SEKTÖREL

Dr. Hatice GÜLEN
Uludağ Üni. Zir. Fak. Bahçe Bitkileri Böl.

Odunsu Bitkilerde Aşı Uyuşmazlığı

Günümüzde meyve yetiştiriciliğinde ağaçların şeklinin ve büyüklüğünün kontrol edilebilmesi, ağaçların gençlik kısırlığı döneminin kısa olması (erken verime yatması) ve meyve kalitesinin yüksek olması, farklı ekolojik koşullara uyum sağlaması, hastalık ve zararlılara dayanıklılık gibi faktörler üzerinde önemle durulan konulardır. Uygun anaç ile çeşidin aşılanması ile bu özellikler bitkiye kazandırılabilmektedir. Fakat aşılama her zaman başarı ile sonuçlanmamaktadır ve uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Aşılanan farklı iki bitkinin birlikte ortak tam bir doku oluşturamaması ya da yetersiz bir doku oluşturmasına; ilerleyen yıllarda bitkideki fizyolojik çabaların, farklı iki parçanın karşılıklı olarak gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalması ya da farklı nedenler sonucu birlikte yaşamamalarına ve tek bir bitki oluşturamamalarına aşı uyuşmazlığı denmektedir.

Aşı Uyuşmazlığının Belirtileri ve Tipleri
Uyuşur ve uyuşmaz aşıların birleşme noktalarındaki görünüm, başlangıç aşamasında birbirine çok benzemektedir. Çoğunlukla, başlangıç aşamasında aşı noktası birleşmesi sağlanmakta, fakat zamanla, aşı noktasının başarısızlığından yada anormal yapı oluşumlarından dolayı stres belirtileri görülmektedir. Bu stres belirtilerinden bazıları ağacın dış yapısında gözle görülebilir anormallikler şeklinde olabildiği gibi gözle görülemeyen bazı yapısal farklılıklar şeklinde de olabilmektedir.

Aşı noktasında güçlü bir birleşmenin oluşmaması
Ağacın büyüme sezonunda yapraklarında sararmalar, erken yapraklanma, vejetatif büyüme döneminde sürgünlerin uçtan geriye doğru kuruması ve ağaçta hasta bir görüntünün oluşması,
Fidanlıkta bir yada iki yaşlı gibi erken dönemlerde ağaçların ölmesi,
Anaç ve kalem arasında belirgin olarak büyüme farklılığının görülmesi,
Sezon başlangıcında veya bitiminde anaç ve kalemde vejetatif gelişme farklılıklarının görülmesi,
Aşı noktasının altında veya üzerinde şişkinlik şeklinde aşırı büyümelerin olması,
Anacın fazla dip sürgünü vermesi,
Aşı noktasında ani kırılmalar ve kırılma yüzeyinin düzgün olması.
Aşı uyuşmazlığı ile ilişkilendirilen yapısal farklılıklar ise şu şekilde özetlenebilmektedir:
Hücresel farklılaşmanın ve buna bağlı olarak yeni dokuların oluşumu gerçekleşmemektedir.
Vasküler farklılaşmada eksiklik görülmektedir.
Floemin yeniden yapılanmaması ve floem farklılaşmasında yetersizlik görülmektedir.
Vasküler kambiyumda dejenerasyon oluşmaktadır.
Aşı noktasının iç yüzeyinde hücresel ölü noktaları oluşmaktadır.
Bazı araştırıcılar uyuşmazlık tiplerine göre bitkilerin farklı tepkilerde bulunabileceğini ve dolayısıyla farklı belirtilerin gözlenebileceğini belirlemişlerdir. Buna göre, taşınır (translocated) uyuşmazlık dediğimiz, aşı bileşenlerinin birinden diğerine bazı toksinlerin geçerek uyuşmazlığa neden olduğu ve her iki aşı bileşeni ile uyuşan bir ara anacın kullanımı ile bu sorunun giderilemediği uyuşmazlık tipinde, aşağıdaki belirtiler yoğun olarak gözlenmektedir.
Kalem kısmında aşırı büyümelerin görülmesine rağmen aşı bölgesinde normal vasküler bağlantı sağlanmaktadır.
Kalem kısmında yoğun bir nişasta birikimi olurken, aşı noktasının altında neredeyse hiç nişasta bulunmamaktadır.
Yoğun floem dejenerasyonu görülmektedir (en büyük belirtidir).
Aşı bileşenlerinin karşılıklı kombinasyonlarında farklı tepkiler ortaya çıkmaktadır.
Büyümenin erken dönemlerinde uyuşmazlık tepkileri görülebilmektedir.
Çok seyrek olarak aşı bölgesinde kırılmalar olmaktadır.
Marianna 2624 erik anacı üzerine aşılanan birçok şeftali ve badem çeşitlerindeki aşı uyuşmazlığında yoğun olarak floem dejenerasyonu görülmekte ve ara anaç kullanımı bu sorunu çözmede yetersiz kalmaktadır. Ayrıca “Myrobalan B” erik anacı üzerine Hale's Early şeftali çeşidi aşılandığında da, çeşitte bulunan toksinlerin uyuşmazlığa neden olduğu, bundan dolayı da floem dejenerasyonlarının görüldüğü belirtilmiştir.

Diğer bir uyuşmazlık tipi olan yerleşik (localized) uyuşmazlık ise aşı bileşenlerinin birbirine direk teması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle her iki aşı bileşeni ile tam bir bütünlük sağlayan ara anaç kullanımında uyuşmazlık problemi görülmemektedir. Yerleşik uyuşmazlıkta görülebilecek belirtiler ise;
Kambiyal dokularda ölü hücrelerin oluşması, vasküler dokularda devamlılığın sağlanamaması, genellikle aşı noktasında ani kırılmalar,
Aşı bileşenlerinin karşılıklı kombinasyonlarında yine benzer uyuşmazlık tepkilerinin görülmesi, kök sisteminin beslenemeyerek yavaş yavaş ölmesi ve aşı noktasındaki vasküler bağlantının sağlanamamasının derecesine bağlı olarak dışsal belirtilerin gözlenmesi, şeklinde özetlenebilmektedir.

Bu uyuşmazlık tipine en belirgin örnek ise ayva anacı (Cydonia oblanga L.) üzerine doğrudan aşılanan “Bartlett” armut çeşidinde görülen uyuşmazlık şekli gösterilmektedir. “Beurre Hardy” veya “Old Home” gibi armut çeşitlerinin ara anaç olarak kullanılmasıyla uyuşmazlık tamamen ortadan kaldırılabilmektedir.
Bazı aşı kombinasyonlarında ise yıllarca süren başarılı bir gelişmeden sonra görülen ani ölümler veya ani kırılma şeklindeki belirtiler ise başlangıçta gecikmiş bir uyuşmazlık olarak tanımlanmıştır. Daha sonraları bu belirtilerin bir uyuşmazlık olmadığı ve mikoplazma benzeri organizmalar ile virüslerin bu tip tepkilere yol açtığı çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur. Bunların tipik örnekleri olarak armut ağaçlarının ani ölümüne yol açan mikoplazma benzeri organizmalardan kaynaklanan armut göçüren (pear decline) ve kiraz yaprak kıvırcıklığı virüsünün cevizlerde neden olduğu siyah nekroz (walnut blackline) hastalığı gösterilebilmektedir.

Uyuşur Aşı Kombinasyonlarının Belirlenmesi
Meyve yetiştiriciliğinde aşı uyuşmazlığının bir sorun olarak ortaya çıkmasından beri araştırıcılar bir yandan anaç ve kalem ilişkileri ile olayın mekanizmasını araştırırken bir yandan da aşı uyuşmazlığının önceden tahmin edilmesine yönelik çalışmalar yapmışlardır. Aşı uyuşmazlığının önceden tahmin edilebilmesi bahçe bitkileri açısından, özellikle erken anaç seleksiyonu ve yeni çeşitlerin aşı uyuşması yönünden özelliklerinin belirlenmesinde büyük bir avantaj sağlayacaktır. Araştırıcıların fizyolojik, anatomik ve biyokimyasal çalışmalarla soruna çözüm getirme çabaları yetersiz kalmıştır. Bu nedenle günümüzde pek çok alanda olduğu gibi bu konuda da moleküler markörlerin kullanımı çalışmaları önem kazanmıştır. Geliştirilecek belirleyici bir metot sayesinde aşılama yapılmadan uyuşan kombinasyonlar seçilebilecek ve bunlar üretimde kullanılırken uyuşmayan kombinasyonlardan kaçınılacaktır. Veya sadece birkaç büyüme sezonunda, yıllarca beklemeye gerek kalmadan, uyuşmazlık saptanabilecektir. Dolayısıyla uyuşmazlık belirtilerinin görülebilmesi için yıllarca bekleyerek materyal, zaman ve işçilik kaybı önlenmiş olacaktır.

Kaynaklar
1-Yılmaz, M., 1992. Modern Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana. 151 s.
2-Hartmann, H.T., D.E. Kester, F.T. Davies,Jr., R.L. Geneve, 1997. The Biology of Grafting. (H.T. Hartmann, D.E. Kester, F.T. Davies,Jr., R.L. Geneve, eds.). Plant Propagation: Principles and Practices. Prentice-Hall., 392-436.
3-Hartmann, H.T., D.E. Kester, 1975. Plant Propagation, Principles and Practices. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New jersey, 662 p.
4- Muzik, T.J., 1958. Role of Parenchyma Cells in Graft Union in Vanilla Orchid. Sci., 127: 82.
5- Mosse, B., 1962. Graft Incompatibility in Fruit Trees. Common wealth Agricultural Bureaux, England. p. 36.
6- Herrero, J., 1951. Studies of Compatible and Incompatible Graft Combinations with Special Reference to Hardy Fruit Trees. Repr. Jour. Hort. Sci., 26 (3): 186-237.
7- Gur, A., R.M. Samish, E. Lifshitz, 1968. The Role of the Cyanogenic Glycoside of The Quince in the Incompatibility Between Pear Cultivars and Quince Rootstocks. Hort. Res., 8: 113-134.
8- Copes, D.L., 1980. Anatomical Symptoms of Graft Incompatibility in Pinus monticola and P. ponderosa Silvae Genetic, 29: 77-82.
9- Moore, R., D.B. Walker, 1981. Studies on Vegetative Compatibility-Incompatibility in Higher Plants. I. A Structural Study of a Compatible Autograph in Sedum Telephoides (Crassulaceae). Am. J. Bot., 68: 820-830
10- Herrero, J., 1955. Incompatibilidad Entre Patron e Injerto. I. Comportamiento de Algunas Combinaciones Reciprocas. An. Est. Expt. Aula Dei., 4: 149-166.
11- Herrero, J., 1956. La Compatibilité Entre les sujets porte-greffes et les Variétés Fruitiéres. Congr. Pomol. Inter., Namur, 10-13.
12- Breen, P.J., 1974. Cyanogenic Glycoside and Graft Incompatibility Between Peach and Plum. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 99 (5): 412-415.
13- Heuser, C.W, 1987. Graft Incompatibility: Effect of Cyanogenic Glycosides on Almond and Plum Callus Growth. Proc. Int. Plant Prop. Soc., 36: 91-97.
14- Mosse, B., 1958. Further Observations on Growth and Union Structure of Double-Grafted Pear on Quince. J. Hort. Sci., 33: 186-193.
15- Hartmann, H.T., D.E. Kester, 1983. Plant Propagation, Principles and Practices. Fourth Edition. Printice-Hall, Inc. New Jersey. 727 p.
16- Mircetich, S.M., R.R. Sanborn, D.E. Ramos, 1980. Natural Spread, Graft Transmission and Possible Etiology of Walnut Blackline Disease. Phytopathology, 70: 962-968.
17- Gülen, H., 2000. Ayva ve Armutlarda Anaç/Kalem İlişkilerinin İzoenzim Analizleriyle Araştırılması.Ç.Ü. Fen Bil. Enst., Bahçe Bit. Anabilim Dalı, Doktora Tezi,Adana, 136 s.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> Toprağın kokusu bile değişiyor

>> Organik ürün tüketici ile buluşamıyor

>> Yakın geleceğin ümit vaadeden meyveleri

>> Seracılığımızın sorunları ve çözüm önerileri

>> Odunsu bitkilerde aşı uyuşmazlığı

>> Ceviz yetiştiriciliği

>> Aromatik bitki nane


 
ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.