GÜNDEM

 
Çiftçi Borçlarına Ödeme Kolaylığı

Ziraat Bankası tarafından gerçek ve tüzel kişilere, Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından ortaklarına kullandırılan, takipteki ve ödeme planına bağlanmış tarımsal kredilerin ödenmesini yeniden yapılandıran tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasa, Ziraat Bankası tarafından 31 Aralık 2002 tarihinden önce verilmiş tarımsal krediler ile TKK tarafından 1 Mayıs 2003 tarihinden önce kullandırılmış ve kanun yürürlüğe girmeden önce takip hesaplarında bulunan ve takipte iken ödeme planına bağlanmış tarımsal kredileri kapsıyor.

Toplam borcun hesaplanması
Yasaya göre toplam borç miktarı; kredinin kullandırıldığı tarihten itibaren yıllık ortalama artış üzerinden basit usulde nemalandırılması suretiyle bulunacak tutarın, bir yılın sonunda kullandırılan kredi miktarına eklenmesiyle bulunacak meblağa, bu tarihten 1 Mayıs 2003 tarihine kadar basit usulde hesaplanan nema tutarı eklenerek ve yapılan tahsilat ve tediyeler de valör tarihleri itibarıyla dikkate alınarak hesaplanacak. Yeniden yapılandırılan borcun ödenmesinde 2003 yılı için 2002 tarımsal TEFE yıllık ortalama artış oranı esas alınacak.

Ödeme esasları
1 Mayıs 2003 tarihi itibarıyla tespit edilen toplam borç miktarının yüzde 10'u, kanunun yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde peşin, kalanı 2003 yılı Ekim ayından başlamak üzere her yılın ekim ayı sonuna kadar ödenerek 3 eşit taksitte tahsil edilecek.

Taksitlendirme süresince sözkonusu alacağı herhangi bir değer artışı uygulanmayacak. Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde borcun tamamının peşin ödenmesi halinde, toplam borca yüzde 30 indirim uygulanacak.

TKK'nın Bankaya olan toplam borç miktarının yüzde 30'u 2003 yılı Ekim sonuna, yüzde 30'u 2004 yılı Ekim sonuna, yüzde 40'ı ise 2005 yılı Ekim ayı sonuna kadar, taksitlendirme süresince alacağa hiçbir değer artışı uygulanmadan tahsil edilecek. Taksitlendir-meden yararlanmak isteyenler, kanunun yayımından itibaren 60 gün içinde Ziraat Bankası'na veya TKK'ya başvuracak.

Tarımsal krediler hakkında başlatılmış idari veya yasal takibat işlemleri, hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden duracak. Hapis cezası alanlar tahliye edilecek, ancak son taksit ödenmezse durdurulan ceza davaları kaldığı yerden devam edecek, mahkumiyet kararları uygulanacak.

Başvuru süresi içinde peşinatı yatırmış, ancak taksit tutarlarını vadesinde ödememiş ya da eksik ödemiş olanlar, vadeden sonraki 90 gün içinde ilgili her ay için bir önceki ay DİE tarafından ilan edilen tarımsal TEFE artış oranlarının 5 puan fazlası ile borcunu öderse, yasa hükümlerinden yararlanmaya devam edecek. Aksi takdirde borcun yeniden yapılanması iptal edilecek.

Banka ve TKK yönetim kurulları, bu yasada belirlenen başvuru ve peşinat ödeme sürelerini iki aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Yasadan, 18 Nisan 2001 tarihli Bakanlar Kurulu kararı kapsamında Hazine kaynağına dönüştürülmüş tarımsal kredilerin borçluları da yararlanacak.
Çiftçi borçlarını yeniden yapılandıran tasarının yasalaşmasının ardından uluslararası sözleş-melerin uygun bulunduğuna ilişkin tasarıların görüşmelerine geçildi. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Komisyon temsilcisinin salonda bulunmadığı gerekçesiyle Genel Kurul'u kapattı.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Gıda ve tarım sanayimizden sektörel fotoğraflar

>> Tarım Paydaşları Ağı 1. Ulusal Kongresi

>> Değişim ve atılım dönemi başladı

>> Birlikler de faizlerden dertli

>> Çiftçi borçlarına ödeme kolaylığı

>> Tüketici alışkanlıklarının değiştirdiği tarım

>> Hayvancılığa destek önlemleri resmen yürürlükte

>> Türk kirazı dünya markası oldu 

ANA SAYFAYA DÖN
 


Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.