SEKTÖREL

Dr. Belit BALCI

ALARA Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.

 Çukurova’ da ALARA Entegre Meyve Üretim Projesi ile İhracata Yönelik İlk Turfanda Meyve Üretimi


Son yıllarda yaş meyve ihracatının dünyaki seyrine baktığımızda, en iyi kalite özelliklerine sahip, güvenli ve güvenlikli bir biçimde üretilen, ekonomik olarak en uygun maliyetli olan ürünlerin pazarda herhangi bir problemle karşılaşmaksızın başarıyı yakaladı-ğını görmekteyiz. Bu nitelikli ürünler için önemli pazarlardın başında gelen Avrupa ülkelerinde, meyve satışının % 70-80' lik miktarı süpermarketler tarafından gerçekleştirilmek-tedir. ALARA, meyve ihracatını programlı bir düzen içerisinde Avrupa Birliği süpermarket-lerine yapmaktadır. Başarılı bir biçimde yürütülen bu çalışmalar sayesinde şirketimiz Yaş meyve ihracat sektöründe sahip olduğu “Türkiye İkinciliği” ünvanını korumaktadır.
Süpermarket talepleri doğrultusunda, yapılan kiraz, siyah incir ve sofralık üzüm ihracatının yanında, nektarin, japon eriği, kayısı, elma, trabzon hurması gibi meyve türlerine gelen talep bu meyve türlerinin de üretimi gündeme getirmiş ve bu amaca yönelik olarak ALARA Entegrasyon Projesinin bir kolu olacak şekilde “Çukurova Meyve Üretim Projesi” oluşturulmuştur.
ALARA Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. tarafından geliştirilen ve özellikle kiraz ürününde hayata geçirilerek, elde edilen başarının anahtarı niteliğindeki “ Modern ve Entegre Meyve Üretim Projesi” yukarıda bahsi geçen çerçevedeki ürünü sağlamaya yönelik olarak, dört ana unsurun sağlıklı işleyişinin sağlanması ile doğan bir modeldir. Bu dört ana unsur sırası ile;
1. Dış Pazar Talep Tespiti
2. İhracata Ürün Hazırlama, Ambalajlama ve Dağıtım
3. Modern Meyve Üretimi
4. Bodur Anaçlı Modern Fidan Üretimi olarak özetlenebilir.
Birbiri ile iç içe olan ve ALARA projesinde birbirini tamamlar nitelikte olan bu dört ana unsur arasında, modern meyve üretimi, ihracat için hammadde sağlayan bir unsurdur. Ülkemizde toplam taze sebze ve meyve üretiminin yanlızca % 2.5' lik bir kısmı ihraç edilebilir nitelikteki ürünlerden oluşmaktadır. Oldukça düşük düzeyde olan bu oranı çok daha yukarılara çekebilmek, dış pazarlarda talep gören tür ve çeşitlerin modern materyal ve sistemle üretimine yönelerek sağlanabilir. Bu fikirden hareketle kiraz, erik, nektarin, incir ve elma fidanı üretimi ile, modern anaçlar ve dış pazarlarda talep gören tür ve çeşitlerle fidancılık aktivitelerine hız kazandıran ALARA, ihracatın üretim içindeki payını arttırmayı hedeflemektedir. Kayısı ve Trabzon Hurması meyve türlerine ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Denenen çeşitlerden ülkemiz koşullarında pozitif sonuç vereceklerin fidan üretimi önümüzdeki yıllarda yapılarak Türk çiftçisinin hizmetine sunulacaktır.

Dünya yaş meyve ihracat sektöründe ülkemizin en büyük rakibi A.B.D.' dir. Bu ülkede, sektöre meyve üretimi ile hammadde sağlayan bölgelerin başında Kaliforniya gelmektedir. Çukurova, ekoloji, iklim ve coğrafi konum itibarı ile Kaliforniya ile oldukça benzer özellikler göstermektedir. Kiraz, erik, nektarin, incir, elma, kayısı ve trabzon hurması meyvelerinde, erken hasat imkanına sahip Çukurova' da ALARA “Modern ve Entegre Meyve Üretim” projesinin işletilmesi, dış pazarda rekabet avantajını ülkemize getirecektir. Pazarda süreklilik bakımından ülkemiz koşulları değerlendirildiğinde, ilk halka konumundaki Çukurova' da ALARA Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.' nin desteği ve bölge üreticisinin potansiyeli, mümkün olan en kısa sürede buluşturularak, ülkemizin özellikle Avrupa' nın meyve üssü haline getirilmesi hedeflenmektedir.
ALARA Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz TANER, Mart ayı içerisinde, 15 gün süre ile Kaliforniya' ya yapmış olduğu tetkik gezisinde meyve üretimi, fidan üretimi ve ilk turfanda çeşitlerle ilgili modern üretim metodları ile ilgili çalışmalara yoğunlaşmıştır. A.B.D.' nin toplam meyve üretiminin % 60'a yakın kısmı Kaliforniya eyaletinde üretilmektedir. ALARA' nın hedefi Çukurova bölgesindeki meyve üretim potansiyelini Kaliforniya paralelinde yönlendirmek ve Akdeniz bölgesinden narenciyenin yanında diğer meyvelerin ihracatının da önemli boyutlarda gerçekleşmesini sağlamaktır.
ALARA Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. olarak geliştirdiğimiz “Modern ve Entegre Meyve Üretim Projesi” bünyesinde “Çukurova Projesi” olarak adlandırdığımız projeye ilişkin ilk adımlarımız, Tarsus ve Ceyhan' da yer alan toplam 400 dönüm büyüklüğündeki arazilerde kiraz, Bursa Siyahı incir, nektarin, japon eriği ve elma üretiminin yapıldığı örnek meyve bahçelerinin kurulması ile atılmıştır. Modern Meyvecilik Uygulamalarının yapıldığı ALARA bahçeleri üreticilerimizin tetkik ve görüşlerine hazırdır. Örnek bahçelerimizdeki gelişmeleri ve ihracata yönelik meyve üretim tecrübelerimizi üreticilerimizle paylaşmaya hazır olan şirketimiz, bahçelerimizde kiraz, erik, nektarin, elma, kayısı ve trabzon hurması meyve türleri ile yürütülen AR-GE çalışmalarımız sonuçlandıkça elde edilen sonuçları yöre üreticilerimiz ile paylaşıma açacaktır.

Meyveciliğin orta ve uzun vade sorumluluğu isteyen bir faaliyet olduğunun bilinci ile hareket eden ALARA “Modern ve Entegre Meyve Üretim Projesi” ile bütünleşecek olan üreticilerimizin ortaya koyacağı özveri, emek ve alınterinin karşılığının garantisi olan ismine doğru, sertifikalı ve pasaportlu modern ALARA fidanları ile yapılacak meyve üretimi ile ülkemizin yakın gelecekte dünya meyve üretim ve ihracat sektöründe hakettiği yeri alacağına inanmaktadır.

2003 yılında ALARA bahçelerinde üretilen meyvelerin tanıtımı için Haziran ayı içerisinde Tarsus ve Ceyhan' da bir “İhracata Yönelik Meyve Sergisi” organize edilmesi planlanmaktadır. Konuya ilgi duyan üreticilerimizin, kendilerine bilgi aktarılabilmesi için gerekli iletişim adres ve telefonlarını, Sn : Emel KAZANÇ' ın dikkatine 0 224 3717177 no' lu telefona veya 0 224 3717272 no'lu faksa bildirebilirler.

 

 

BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> Buğdayın yolculuğu ve form gıda

>> Süne zararlısı

>>
Pamuğun tarihçesi ve çöküşü

>> Seralarda domates yetiştiriciliği

>> Erik yetiştiriciliği

>> Türk Tütüncü'lüğünün dünü, bugünü

>> Çukurova'da Alara Entegre Meyve Üretim Projesi

>> Makarna sanayi

>> Süt ineklerinin kuru dönemde beslenmesi 

ANA SAYFAYA DÖN
 


 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.