SEKTÖREL

 

Tarımda Dev İşbirliği

Kısa bir süre önce bünyesine biyoteknoloji merkezi “Toros Agripark”ı katan Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, tarımsal biyoteknolojiyi öncelikli araştırma alanı olarak belirleyen Sabancı Üniversitesi ile “Teknik Danışmanlık ve Teknoloji Transferi” anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma ile Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, Türk tarım sektöründe halihazırda kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi konusunda önemli bir atılımda bulundu.
Biyoteknolojik tarımsal üretim ve araştırma çalışmalarının yapıldığı “Toros Agripark”ta, bitki doku kültürleri, moleküler ıslah, gen kaynakla-rının tespiti, hastalık ve zararlıların teşhisi konu-larında çalışmalar yapılıyor. Akademik veriler ışığında, çalışmalarının kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedefleyen Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, sektörün gereksinim duyduğu, hastalık-tan arınmış, homojen yapıda tohum, fide ve fi-dan ihtiyacının karşılanmasını planlıyor.

Yapılan bu anlaşma ile, doku kültürü üretim süreçlerinde metot uygulamalarından, sera aşamasındaki testlere genel takip ve değerlen-dirmeyi kapsayan Ar-Ge çalışmalarına kadar bir çok alanda gerekli bilgi ve know-how temin edilmesi öngörülüyor. Anlaşmanın önemli hedeflerinden biri de, laboratuarın Türkiye'de ve yurtdışında akredite edilmesi ve tüm sektörün “test merkezi” olarak konumlandırılması.

Tarım sektörü, Tekfen Holding'in önemli iş kollarından birini oluşturmaktadır. Tarımsal alanda, kimyevi gübre başta olmak üzere, tohum ve fidelerde üretim ve dağıtımın yanısıra tahıl ticareti faaliyetlerini de gerçekleştiren Tekfen Holding'in Tarımsal Sanayi Grubu, yedi şirket, bir ortak girişim ve üç iştirakten meydana gelmektedir.
Toros Tarımsal, 'tohum araştırma ve geliştirme istasyonu' inşa ediyor
Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu'nda tohum üretimi ve ithalati konularında faaliyet gösteren "Toros Tarımsal", Türkiye tohumculuk sektöründe araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük etmek için tohum Ar-Ge istasyonu kuruyor.

Antalya'nın Çandır ilçesinde 40.000 metreka-relik arazi üzerinde kurulacak olan "Tohum Araştırma ve Geliştirme İstasyonu"nun yapımı bu ay sonunda tamamlanacak. Ar-Ge istasyonu, 13.000 metrekare plastik sera, 5.400 metrekare cam sera ile yardımcı tesislerden oluşacak. Tamamı LPG ısıtmalı olarak planlanan seraların, sulama ve klima sistemleri 'bilgisayar kontrollü' çalışacak, istasyon bünyesinde bir de meteoroloji istasyonu kurulacak.

Yerli hibrid sebze çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve ıslah çalışmalarının yürütüleceği tesiste, aynı zamanda yabancı çeşitlerin adaptasyon ve tescil denemeleri de gerçekleştirilecek. İstasyonda gerçekleştireceği Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye'de tohumculuk sektörünün gelişimine de katkıda bulunacak olan Toros Tarımsal, bu bilimsel çalışmalarla bünyesinde yeni ürün grupları oluşturabilecek.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> Hububat ihracatına destek

>> Türkiye sebze tohumculuğu - 2

>> Kurutulmuş sebzeler - 2

>> Türkiye'de kadınlara yönelik tarımsal yayım çalışmalarının değerlendirilmesi

>> Tarımda dev işbirliği

  ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.