SEKTÖREL

Zir. Müh. İbrahim Yörük
S. D. Ünv. Zir. Fak. Bitki Koruma Böl
.

Yrd. Doç. Dr. Recep Ay
S. D. Ünv. Zir. Fak. Bitki Koruma Böl
.

 Elma Bahçelerinde Zararlı Böcek Türleri

Ilıman iklim meyvelerinden biri olan elmanın (Malus communis L) yetiştiriciliği milattan birkaç yüzyıl öncesinden beri yapılmaktadır. Elmanın anavatanının Anadolu'yu da içine alan Güney Kafkaslar olduğu sanılmaktadır. Elmanın Avrupa'ya girişi Yunanlıların ve Romalıların Anadolu'ya yayılmaları ve sonraki haçlı savaşları sonucunda olmuştur. Elma Avrupa'dan Amerika'ya ilk göçmenler tarafından götürülmüştür. Kültürünün bu kadar eskiye dayanmasına rağmen standart çeşit kavramı ve çeşitlerin adlandırılması ancak 13. yüzyılın sonunda olmuştur.

Bugün Dünya'da bilinen elma çeşitlerinin sayısı 6500'ü aşmaktadır.Ülkemizde de gen kaynağı açısından 460 civarında çeşidin varlığı bilinmektedir. Ancak bu çeşitlerin pek çoğunun pazar değeri düşük olup ticari anlamda da yetiştirilmemektedir (Anonymous, 2000).

Dünya'da en çok üretimi yapılan meyve türü olan elma üretiminde ülke olarak Çin, ABD ve Fransa'dan sonra Türkiye 4. sıradadır. Türkiye üretiminde yaklaşık 550 000 ton ile Isparta birinci sırada, il genelinde ise Eğirdir ve Gelendost ilçeleri ön sıralarda yer almaktadır. (Anonymus, 2000).

Elma bahçelerinde birçok zararlı ve hastalık etmeni üretim sırasında önemli kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıpları azaltmak için üreticiler bilinçli yada bilinçsiz olarak çok sayıda ilaçlama yapmaktadır. Doğru bir ilaçlamanın yapılmasında en temel özelliklerden biriside zararlı ve hastalık etmeninin doğru tanımlanması zararlı yoğunluğunun belirlenmesidir. Bu makalede Isparta ve çevresi elma bahçelerinde zararlı olan böcek ve akar türleri hakkında bilgi verilmiştir.


Elma İç Kurdu (Cydia pomonella L) (Lepidoptera: Tortricidae)

Tanınması
Ergin yaklaşık 10 mm uzunluğunda, ön kanatları gri, üzerinde koyu enine dalgalı çizgiler vardır. Arka kanatlar gri kahverengi ve parçalıdır. Kanatlar gerilmiş durumda 20 mm'ye kadar ulaşır.

Yumurta 1-1.2 mm çapında oval şekilde, rengi ilk konduklarında süt beyazı renginde ve mumsu görünümdedir. Yumurta geliştikçe orta kısmında kırmızımsı bir halka görülür, açılmadan hemen önce ise gelişmiş larva açıklıkla izlenebilir.

Yumurtadan yeni çıkan larva 1mm uzunluğundadır, bu dönemde iri ve yassı olan baş ve prothorax parlak siyahtır. Gelişimini tamamlayıp elmayı terk eden olgun larva 15-20 mm uzunluğunda beyazımsı pembe görünümündedir. Olgun larva elips şeklinde ve kirli beyaz renkte kokon örerek içinde pupa olur. Açık kahverengi olan pupa 10 mm uzunluğunda ve 2.5-3 mm genişliğindedir (Lodos,1982; Kaygısız, 1996; Karaca2001).
Biyolojisi ve zararı
Kışı olgunlaşmamış larva olarak beyaz bir kokon içerisinde, kabuk altlarında, çatlaklarda, toprakta ve buna benzer saklı yerlerde geçirir. İlkbaharda olduğu yerde pupa olur. 2-4 hafta sonra erginler çıkar. Ergin çıkış zamanı daha çok sıcaklığa bağlıdır. Kelebek gündüzleri istirahat halinde ve saklı yerlerde geçirirken, akşamları sıcaklık 15 oC'nin üstüne çıktığında uçuşmaya başlar ve yumurtalarını da bu zamanda bırakır. Optimum şartlar altında bir dişi 10-20 gün yaşar ve bu sürede yaklaşık 80 yumurta bırakır. Yumurtalar önceleri yapraklara, ince dallara daha sonra meyvelere teker teker bırakılır. Yumurtadan çıkan larvalar genellikle 4-8 saat içerisinde, meyve kabuğunda helezonik bir delik açarak meyve içerisine girer. Larva meyveye çiçek çukurundan veya elmanın yan tarafı ile sapa yakın kısımlardan içeri girdikten sonra meyvenin merkezine doğru tünel açarak ilerler. Elma iç kurdunun larvası meyvenin çekirdekleri üzerinde de beslenir. Bu özelliği ile çekirdekler üzerinde beslenmeyen meyve içinde zararlı diğer türlerden ayrılabilmektedir. Meyve içinde 30-40 gün beslenerek olgunlaşan larva, ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında veya toprakta bulunan kalıtılar arasında kokon örmek üzere meyveyi terk eder. Sıcak yaz aylarında bu larvaların büyük bir kısmı pupa oluncaya kadar 5 gömlek değiştirir. Yılda 2-3 döl verir.

Elma iç kurdu başta elma olmak üzere armut, ayva, ceviz ağaçlarının en önemli zararlısıdır. Doğrudan meyvede zarar yapan larvalar meyveleri delerek içlerinde galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak meyvelerin dökülmesine, ağaçta kalan kurtlu meyvelerin ise niteliğinin bozulmasına ve dolayısıyla elmanın piyasadaki değerinin düşmesine neden olmaktadır. Mücadele yapılmayan bahçelerde zarar % 100 olabilmektedir. Ülkemizde elma üretim bölgelerinin her yerinde bulunmaktadır (Kadıköy,1989; Kaygısız, 1999; Karaca 2001).

Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi (Koch)) (Tetranychidae: Acarina)

Tanınması
Elma ağaçlarının önemli bir zararlısıdır. Dişinin vücudu kırmızı renkte ve üzerinde uzun kıllar bulunur. Erkek dişiden daha küçük ve abdomen ucu sivricedir. Yumurtaları kırmızı , üzeri çizgili soğan biçiminde ve saplıdır. Larva 3 çift bacaklı iken erginleri 4 çift bacağa sahiptir (Lodos,1982).

Biyolojisi ve zararı:
Kışı yumurta halinde geçirir. İlkbaharda yumurtalar açılır ve larvalar taze yapraklara geçerek emgi yapmaya başlar. Genel olarak yaprağın alt yüzünde bulunur ve zarar yaparlar. Çevre şartlarına göre 2-3 haftada hayat devresini tamamlar. Döllenmiş yumurtalardan sadece erkekler , döllenmemiş yumurtalardan hem erkek hemde dişiler meydana gelir. Yılda 4-8 döl verir. Döller birbirine karışır. Yoğunluğunun yüksek olduğu ağaçlarda yaptıkları zarar sonucu yaprak rengi önce beyaz , sonra sarı , kahverengi ve


kırmızımsı siyah lekeler meydana gelir. Daha sonra bu lekeler birleşerek yaprağın kuruyup dökülmesine , dolayısıyla yaprakların vaktinden önce dökülmesine neden olarak önemli derecede ürün kaybına neden olur. (Lodos, 1985)

Yaprak bitleri
Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi de Geer) Elma gri yaprak biti (Disaphis plantaginea (Pass.)) Elma kırmızı gal yaprak biti (Disaphis devecta (Walk.)) (Homoptera: Aphididae)

Tanımı, biyolojisi ve zarar şekilleri :
Yaprak bitleri genel olarak 1,5-3 mm boyunda armut biçiminde küçük böceklerdir. Ağız parçaları sokucu emici yapıdadır. Antenleri kısa veya çok uzundur. Vücutlarının arka kısmında bir çift tüp şeklinde olan cerci bulunur. Meyve ağaçlarının yaprak ve sürgünlerinde gruplar halinde

bulunurlar. Yumurtaları parlak siyah renkte, uzunca oval biçimde 0,5 mm uzunluğundadır.

Elma yeşil yaprak bitinin kanatsız dişi bireyleri 1,5-2 mm boyunda tombulca ve yeşil renklidir. Anten ve bacakları siyahtır.

Elma gri yaprak biti 1,5-2 mm boyunda, tombul, koyu zeytin yeşilinden griye kadar değişen renklerdedir. Vücutlarının üzeri beyazımsı toz bir tabaka ile kaplıdır. Kanatlı bireyleri siyah renklidir.

Elma kırmızı gal yaprak biti dış görünüşü bakımından elma gri yaprak bitine çok benzer, vücutları tombul, gri menekşe renginde, antenler uzun ve siyahtır (Kadıköy,1989)

Elma yeşil yaprak biti elma ağaçlarında en yaygın ve zararı en çok görülen türlerden birisidir. Taze sürgünlerde, genç yapraklar ve yaprak sapları üzerinde gruplar halinde beslenmeleri sonucunda sürgünlerde kısalma ve yapraklarda kıvrılma görülür. Yoğunluğunun yüksek olması halinde meyvelerin küçük kalmasına ve şeklinin bozulmasına neden olmaktadır. Fidanlıklarda önemli sorunlar oluşturmaktadır.

Elma gri yaprak biti ve elma kırmızı gal yaprak biti, elma ağaçlarında beslendikleri yaprakların kuvvetlice kıvrılmasına neden olmaktadır . Elma kırmızı gal yaprak biti yapraklarda oluşturdukları kırmızı lekeler ile kolayca tanınmaktadır. Her iki türde yoğun olması halinde, meyvelerin şeklinin bozulmasına ve küçük kalmasına neden olurlar.

Yaprak bitleri koloniler halinde yaşarlar. Eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalırlar. Kışı meyve ağaçlarının dal ve sürgünleri üzerine bırakmış oldukları yumurta döneminde geçirirler.

Elma yeşil yaprak biti yumurtalarını sonbaharda elma ağaçlarının bir yıllık sürgünleri üzerine bırakırlar. Bu yumurtalar ertesi yıl tomurcukların uyanmasıyla birlikte açılmaya başlar. Çıkan larvalar genç yapraklar, çiçek tomurcukları ve çiçek çanak yaprakları ile beslenir.Bunlar sıcaklıklara bağlı olarak yaklaşık 10 gün içinde ergin olur ve yavru vermeye başlarlar. Bu çoğalma süresince kanatlı ve kanatsız bireyler görülmektedir. Kanatlı bireyler diğer elma ağaçlarına uçarak bulaşmayı yaygınlaştırır. Ekim kasım aylarında meydana gelen dişiler ve erkek bireyler çiftleştikten sonra , dişiler kışı geçirecek olan döllenmiş yumurtaları bırakırlar.

Elma gri yaprak biti 2-3 yıllık dallar üzerinde , daha çok tomurcukların yakınına, Elma kırmızı gal yaprak biti ise yaşlı dallar ve gövde kabukları altına bırakmış oldukları yumurta döneminde geçirirler.

Tomurcukların patladığı dönemde yumurtadan çıkan larvalar, genç yaprakların alt yüzlerinde koloni oluştururlar. Elma gri yaprak biti mayıs, haziran aylarında otsu bitkilere göç ederler. Yaz sonunda tekrar elma ağaçlarına dönerler ve kışı geçirecek olan yumurtalarını bırakırlar (Kadıköy,1989; Anonymus, 2).

Elma Göz Kurdu (Anthonomus pomorum L. (Coleoptera: Curculionidae)

Tanınması
Ergin yaklaşık olarak 4mm boyunda ve gri kahverengidir. Kanatlar üzerinde açık gri renkte enine bir bant bulunur. Yumurta , larva ve pupa krem renginde ve hepside tomurcuk içindedir (Anonymus,1998)

Biyolojisi
Kışı ergin halde toprak yarıklarında, kabuk altlarında, yapraklar içerisinde ve diğer buna benzer yerler içerisinde geçirir. İlkbahar da erginler kışlaklardan çıkar ve elma bahçelerine uçuşurlar. İyi uçma kabiliyetine sahiptir ve güneşli günlerde uçarak elma ağaçlarını ararlar. Geceleri veya serin havalarda saklı yerlere çekilirler. Erginler yumurtlama olgunluğuna gelinceye kadar hortumlarını tomurcuk içerisine sokarak beslenirler. 1-3 hafta beslendikten sonra yumurta bırakırlar. Dişi hortumuyla çiçek tomurcuğunda bir delik açar ve her tomurcuk içerisine bir adet yumurta bırakır.

Erginlerin büyük bir kısmının görülmesinden 12-15 gün sonra ilk yumurtlama meydana gelir. Yumurtlamadan 5-8 gün sonra larvalar çıkar ve beslenmeye başlar. Çiçek organlarını ve tomurcuğun iç kısmını yerler. Bu nedenle çiçek tomurcuğu açılma kabiliyetini kaybeder. Bir dişi 20-100 yumurta koyar ve yumurta adeti kadar çiçek tahrip eder. Bazı seneler geç, bazı senelerde erken çiçek açanlarda zarar yapmakla beraber, genellikle geç çiçek açan elma çeşitlerinde zarar daha az olmaktadır. Larva 2-4 hafta içinde gelişir ve çiçek tomurcuğu içerisinde pupa olur. Ortalama 8 gün sonrada erginler çıkar ve tahrip edilmiş tomurcuğu terk eder. Çıkan bu erginler yaprağı ve meyveyi yerler. Fakat bunların meydana getirdiği zarar önemsizdir.

Temmuz başlangıcında erginlerde beslenme durur ve yaz uykusuna çekilir. Sonbaharda iyi havalarda tekrar çıkarak yaprakları yer ve sonra kışlaklarına çekilirler. Çok iyi uçma kabiliyetleri olduğundan kendilerine en iyi kışlakları seçerler. Seçtikleri yerler genellikle ormanlık alanlardır. Dolayısıyla ormanlık yerlerdeki elma bahçelerinde zarar daha fazla görülür (Anonymus, 1998; Karaca, 2001; Lodos, 1985).

San Jose kabuklu biti (Quadrospidiotus perniciosus Comst.) (Homoptera: Diapididae)

Tanınması, Biyolojisi ve Zarar Şekli

İç karantina listesinde yer alan san jose kabuklu biti meyve ağaçlarının çok önemli bir zararlısıdır. Bu zararlının ergin dişi bireyleri; yuvarlak, orta kısmı şişkince yaklaşık 2 mm çapında bir kabukla kaplıdır. Hareketli larvalar çok küçük ve sarı renktedir (Anonymus, 1998).
Ağaçların gövde, dal, sürgün, yaprak ve meyvelerinde bitki özsuyunu emerek beslenirler. Beslendikleri yerlerde kabuk bir bıçak ile dal eksenine paralel şekilde kesildiği zaman , altta kırmızı lekelerin görülmesi bu zararlının en tipik özelliğidir. Yayılması ve yaşayışını önleyici tedbirler alınmadığı takdirde fidan ve ağaçların zayıflamasına, yoğunluğunun yüksek olması halinde ağaçların ölümüne neden olur.San jose kabuklu biti kışı birinci larva döneminde geçirir. İlkbaharda ağaçlarda gelişmenin başlaması ile kışı geçiren kabuklu bitler bitki özsuyu ile beslenmeye ve gelişmeye başlar. Nisan ve Mayıs başlarında olgun bireyler meydana gelir. Olgun dişiler yeni dölün larvalarını vermeye başlar. Yerine ve iklim koşullarına göre yılda 2-4 döl verebilir (Anonymus, 1998; Karaca, 2001; Lodos, 1985).

Elma ağkurdu (Yponomeuta (Hyponomeuta) malinellus Zeller) (Lepidoptera: Hyponomeutidae)

Tanınması
Ön kanatlar beyaz üzeri siyah noktalıdır. Arka kanatları gri ve saçaklıdır. Kanatlar gerilmiş olarak 20 mm'dir. Yumurtaların birkaçı bir arada paket halindedir. İlk bırakıldığında sarı renkte, sonradan koyulaşır, ağaç rengini alır. Yumurta paketlerinin üzeri dişinin salgıladığı jelatimsi bir sıvı ile kaplıdır. Paketlerin uzunluğu 1-6 mm, genişliği 1-5 mm arasındadır.

Yumurtadan yeni çıkmış, paket altındaki larvalar yaklaşık olarak 0,5-1 mm kadardır ve renkleri açık sarı, baş ve abdomen sonu siyahtır. Son dönem larvaların boyları 12-14 mm ve renkleri yeşilimsi saman sarımsı, esmerdir. Larvaların vücudu seyrek kıllıdır. Pupalar beyaz mekik şeklindeki kozalar içerisinde bulunur. Kozaların uzunluğu 12-17 mm , genişliği 2.5-3.0 mm'dir (Anonymus, 1998; Karaca, 2001).

Biyolojisi ve zararı
Sonbaharda yumurtadan çıkan larvalar kışı yumurta paketleri altında geçirir. İlkbaharda havalar ısınmaya başlayınca paketi delerek teker teker dışarı çıkarlar. Dışarı çıkan bu larvalar açılmakta olan gözlere ve yapraklara giderek yaprakların iki epidermisi arasında beslenmeye başlar. Gruplar halinde bulunurlar. Üzerinde bulundukları yaprakları yedikten sonra diğer yapraklara geçerler. Bu larvalar yaprakları ağlarla birbirine bağlayarak yemeye başlarlar ve 14-18 gün sonra üçüncü dönem larva olurlar.

Yine larvalar grup halinde ve daha büyük ağlar yaparak yaprakları yemeye devam ederler. Üçüncü dönemden sonra yaprakların damarları hariç diğer kısımlarını yiyerek iskelet haline getirirler. Yoğunluk yüksek olduğu zaman ağacı tamamen çıplak bırakabilirler. Dört gömlek değiştirerek olgunlaşır ve koza içerisinde pupa olurlar. Kozalar yine gruplar halindedir. Bölgelere göre haziranda kelebekler gezinmeye başlar. Dişiler yumurtalarını paketler halinde 1-3 senelik dalların dokularına bırakır. Yumurtalardan çıkan larvalar paketler altında kışı geçirir. Esas konukçusu elma'dır. Elma ağ kurdu yılda 1 döl vermektedir.(Anonymus,1998; Karaca, 2001; Lodos,1985).

 

Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> Kivi yetiştiriciliği

>> Turunçgil cüceleşme hastalığı

>> Elma bahçelerinde zararlılar

>> Gölbaşı Süt Birliği

>> ALARA, Çukurova'yı Kaliforniya yapmayı planlıyor

>> Fransız İnekleri


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


Elma pasakarı (Phytoptus pyri Pagenstecher) (Acarina: Eriophyidae)
Tanınması

Çok küçük, uzunca vücutlu olup iki çift bacağa sahiptirler. Vücudunun ön kısmında proterosoma kalkan şeklindedir. Solunum sistemleri yoktur. Hysterosoma halkalı görünümündedir. Bu halkalar küçük kabarcıklardan meydana gelmiştir. Cinsiyet organları coxa'ların hemen arkasındadır (Lodos,1985).

Zarar Yeri ve Şekli
Bitki özsuyunu emerek zarar oluşturdukları gibi salgıladıkları toksik maddelerle bitki dokusunda gal, ur ve deformasyonlar oluşturur. Zararın ilk işareti yapraklarında oluşan kahverengimsi küçük kabarcıklardır. Yapraklarda sertleşme ve bronzlaşma, meyvelerin özellikle sap çukuru ve civarında pas oluşumu görülür. Bir lüp yardımı ile yaprak dokusu dikkatli şekilde incelenir ise, alışkın veya uzman bir gözün fark edebileceği akar kümeleri görülebilir (Kaygısız,1999).

Biyolojisi:
Bu zararlı kışı ergin formda meyve gözlerinin pulları arasında ve içinde geçirmektedir. Ancak soğuk bölgelerde yumurta halinde geçirmektedir. Erken ilkbaharda yaprak teşekkülü ile birlikte

görülmeye başlayan zararlı ağustos ayına kadar birkaç nesil vermekte ve bu aydan itibaren meyve gözlerine girerek müteakip ilkbaharı beklemektedir (Lodos,1982).

Elma gövdekurdu (Synanthedan myopaeformis Bkh. (Lepidoptera: Sesiidae)

Tanımı
Elma gövde kurdunun kelebekleri küçük koyu lacivert siyah renkte olup, saydam olan kanatlarıyla arılara benzerler. Vücudun arka kısmında turuncu renkli bir bant bulunur. Yumurta kirli sarı renkli oval şekildedir. Olgun larva 1,5-2 cm uzunluğunda açık kahverengidir. Baş kahverengi ve ağız parçaları iyi gelişmiştir (Lodos,1982).

Biyolojisi ve zarar şekli
Elma gövde kurdu, elma ağaçlarının önemli bir zararlısıdır. Larvaların elma ağaçlarının gövde ve kalın dallarının kambiyum kısmında beslenerek zarara neden olurlar. Bitkinin bu kısmında gözle görülebilen elips şeklinde kanallar açarlar. Bu kanallar herbiri birleşerek iletim demetlerini zarara uğratırlar. Böylece ağaçların gelişmelerinin yavaşlamasına yaprakların küçülüp, sararıp dökülmesine, meyvelerin kalitesinin bozulmasına ve hatta ağacın kurumasına neden olur.

Kışı meyve ağaçlarının gövde ve kalın dallarının kabuk altlarında larva halinde geçirirler. Nisan Haziran aylarından itibaren açtıkları oyuklardan kabuk yüzeyine yakın olarak kokon içinde pupa olurlar. Ergin çıkışı iklim koşullarına bağlı olarak mayısın ilk haftasından eylül sonuna kadar devam eder. Ergin dişi kelebekler gövdede çatlak ve yaralı yerlere tek tek yumurta bırakırlar. Yumurtlamadan 8-15 gün sonra çıkan larvalar kabuk altına girerek beslenmeye başlarlar. Ülkemizde sadece elma ağaçlarında zarar yaparalar (Anonymus,1998; Anonymus, 2; Karaca, 2001).

Elma testereliarısı (Hoplocampa testudinea Klug.) (Hym.: Tenthredinidae).
Tanınması

6-7 mm olan arıcığın kanatları gayet şeffaf ve çok damarlıdır. Thorax siyah, abdomen açık kahverengidir. Dişinin yumurta borusu testere gibidir (Lodos,1982).

Biyolojisi ve zararı
Böcek kışı olgun larva olarak kokon içerisinde toprakta geçirir. Mart ayında pupa olur. Çiçeklenmeden hemen önce erginler çıkar. Dişi arı yumurtalarını abdomendeki testere gibi ovipozitörü yardımıyla çanak yapraklarını yararak bir yarık içine bırakır. Yumurtaları teker teker bırakır.Yaklaşık olarak 6-18 gün sonra larvalar çıkar. Genç meyveleri helozonik bir şekilde ve yüzeysel olarak yerler. Bu helezonik şekiller hasada kadar böylece kalır. Sonra larvalar diğer meyvelere geçerek onların içini yerler ve yenen meyveler sonradan dökülür. Bir larva 3 ve hatta 4 meyveyi delip yiyebilir. Bu gibi zarar görmüş meyveler, üzerindeki bir delik ve delikten akan siyahımsı bir sıvıdan anlaşılabilir. Olgunlaşan larvalar son olarak zarar verdiği meyveden çıkarak kışlamak üzere toprağa geçer (Kaygısız,1999; Anonymus,1998).

Yaprak galerisi güveleri

Elma yaprak oval galerigüvesi (Phyllonorycter gerasimowi (Hg.) (Lep.: Gracillaridae)
Elma yaprak galerigüvesi (Stigmella malella (Stt.) (Lep.: Stigmellidae)

Tanınması
Erginlerin uzunluğu 25 mm arasında değişen, ön kanatları her türde değişik desenli, arka kanatları dar ve uzun, bol saçaklı küçük kelebeklerdir. Kanat açıklıkları 6-9 mm arasında değişir. Larvaların yapraklarda açtıkları galeriler, türleri ayırt edilmesine olanak sağlar. Yumurtları 0,3-0,4 mm uzunluğunda sarımtrak gri yeşil renktedir (Anonymus,1998).

Biyolojisi ve zarar şekli
P. gerasimowi kışı yere dökülen yapraklardaki galerler içinde pupa döneminde, S. malella ise kışı toprakta kokan içinda pupa döneminde geçirir. İlkbaharda çıkan dişi kelebekler yumurtalarını yaprakların alt yüzüne bırakır. Galeri güvelerinin döl sayısı 2-5 arasında değişir.

Yaprak galeri güvelerinin larvaları yaprağın iki epidermisi arasında parankima dokusunu yemek suretiyle zararlı olurlar. Galeri şekilleri her tür için değişik olup tür ayrımına olanak sağlar. Bu türler özellikle fidanlıklarda ve genç meyve ağaçlarının yapraklarında galeri açarlar. Populasyonun çok yüksek olduğu yıllarda zarara uğramış yaprakların ve ağaçların gelişmesinde bir duraklama olur. Yapraklar zamanından önce dökülür ve meyve verimi azalır ve kalitesi düşer. Elma yetişen her bölgede bulunur (Anonymus, 1998; Lodos, 1982).

Elma yaprak bükeni (Archips (Cocoecia) rosana L.) (Lepidoptera: Tortricidae)

Tanınması
Ön kantları deri sarısı, kahverengi - gri ve üzerinde daha koyu renklerde lekeler vardır. Bu lekeler erkeklerde dişilere nazaran daha az belirlidir. Kanatlar gerilmiş olarak 20 mm kadardır. Arka kanatların sonu genellikle sarıdır. Yumurtalar paket halindedir. Paketlerin şekli gayet muntazamdır ve bir paket içinde ortalama 50 yumurta bulunur. Yumurtaların üzeri dişinin çıkardığı bir madde ile örtülüdür. Yumurtadan yeni çıkan larva yaklaşık olarak 1 mm, olgunlaşmamış larva ise 20-22 mm kadardır. Rengi sarımsı yeşil, kahverengi, başı, göğsü ve abdomen sonu siyahtır. Pupa ilk önce sarı, sonra kahverengidir (Anonymus,1998; Karaca, 2001).
Biyolojisi
Kışı yumurta halinde geçirir. İlkbahar havaların ısınmasıyla beraber larvalar çıkar. Larva çıkışı çiçeklenmeden önce başlar. Bu larvalar tomurcuk içine girerek onu içten yemeye başlar. Sonra buradan yapraklara geçerek yaprakları yer ve bunları birbirine bağlayarak sigara şeklinde büker. Büyüyen larvalar taze meyvelere de geçerek onları yüzeysel olarak yer. Yenen yerler mantarlaşır ve meyvelerde deformasyona sebep olur. Temmuz'da erginler görülmeye başlar ve kışlayacak yumurtalarını bırakırlar. Yılda bir döl verirler (Lodos,1985).

Elma Pamuklubiti (Eriosoma lanigerum (Hausm.)) (Homoptera: Eriosomatidae)

Tanınması

Kışlayan genç kanatsız viviparların vücut uzunluğu 0,65 - 0,75 mm, rengi koyu yeşil kızıl kahverengi , hemem hemen siyahtır. Anten 5 segmentlidir. Kanatsız yaz viviparlarının ise vücut uzunluğu 2 2,5 mm, rengi kırmızı kahverengi ve üzeri beyaz, pamuk manzarasında bir mum salgısı ile kaplıdır. Kanatlarında aynı şekilde, yalnız antenleri 6 segmentlidir (Anonymus,1998).

Biyolojisi
Bütün formları kabuk emicidir. Dallarda , gövdede ve bazen de köklerde bulunurlar. Zararlı kışı ağaçların kabukları altında, kök boğazı ve kalın köklerde tam olgunlaşmış dişi yada çeşitli larva dönemlerinde geçirir. Genellikle mayıs ayından itibaren yaşlı dallar ve genç sürgünlerde ilk koloniler görülür. Mumsu iplikler altında olan bu larvalar, kışlayan larvalardan kolayca ayırt edilebilir. Çoğalmaları döllemsizdir. Bir dişi 100 dolayında yavru ve ekolojik koşullara bağlı olarak yılda 10-12 döl verirler. Emgi yaptığı yerlerde galler meydana gelir. Genç ağaç ve fidanların ölümüne sebep olur. Esas konukçusu elmadır. Bazen ayva ve armutta zarar yapar. Bir dişi 150 yavru verir. Yılda 6 10 döl meydana gelir (Lodos,1985).

KAYNAKLAR:
Anonymus,1998; Elma Bahçelerinde Entegre Mücadele Teknik Talımatı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAGEM. ANKARA
Anonymus; Elma ziraati, İSTANBUL.
Anonymus, 2; Zirai Mücadele Teknik Talimatı, ANKARA.
Anonymus. 2000. Isparta valiliği meyvecilik raporu, ISPARTA
Kadıköy,1989. Elma yetiştiriciliği, ISPARTA
Karaca, İ. 2001; Yumuşak çekirdekli meyve zararlıları,(Ders Notu). ISPARTA
Kaygısız, H.1996. Elma yetiştiriciliği el kitabı, İSTANBUL
Kaygısız, H. 1999. Genel zararlılar ,İSTANBUL
Lodos, N. 1982. Türkiye entomolojisi. cilt:2, İZMİR
Lodos, N. 1985. Türkiye entomolojisi cilt:3, İZMİR

 


 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.