SEKTÖREL

Zir. Yük. Müh. Dilek Özer
GAP-BKİ Bölge Müdürlüğü ŞANLIURFA

Veteriner Hekimi Murat Yavuz
Adıyaman Gölbaşı Tar. İlçe Müd. ADIYAMAN

GAP'ta Hayvancılık Sektöründe Birliklerin Katılımının Önemi

 Gölbaşı Süt Birliği Örneği

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme çabalarının bulunduğu bu dönemde hayvancılık sektörü ve süt üretimine sahip çıkılması, bir gereklilik halindedir. Uzun dönemler ihmal edilmiş hayvancılık sektörünün canlanması ancak bu sektördeki riskin paylaşılması ile mümkündür. Bu paylaşımda üretici birlikleri bir anahtar görevi oluşturmaktadır. Ayrıca birlikler, artık vazgeçme mecburiyetimizin olduğu sokak sütçülüğü gibi hijyenik esasları ve sütte bulunması gereken gıda standartlarını göz ardı eden yasa dışı pazarı da ortada kaldırmada büyük önem taşımaktadır.
Birlik oluşumlarının, kalkınma öncelikli bölge olan Güneydoğu Anadolu'da canlandırılması amacı ile büyük çabalar harcanmış; ancak birçok nedenle süreklilik sağlanamamıştır. Pek çok yetiştirici bilgi ve finans eksikliğinin de etkileri ile karlı bir yatırım olarak görmediği hayvancılıktan vazgeçmek zorunda kalmıştır. Bölge yetiştiricileri ellerinde sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek sayıda büyükbaş hayvan bırakarak,diğerlerini elden çıkarma yoluna gitmiştir. Bu nedenlerle hem ülke hayvancılığımız hem de sağlıklı hayvansal ürün tüketme imkanımız büyük ölçüde darbe yemiştir. Sonuç olarak modern hayvancılığa geçiş sürecinde ve süt sektöründe büyük oranda gerileme gözlenmiştir.
GAP Bölgesinde yeni kurulmuş olan Adıyaman Gölbaşı İlçesi Süt Birliği gerek ülke süt hayvancılığı gerekse bölge için büyük önem taşır.
Süt Birliğinin hedefleri ve sağlaması beklenen katkılar;
* Sütlerin maliyetler de dikkate alınarak en yüksek fiyatla ve ihale yolu ile “Gıda Üretim Sertifikasına” sahip fabrikalara sözleşme yapılmak suretiyle verilmesi,
* Süt alıcılarından, aldıkları sütün 1 aylık bedeli teminat olarak alınacak,üretici alacaklarının güvence altında alınması,
* Üretici, alıcıya hangi süreler içinde, ne kadar sütü hangi fiyata verdiğini bilerek düzenli bir çiftlik planlaması yapabilmesini sağlamak,
* Süt alıcılarının nerelerde, ne zaman, kimlerden, ne kadar süre ile, ne miktarda süt alabileceğini önceden bildikleri için hammadde sorunu ile karşılaşmaması ve bu yolla üretimde süreklilik,
* Süt üreticileri ve alıcılarının sözleşmeler ile, belirli sorumluluklara sahip olduklarını bilecekler her zaman “kaliteli ve hilesiz süt üretimi ve bunu en iyi şekilde tüketiciye sunmak”olacaktır.
* Üreticiler herhangi bir konuda problemle karşılaştıklarında alıcı ve üretici çıkarları dikkate alınarak soruna Birlik kanalıyla çözüm getirilmesi,
* Birliğin kurulmasıyla pazarlama sorunu ortadan kalkacağından ilçemiz hayvancılığında süt verimi yüksek kültür ırklarına yönelim sağlanarak, hayvan ıslahında önemli aşamalar kaydedilmesi ve büyükbaş hayvan istenen artışların sağlanması.
* Karlılığın ilk adımının işletme girdilerini azaltmaktan geçtiği prensibinden hareketle yem bitkileri ekimi teşvik edilerek üreticimizin kendi yemini kendisi temin etmesi sağlanacak;girdileri azalan işletmelerde kar marjı yükseleceğinden hayvancılığın cazip ve ekonomik bir gelir kaynağı olarak görülmesinin teşvik edilmesi.
* Piyasa koşullarına göre daha ucuz ve kaliteli konsantre yemi üyelerine en kolay şekilde teslim etmek suretiyle sunmak.

KURULUŞ AŞAMALARI VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Birlik Gölbaşı ilçesindeki önemli süt potansiyelini daha hijyenik esaslarla değerlendirmek amacı ile 01.06.2002 tarihinde kurulmuştur.İlk etapta anlaşma yaptığı firmalar kanalı ile üyelerinin ürettiği sütü toplayan birlik 15.11.2002 tarihi itibarı ile soğutma tesisleri,süt toplama araç ve personelini temin ederek sütü üyelerinden kendi imkanları ile toplamakta soğutma işlemine tabi tuttuktan sonra yalnızca Gıda Üretim Sertifikasına sahip firmaların alımına toplu olarak sunmaktadır.Sütün toplu halde piyasaya girmesi ve bu yolla il ve ilçedeki hayvancılık sektörünü ve buna bağlı süt ve ürünleri sanayiini geliştirmek birliğin ana hedefleri arasındadır. Bu amaçla organize olmuş 9 köy ve kapsamındaki 500 üyenin çalışmaları ile birlik ayakta durmaktadır.

BİRLİĞİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Birlik kapsamında yaşanan en önemli sorun süt fabrikalarının süt paralarını zamanında ödememesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, ürünün istenen zamanda nakde çevrilememesi, özellikle büyük bir pazar kaynağı olarak görülen hipermarketlerin firmalarla ancak uzun vadeli ödeme anlaşmaları yaparak ürünlerini pazarlama-sından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde büyük sermayeye sahip süt işleme tesislerinin bulunmaması da sorunu büyütmektedir. Bu nedenlerle, Birlik özkaynağını geliştirerek zaten 1-2 baş hayvanı olan bu yetiştiriciler paralarının ödenmediği dönemde bir sandık oluşturarak üyelerini mağduriyetten kurtarmak istemektedir.
Birlik, üyelerinin ihtiyaç duyduğu bilginin sürekli sağlanması ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlarının çözümlenmesi amacı ile bir eğitim merkezi oluşturulmak istenmiştir. Ancak yetiştiricilerin çoğunun küçük işletmeler olması ve birliğin henüz bir sandık oluşturamaması bu merkezin oluşturulmasını imkansız kılmıştır. “BİR SANDALYE AL BİR ÇİFTÇİ EĞİT” sloganı ile başlatılan bir kampanya ile merkezin ihtiyaç duyduğu sandalyelerin alımı gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda kampanyanın bir parçası olarak kitap, tahta vb. ihtiyaçları da karşılanmaya devam edilmektedir. Kampanyaya çeşitli şekillerde destek veren şahıslar yanında Hasad yayıncılık, Cinetarım, Harran, Ankara ve Ege Üniversiteleri Ziraat Fakülteleri, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, DeLaval, TE-TA Tarım gibi firmalarından da doküman sağlanması gibi farklı destekler sağlanmıştır.
Bunlara ek olarak birlikte katılımcı köy toplantıları ile üyelerin sorunları ve talepleri üzerinde konuşularak büyümekte olan birliğin köylerde daha kolay çalışmasını sağlamak amacı ile bir bayan bir erkek gönüllü “kaynak kişiler” ortak kararla seçilmiştir.Bu kişiler , yayım faaliyetleri ve üretime bağlı sorunların en kısa zamanda çözülmesi amacı ile çalışmaktadır.
Köy toplantılarında yetiştiricilerin ilettiği talepler;
* Süt bedellerinin zamanında ödenmesi, yalnızca birlik üyelerinin sorunları ile ilgilenebilecek bir veteriner hekim istihdamı
* Yem bitkileri ekiminin birlik kanalıyla teşvik edilerek yaygınlaştırılması
* Sulu tarım yapılamayan yerlerde sulu tarım imkanına kavuşulması suretiyle silajı yapılabilen bitkilerin ekiminin sağlanması ve silaj yapımının uygulamalı olarak gösterilmesi
* Süt fiyatının istikrarlı bir şekilde arttırılarak hayvancılığın karlı bir yatırıma dönüştü-rülmesi
* Özellikle hayvancılık odaklı eğitimlerin sık aralıklarla tekrarlanması
* Süt verimi yüksek kültür ırkı sığır yetiştiriciliğine geçiş için gerekli altyapının sağlanması(düzenli suni tohumlama hizmeti,yüksek süt verimine sahip damızlık sığır temini)
* Modern sağım tekniklerinin uygulanması amacıyla süt sağım makinesi teminidir.
* Birliğin ülkemiz ve bölge hayvancılığı için varlığını sürdürmesi sektörün devamlılığı açısından büyük önem taşır. Ancak mevcut durumda sadece sınırlı desteklerle faaliyetlerini sürdürmeye çalışan bu birliğin gerek eğitim faaliyetleri gerekse hizmet alanını genişletmesi için özel sektör veya şahısların yapacağı her tür yardıma ve desteğe ihtiyacı bulunmaktadır.
Süt Birliği E-mail Adresi: golbasisutbir@hotmail.com
Süt Birliği Telefonu: (416)7816075

 

 

 

Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> Kivi yetiştiriciliği

>> Turunçgil cüceleşme hastalığı

>> Elma bahçelerinde zararlılar

>> Gölbaşı Süt Birliği

>> ALARA, Çukurova'yı Kaliforniya yapmayı planlıyor

>> Fransız İnekleri
 

ANA SAYFAYA DÖN
 


 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.