GÜNDEM

 
Değişim ve Atılım Dönemi Başladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin 23. Olağan Genel Kurul toplantısının sonucunda, Sakarya temsilcisi Şemsi BAYRAKTAR tarafından hazırlanan liste büyük bir farkla seçimi kazandı. Genel Kurulu sonrası oluşan yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında Şemsi Bayraktar'ı Yönetim Kurulu Başkanı seçti.
TZOB'da yeni Yönetim Kurulu Şemsi BAYRAKTAR ile beraber aşağıdaki isimlerden oluştu: Hüseyin ÖNBEY (Başkan Vekili) Tekirdağ İl Temsilcisi, Necat AVCI (Muhasip Üye) Ordu İl Temsilcisi, Mehmet Rıfat AKYÜZ (Yönetim Kurulu Üyesi)Şanlıurfa İl Temsilcisi, Nizamettin AYDİŞ (Yönetim Kurulu Üyesi) Batman İl Temsilcisi, Mustafa HEPOKUR (Yönetim Kurulu Üyesi) Konya İl Temsilcisi
Bayram SEVİM (Yönetim Kurulu Üyesi) Sivas İl Temsilcisi, M. Nuri Şeyda SORMAN (Yönetim Kurulu Üyesi) Manisa İl Temsilcisi, Selahattin BİÇER (Yönetim Kurulu Üyesi) Çorum İl Temsilcisi, Hüseyin TOPÇUOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) Kahramanmaraş İl Temsilcisi Türkiye Ziraat Odaları Birliği yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Bayraktar, bundan sonra görev zamanı olduğunu ve TZOB'da değişim ve atılım döneminin başladığını vurgulayarak şunları söyledi:

“TZOB'da değişim ve atılım dönemi başladı. Ülkemizdeki 4 milyon çiftçi ailesini temsil eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin 23-25 Mayıs 2003 günleri Ankara'da yapılan 23. Genel Kurulunda çiftçi arkadaşlarımın büyük desteğini alarak göreve başlamış bulunuyorum.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, ülkemizin en kalabalık kesimini temsil eden ve varlığını Anayasamızdan alan bir kuruluştur. Bugün, yurt düzeyine yayılı il ve ilçelerimizde faaliyet gösteren 700 Ziraat Odasının üst kuruluşu olarak hizmet yapmaktadır.
Hepinizin yakından izlediği gibi, TZOB Ülkemizin siyasal, sosyal ve ekonomik yaşamında, henüz temsil ettiği kesimin nüfus gücüne ve üretim potansiyeline uygun bir konuma gelememiştir. Türkiye'nin, demokrasisini geliştirmek ve ekonomisini güçlendirmek yolunda, çiftçinin güçlü bir örgüt ile temsil edilmesine ihtiyaç duyulduğu inancındayım. Görev süremiz boyunca, tek hedefim ve amacım; Türk çiftçisine hizmet etmektir. Bu manada odalarımız aracılığı ile çiftçilerle bütünleşmek, bu önemli misyonu beraberce yüklenmek ve birlikte başarıya ulaşmak olacaktır.
Bu makamlar onur makamlarıdır. Bu makamlar siyasete maddi menfaat sağlamak ve siyasete girme aracı olarak kullanılmamalıdır. Gelişmiş ülkelerin tamamı bu günlere böyle gelmişlerdir. Önemli olan, bu gerçeği Ülke yönetiminde bulunanlara ve kamu oyuna yeterince anlatabilmektir. Durmadan, usanmadan, sabırla ve çiftçilerimizden aldığımız güçle bu yolda yürüyecek ve asla dönmeyeceğiz. Türkiye'nin tarımına gereken önemi vermesi, tarım politikalarının ilkelere bağlanması, üretimin planlaması içîn her türlü fedakarlığı ortaya koyacak ve bu çalışmaların daima önderi olacağız.

TZOB Yönetim Kurulu Başkanlığı partiler üstü bir makamdır. Her partiye eşit mesafede olacaktır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığımın çiftçiler yanında, siyasi kesimde ve kamu oyunda olumlu karşılandığını görmekten son derece mutluyum. Bu büyük teveccüh şahsıma ve yeni Yönetim Kuruluna, görevimizi her türlü kişisel hesapların dışında, partiler üstü bir anlayışla, sadece Türk Çiftçisine ve Ülkemize hizmet amacıyla sürdürmemiz için en güçlü destektir.
Son genel kurulda da tüm partilerin desteğini almamız bunun çok açık bir göstergesidir. Türk tarımının ekonomi içindeki önemi ve şu an içinde bulunduğu durumu kamuoyuna çok iyi anlatmak zorundayız. 1923'den bugüne Türk tarımının devlet eliyle desteklendiği yıllarda kalkınmanın hızlandığını ve ekonominin de canlandığını görmekteyiz. Bu bir rastlantı değildir.
Türk tarımının öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için Kongre, Panel, Sempozyum gibi etkinliklere daha çok zaman ayıracağız. Bu kapsamda, Aralık ayında TZOB'un 40. Kuruluş yıl dönümünü en etkili şekilde kutlamak arzusundayız. II.Tarım Şur'asını gerçekleştirmek çalışmalarını da önümüzdeki günlerden itibaren ele alacağız.
Odalarımız ve çiftçilerimiz kucaklaşmadan bizlerin başarılı olması mümkün değildir. En kısa zamanda bölgeleri dolaşarak, bölge toplantıları yapılacak odalarımız ile bütünleşme çalışmalarına başlanacaktır. Böylece tarım kesiminde en büyük değişimi başlatacağız. Projelere ve projelere dayalı verimli hizmetler vermeye çalışacağız. Bu projeler TZOB'nin ve Ziraat Odalarının yeniden yapılandırılması başta olmak üzere tarımsal verimliliğin artırılmasını sağlayacak projeler olacaktır. Ayrıca bu projelere dış kaynak sağlayacağız.
Ülkemiz Tarımının AB'ye uyumu yönünde yapılacak çalışmalara her türlü katkı ve desteği vereceğiz. AB Tarım politikalarının ülkemizde uygulanması yönünde her türlü çabanın yanında olacağız. AB'deki çiftçi örgütleri ile ortak çalışmalar yaparak Birliğimizin de AB ülkelerindeki çiftçi kuruluşlarının seviyesine ulaşması yönünde çalışmalar gerçekleşti-receğiz.
Türk tarımının en büyük sorunu olan ürün planlamasında, odalarımız aracılığı ile TZOB olarak etkili konuma geleceğiz. Hangi bölgede, hangi ürününün yetiştirilmesi gerektiği, hangi ürünün iç ve dış piyasada iş yaptığı, hangi ürünlerde arz fazlası olduğu değişen dünya koşullarına göre hangi alternatif ürünlerin desteklenmesi gerektiği tespit edilip, Tarım Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklarla birlikte koordinasyon içinde bu sorunların çözüme kavuşması sağlanacaktır.
Türk çiftçisi ve Türk Tarımı ihmal edildiği taktirde yalnızca bir kesimin değil toplumun tüm kesimlerinin ekonomik ve sosyal sıkıntı içine düşmesi kaçınılmazdır. Yine Türk Tarımının ihmal edildiği dönemlerde ticaret ve sanayi kesiminin de ekonomik sıkıntı içine düştüğünü tüm kamuoyu çok açık şekilde görmektedir. Bu nedenle zaman zaman diğer meslek kuruluşları temsilcileri tarımın desteklenmesi yönünde beyanatlar vermektedirler.
TZOB bu yeni dönemde Türk medyası ile daha çok iç içe olacak tarımın sorunlarını kamuoyunun gündemine getirecektir. Özellikle Türk tarımında İMF kaynaklı bir takım oyunları değerli basınımız aracılığı ile açıklayacağız. Bölgelerimizde çiftçilerimizin yoğun bir şekilde katılacağı Türk tarımının sorunlarını yansıtan programlar yapacağız.
Ziraat Odalarımızın, her birinde birer Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim çalışır, çiftçinin her türlü danışmanlık ihtiyacını karşılar bir duruma getirmek, bu günleri görmek yaşamımızın en değerli serveti olacaktır.
Türk Çiftçisi ve Türk Tarımı için son derece önemli çalışmalarımıza göstereceğiniz yakın ilgi ve desteğin, yalnızca bu kesimin değil, toplumun refah ve kalkınmasına önemli katkılarının olacağını belirtmek ihtiyacındayım.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Gıda ve tarım sanayimizden sektörel fotoğraflar

>> Tarım Paydaşları Ağı 1. Ulusal Kongresi

>> Değişim ve atılım dönemi başladı

>> Birlikler de faizlerden dertli

>> Çiftçi borçlarına ödeme kolaylığı

>> Tüketici alışkanlıklarının değiştirdiği tarım

>> Hayvancılığa destek önlemleri resmen yürürlükte

>> Türk kirazı dünya markası oldu 

ANA SAYFAYA DÖN
 


 

 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.