GÜNDEM

 
Birlikler de Faizlerden Dertli

Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri hükümetten isteklerini sıraladı. DFİF kredilerinde faiz oranının tekrar gözden geçirilmesi ve “Sermaye Fonu” kurulması birliklerin talepleri
arasında dikkat çekiyor. Türkiye'de üretilen ve ihracat potansiyeli olan tarım ürünlerinin yaklaşık yüzde 40'ını kontrol eden Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, Tariş önderliğinde
Edirne'de bir araya geldi. İki gün süren toplantıda birliklerin sorunları ve çözüm önerileri tartışılırken, hükümetten istekler de bir kez daha tekrarlandı.

Yıllık yaklaşık 6 milyar dolarlık ihracata ulaşan birliklerin toplantı sonrasında hükümete sunulmak üzere hazırladıkları sonuç bildirgesinde, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kredilerindeki faiz oranının düşürülmesi, DFİF borçlarına ait tahkim işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması ve sermaye fonu kurulmasına yönelik istekler dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca 536 bin 197 ortağıyla Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri arasındaki ticari ilişkilerin ve iletişimin artırılması ve birlikte hareket edilerek işbirliği yapılması yönünde de karar alındı. 15 birliğin üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantının sonuç bildirgesinde oy birliğiyle kabul edilen ve hükümete sunulacak taleplerden bir bölümü şu şekilde sıralandı:
Birliklerin faaliyet alanlarına giren tüm ürünlerin prim sistemi ile desteklenmesi yanında, prim sisteminin diğer ülkelerde uygulanan destekleme politikaları dikkate alınarak, bu ülkelerde rekabet edebilecek şekilde, ekimden önce ve üretimi artırmaya yönelik yeterli miktarda belirlenmesi.

Birliklerde üretilen mamüllerin Kamu İhale Kanunu'na tabi olan kurum ve kuruluşlarca doğrudan alınmasını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması.

Doğrudan gelir desteği ödemesi yerine AB'de uygulandığı şekilde üretim yardımı yapılmasının sağlanması.

AB'de uygulanan stok müessesi kurumunun birliklerin kontrolünde, finansmanı devletçe karşılanmak kaydıyla Türkiye'de oluşturulmasının sağlanması.

Birliklerin kaynak ihtiyaçlarının düşük faizli krediler ile karşılanmasına devam edilmesi, bu uygulamanın kurumsallaştırılması ve bu yolla güçlü mali yapıya kavuşturmaları. Ayrıca DFİF (Destekleme Fiyat İstikrar Fonu) kredilerinde uygulanmakta olan yüzde 37.5'luk faiz oranının birliklerin lehine yeniden değerlendirilmesi ve düşük faizli işletme kredilerinin açılması.

DFİF borçlarına ait tahkim işlemlerinin en geç 2003 yılına kadar geçiktirilmeden tamamlanması.

Birliklerin yeniden yapılandırılma sürecinde personel tasarrufu amacıyla yapacakları işçi çıkarmalarının yeni İş Kanunu'nda belirtilen feshin geçerli sebeplerine dahil edilmesi ve personel çıkarılması ile ilgili ilave masraflar ile çıkarılan personelin yasal haklarının dışında ödenen izin parası, faiz v.b gibi diğer giderlerin de Hazine tarafından karşılanması.

Ortakların birikmiş sermayelerinin cari şartlarda değerlendirilmesi ve birliklerin mali açıdan güçlü kılınması amacıyla, bir “Sermaye Fonu” oluşturulabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması.

Kurumlar vergisi mükellefi olan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine ait olan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan ödemelerin, 128 seri nolu gelir vergisi genel tebliği çerçevesinde değerlendirilerek, gayrimenkul kiralamasında stopaj uygulanmaması.

KDV kanununa göre işlenmemiş tarım ürünlerinde ve toptan zeytinyağında uygulanan yüzde 1 KDV oranının, tüm birlik mamüllerinin toptan ve perakende satışlarında da uygulanması.

Tekel'in özelleştirilmesi kapsamında olan rakı fabrikaları blok satış kararının, birliklerin talepleri doğrultusunda tekrar gözden geçirilmesi.”


 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Gıda ve tarım sanayimizden sektörel fotoğraflar

>> Tarım Paydaşları Ağı 1. Ulusal Kongresi

>> Değişim ve atılım dönemi başladı

>> Birlikler de faizlerden dertli

>> Çiftçi borçlarına ödeme kolaylığı

>> Tüketici alışkanlıklarının değiştirdiği tarım

>> Hayvancılığa destek önlemleri resmen yürürlükte

>> Türk kirazı dünya markası oldu 

ANA SAYFAYA DÖN
 


 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.