci dilim ödemeleri yapılmıştır. 500 trilyon ise 2003 yılı DGD ödemeleri için ayrılmış olup, ödemelere bu yıl başlanacaktır" dedi.

DGD'nin 2004 yılında da devam edeceğini ve nispi olarak yüzde 43 oranında bir artış sağlanarak bütçeye 3 katrilyonluk bir ödenek konulduğunu söyleyen Güçlü, bu miktarın 2.22 katrilyon lirasının 2003 yılından kalan DGD ödemelerime, 332 trilyon lirasının 2003 yılından kalan mazot desteği ikinci dilim ödemelerine ve 448 trilyon lirasının ise 2004 yılı DGD ödemelerine ayrıldığını söyledi.

Prim ödemeleri için bütçede 300 trilyon lira, hayvancılık destekleri için de 200 trilyon lira ödenek ayrıldığını hatırlatan Güçlü, İlk defa 2004 yılı ürünü mısır, destekleme pirimi kapsamına alınmıştır" dedi.

Güçlü 4 yıldan bu yana uygulanmayan tarımsal kredi desteği için ilk defa 2004 yılı bütçesinde 100 trilyon lira kaynak ayrıldığını belirterek "Bu ödenek ile çiftçilerimize piyasa faiz oranı altında yaklaşık 1 katrilyon lira kredi kullandırılması hedeflenmektedir" dedi.

ALTERNATİF ÜRÜN PROJESİNE İLGİ ZAYIF

Dünya Bankası destekli tarım reformu kapsamında arz fazlası olan fındık ve tütünden, arz eksiği olan ürünlere geçişi teşvik amacıyla geliştirilen alternatif ürün projesinde beklenen düzeye ulaşılamadığını belirten Güçlü, proje kapsamına şeker pancarı üretiminin de alınmasının düşünüldüğünü söyledi.

Bu çerçevede, 2003 yılında şeker pancarı üretim kotalarının daraltılmasıyla oluşacak alanlarda, mısır, ayçiçeği, soya fasulyesi ve yem bitkileri alternatif ürün ekimi yapan üreticilere telafi edici ödemeler yaptıklarını hatırlatan Güçlü, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, 2004 yılında alternatif ürün olarak mısır yetiştiren üreticilere dekar başına 132 milyon lira, ayçiçeği yetiştiren üreticilere dekar başına 126 milyon lira, soya yetiştiren üreticilere dekar başına 116 milyon lira ve çok yıllık yem bitkisi yetiştiren üreticilere dekar başına 94 milyon lira ödenecektir."

Güçlü, 2003 yılı doğrudan gelir desteği ödemesinden kalan ikinci dilim ödemeler için 2004 yılı bütçesine 2.22 katrilyon lira konduğunu ve 2003 yılında toplam çiftçi sayısının yüzde 89'una denk gelen 2.75 milyon çiftçinin ve toplam tarım arazilerinin yüzde 92'sine denk gelen 170 milyon dekar tarım arazisinin kayıt altına alındığını söyledi.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> İmajımız kötüleşiyor

>> Tarıma destek 3 katrilyon

>> Tarlada ucuz markette pahalı

>> Balıkçılara teşvik ödemesi yok

>> Deli dana şoku

>> Ekoloji fuarı


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.