SEKTÖREL

Ceviz Yetiştiriciliği

Ceviz ağacı, meyvesi ve kerestesi yönüyle oldukça önemlidir. Ayrıca yeşil kabuğundan ve kökleriden boya elde edilmektedir. Ceviz meyvesinde en fazla A vitamini bulunur (30 I-U ). Yağ oranı ise % 60 ' ın üzerindedir.Cevizin kuru ve taze tüketime uygun çeşitleri vardır.
Ceviz; 800-1800 saat soğuklama ihtiyacı gösterir. Ceviz ağacı; -25 oC , + 38 oC 'ye kadar dayanıklılık gösterir.

Tesisi ve bakımı :

Ceviz ağaçları; toprak bakımından seçici olmamakla beraber taban suyu seviyesi kışın 2,5-3m.'den yukarı çıkmayan, fazla su tutmayan gevşek, süzek, çakıllı, alüvyial topraklardan hoşlanır.
Cevizin kirece dayanıklılığı fazladır.Yüksek taban suyu ceviz ağacının gelişmesinin aksamasına, yaprakların damar aralarının açık yeşil, damarlarının kahverengi renk almasına, sürgün uçlarının kurumasına, bir kaç yıl içerisinde de ağacın kurumasına yol açar.

Ceviz bahcesi aşılı fidanlarla tesis edilir. Sulama imkanı olmayan yerlerde çöğürler, arazideki yerlerinde yerleştirilip sonra aşılanırlar. Dikim aralıkları zayıf topraklarda ve yamaç arazilerde 10X10 m.; kuvvetli, taban yerlerde ise dikim aralığı 12-14 m olarak ayarlanmalıdır. Fidanlar 60cm. çap ve 60cm derinlikte açılacak çukura dikileceklerdir.

Çukurun dibine 100 -150'şer gram süper fosfat ve potasyum sülfat gübreleri konulduktan sonra çukurdan çıkan toprağa yanmış hayvan gübresi karıştırılarak, fidanlar aşı noktası dışarıda kala-cak şekilde dikilmeli, yanına dikilecek hereğe bağlanmalıdır. Aşılı fidanlar 4-5 yaşından itibaren verime başlar. Dikim aralıklarını ise 10-12 yaşından sonra doldururlar. Bu zaman zarfında ara ziraatı yapılabilir. (vişne,uygun yerlere fındık,taban yerlerde tek yıllık bitki.)Ceviz ağacının en iyi anlaşacağı kültür bitkisi asmadır. Fidanların ilk dikim yılında ve imkan bulunan yerlerde yılda en az bir defa sulama yapılır. Sonbaharda bir defa derin, ilkbaharda torak zemininin uygun olduğu dönemde yüzlek sürüm yapılır.

Fidanlar dikimde 4-5 göz üzerinden budanırlar .İlk yılın kış budamasında doruk dal 180cm'den kesilr. Doruk dalın tepe kısmına yakın boyunlu gözler koparılır. Seçilen ilk ana dalın altındaki kuvvetli sürgünlerde uç alma yapılır. Ancak HARTLEY gibi terminal tomurcukları verimli olan çeşitlerde uç alma yapılmaz.

Ürün budaması :
Ceviz ağaçlarında verimi artırmak üzere taç içerisini sıklaştıran fazla kalınlaşmamış dallar dipten, taç yüzeyini oluşturan dallar da 2-3 yıllık dal seviyelerinden budanarak seyreltimelidir. Ürün budamasında daima çıkarılan dalın kalınlığının bırakılan daldan ince olmasına özen gösterilmelidir.

Ceviz ağacı 100-150 sene gibi ömre sahiptir.
Tekniğine uygun tesis edilmiş bahçelerde ağaç başına verim 120-150kg olmaktadır.

Standart ceviz çeşitlerinde aranan özellikler:
Ağacın erken meyveye yatması, periyodisite göstermemesi, ağacın verimli olması soğuklar ve güneş yanıklığına karşı dayanıklı olması, ağacın sağlıklı bir gelişme göstermesi,hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olması, meyve iriliği, tüketimi taze olarak yapılacak ceviz tipleri için çok iri (çap ortalaması38.1mm.'den büyük) kurutmalık cevizler için iri-orta (çap ortalaması 29.1mm.'den büyük) meyve şekli düzgün oval; iriliği mütecanis, kabuklu tane ağırlığı 10g' dan fazla olması gereklidir.

Meyve kabuğu açık ve parlak renkli,düzgün iki parçanın birbirine sıkıca yapışmış olması, ince olup kolayca kırılması gereklidir. İç kabuktan kolaylıkla bütün olarak çıkmalı , iç randımanı %50'den , iç ağırlığı 5 g'dan fazla, iç rengi çok açık olmalıdır. İç, kabuk boşluğunu tamamen doldurmalı, büzülme yapmamalıdır. Ceviz içinde bulunan total yağ miktarı kuru maddenin %70' inden çok olmamalıdır. Cevizlerde tohum anacı olarak halen BALABAN çeşidi kullanıl-maktadır.

Hastalık ve zararlıları:
Cevizlerde görülen en yaygın hastalık Karaleke, zararlı ise iç kurdudur. Şubat ayı içersinde %1.52'lik Bordo bulamacı ile bütün gövde ve dallar yıkanmalı, yere dökülmüş olan yapraklar , kurumuş dallar toplanarak yakılmalıdır. Mantar enfeksiyo-nuna karşı Mayıs ve Hazinan ayla-rında koruyucu olarak iki ilaçlama yapılmalıdır (%0,5 lik bakırlı ilaç).

Meyveler can eriği iriliğini alınca Haziran ayı içersinde atılacak bakırlı ilaç ile iç kurduna karşı insektisit de tatbik edilmelir. Yine Temmuz ayının başında ve sonunda kabuk sertleşmeden önce 2 defa fungusit ve insektisit karışımı tatbik edilmelidir.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> Toprağın kokusu bile değişiyor

>> Organik ürün tüketici ile buluşamıyor

>> Yakın geleceğin ümit vaadeden meyveleri

>> Seracılığımızın sorunları ve çözüm önerileri

>> Odunsu bitkilerde aşı uyuşmazlığı

>> Ceviz yetiştiriciliği

>> Aromatik bitki nane


 
ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.