SEKTÖREL

Arş. Gör. Gültekin ÖZDEMİR
Ç. Üniv. Zir. Fak. Bahçe Bit. Blm.

İnternet ve Tarım

İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Şu anda yaklaşık 110 ülkeye dağılmış olan bu ağa, ülkemizin dahil oluşunun 11. yılını kutlamaktayız. Bu kapsamda Türkiye İnternet Kurulu, Türkiye İnterneti'ni büyütmek, yeni projeler başlatmak, interneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine interneti yerleştirmek ve Türkiye İnterneti'ne ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla, 12-25 Nisan'ı İnternet Haftası olarak ilan etmiş ve toplantılar düzenlemiştir. Edirne'den Kars'a kadar 30 ilde, başta Üniversiteler ve İl Telekom Müdürlükleri olmak üzere değişik kurum ve kuruluşlar tarafından İnternet'i tanıtıcı seminer, panel, eğitim programları ve çalıştayların yer aldığı etkinlikler düzenlenmiştir.

İnternet, artık hayatımızın her alanında etkin bir şekilde yer almaya başlamıştır. Dünya'da İnternete bağlı IP numarası olan 233 milyon, Türkiye'de ise 345 bin bilgisayar bulunmak-tadır. Alan adı ve Web sayısı Dünya'da 50 milyon, Türkiye'de ise 60 bin civarında tahmin edilmektedir. Yurtdışındakilerle birlikte bu sayının ülkemizde 150 bin civarında olduğu düşünülmektedir. Toplam 950 milyon internet kullanıcısının 5-6 milyonu ülkemizdedir. Nitekim 2001 yılında 30 ülkede yapılan bir araştırma sonucunda Türkiye'nin, internetin en hızlı geliştiği ülkeler arasında olduğu ifade edilmiştir (1, 2).

Ülkemizde internet, Amerika'dan 25 yıl sonra, üniversitelerin önderliğinde kurulan TÜVAKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı) ile oluşturulmuştur. 1990 yılı başında ODTÜ ve TÜBİTAK ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar sonucunda, 1992 yılından itibaren Türkiye'nin İnternet Bağlantı Altyapısı'nın oluşturulması yönünde büyük aşamalar kaydetmişlerdir. 12 Nisan 1993 tarihinde TÜBİTAK ile ABD arasında 64 Kb/s'lik bir hızla uluslararası internet bağlantısı gerçekleşti-rilmiştir. Bu tarihten itibaren ODTÜ ve TÜBİTAK gerekli altyapı ve örgütlenme çalışmalarını, Ulaştırma Bakanlığı ve Türk Telekom, İnternet'in altyapısını oluşturmuş; özel sektör ise İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmuştur (3, 4, 5).

İnternet, insanların gün geçtikçe artan, üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca erişim istekleri sonucunda meydana gelmiş bir teknolojidir. Bazı araştırıcılar tarafından “Bilgi Denizi” olarak adlandırılan bu teknoloji sayesinde insanlar pek çok konudaki bilgiye kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde sahip olabilmektedir.

Diğer pek çok sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de internetin kullanımı önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Tarla, meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği, seracılık, hayvancılık ile uğraşan kişiler internet sayesinde yeni çeşit, fidan, tohum, anaç, yetiştirme, sera malzemeleri ve hayvan yetiştirime tekniklerine ilişkin konularında güncel bilgilere ulaşabilmekte, konu uzmanları ile birebir iletişim kurabilmekte ve ürünlerini internet üzerinden satabilmektedirler. Ülkemiz gibi nüfusunun %40'ından fazlasının tarımla uğraştığı ve ekonomisi büyük ölçüde tarım ve tarıma dayalı sanayiye bağlı olan ekonomilerde bilginin yaygınlaştırılmasının önemi oldukça büyüktür. Bu önem göz önüne alınarak 17 Ocak 2002 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde, 3-5 Şubat 2003 tarihinde Çukurova Üniversitesinde ve 11-13 Şubat 2004 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesinde Akademik Bilişim'03 ve '04 Konferansları kapsamında düzenlenen oturumlarda, “Tarımsal Bilişim” konusu tartışılmıştır. Bu toplantılarda tarımsal üretimin pek çok alanında bilişim teknolojilerinin kullanımı konularında bilgiler sunulmuş ve ülkemiz tarımının geleceği açısından tarımsal bilişim faaliyetlerine, özellikle de internete gereken önemin verilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır (6).

Ülkemizde tarım işletmelerinin daha verimli ve etkin bir yapıya kavuşturulmasında bilişim teknolojilerinin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle 1990'lı yılların ikinci yarısında patlama gösteren ve içinde bulunduğumuz “Bilgi Çağı”'nın temel teknolojisi olarak görülen İnternet'in diğer tüm alanlarda olduğu kadar tarımda da önemli gelişmelere ve yeni ufukların doğmasına neden olacağı kesindir. Çok büyük ve eşsiz bir kütüphane ve bilgi kaynağı olarak İnternet, yüzyılın en önemli olgularından birisidir. Artık kaynak taramak, ürün satın almak veya satmak, kitap sipariş etmek, gazete okumak, herhangi bir konu üzerinde çalışan birilerinin adresini temin etmek gibi şeyler de ilk başvurduğumuz kaynakların başında “İnternet” ve özelde de “Web Siteleri” gelmektedir. Bugün internet ortamında tarımsal konularda oluşturulmuş binlerce veritabanına ulaşmak ve bilgi taramak artık saniyeler almaktadır. Kurumlar ve şirketler, işlerini “Sanal Ticaret” veya “Sanal İş” olarak İnternet'e taşımaktadırlar. Bitkisel veya hayvansal materyal temininden, üretime pazarlamaya ve eğitime kadar tarımın hemen her alanından yüzlerce firmanın yer aldığı bu ortamda her konuda bilgiye erişmek mümkündür (7, 8).

“Ülkemizi İnternet'le nasıl ileri götürürüz”'ün tartışılmaya başlandığı, e-dönüşüm, e-Türkiye ve e-devlet kavramlarının geniş kitlelerle tanıştırıldığı ve bireylerden, sivil topluma, özel sektörden, kamuya, meslek örgütlerinden demokratik kitle örgütlerine kadar herkesin olanakları ölçüsünde katkı vermeye davet edildiği Türkiye Internetinin 11. yılında bizler de Cine-Tarım olarak bu sayıdan itaberen sizlere internette yer alan tarımsal bilgi kaynakları özellikle web siteleri, e-listeler, haber veya tartışma grupları konularında bilgiler vermeye çalışacağız.
İnternet'te tarımı birlikte yaşayalım
Türkiye'nin Tarımsal Bilgi Sitesi
www.tarim.gen.tr
Ülkemiz tarım sektöründe, internet ortamında, Türkçe içerik sağlamak amacıyla hazırlanmış olan www.tarim.gen.tr sitesi, dinamik içeriği ile 2002 yılında kurulmuştur. İnternet üzerinden geniş bir paylaşım alanı oluşturabilmek, tarımla ilgili bilgi üreten herkesi bu platforma taşıyabilmek ve her türlü bilgi ve belgelerin bu platformda diğer tüm kullanıcılarla paylaşımını sağlamak esas almıştır. Yaklaşık 2000 civarında üye sayısı ve günlük 500-1000 civarındaki ziyaretçisiyle her geçen gün içeriğini daha da arttırmaktadır. Site üyelerinin kendilerine verilen haklar ve yetkiler çerçevesinde siteye katkıda bulunabilmeleri, sitenin dinamik bir tasarım altyapısına sahip olması ve uzaktan-çoklu yönetime izin vermesi, site içeriğinin sürekli genişlemesine ve güncel tutulmasına imkan vermektedir. Öğrencisinden mühendisine, akademisyeninden üreticisine, tüccarından tarım camiasıyla uzak veya yakın ilgisi olan herkes için oldukça faydalı bir elektronik kaynak niteliğindedir.

Site üyelerinin de katkılarıyla güncel tarım haberleri site kullanıcılarına sürekli olarak aktarılmaktadır. “Etkinlikler” bölümünde, tüm tarımsal aktiviteler takip edilmekte, toplantılar, sempozyumlar, paneller, kongreler, fuarlar, geziler günü gününe duyurulmaktadır.

Türkçe tarımsal bilgi kaynaklarının listelendiği “Link Bankası” 'nda değişik kategorilerde yaklaşık 600 web sitesi kayıtlıdır. “Makaleler” bölümünde, araştırma, inceleme, rapor, makale ve deneyim notlarına yer verilmektedir. “Dosya” arşivinde, 30'u e-kitap olmak üzere, paylaşıma açılan program ve belgeler sunulmaktadır. “Resim Bankası” 'nda henüz içerik oluşturma çalışmaları devam etmektedir. “Forum” bölümünde hem kişisel, hem de genel bazda, Türk Tarımı'nın sorunlarının ele alındığı geniş bir tartışma ve paylaşım platformu oluşturulmuştur. Düzenlenen anketlerle, tarım camiasının nabzı tutulmaktadır. “Seri İlanlar” bölümünde ise, iş arayanlar, eleman arayanlar, mal veya hizmet almak isteyenler veya satmak isteyenler ücretsiz ilan verilebilmektedir.
Bir yandan içerik geliştirme çalışmaları devam ederken, bir yandan da yeni içerik oluşturma çalışmaları yürütülmektedir. Ülkemizdeki firmalarla ilgili bilgileri tek bir platformda toplamayı amaçlayan “Tarımsal Firma Bilgi Bankası”, tarımsal ürün ticaretiyle uğraşan firmaların internet üzerinden satış yapabilmelerine imkan verecek olan e-pazar ve daha farklı bilgi kaynaklarının sunulması (bitki listeleri, çeşit katalogları, tarımsal ürün ve girdi pazar bilgileri v.b.) önümüzdeki yıllar için sitede ortaya konan hedefler arasındadır.

Bağcılık Sitesi www.bagcilik.org
www.bagcilik.org, bağcılık konusunda internet'teki Türkçe yayın eksikliğini gidermek ve ülkemizde bu konuda çalışan akademisyen, öğrenci ve üreticilerimiz ile diğer ilgililere, fidan temininden, bağ yerinin seçimine, budamadan, sulama ve gübrelemeye, ilaçlamadan muhafaza ve pazarlamaya kadar tüm konularda billgiler sunmaya çalışan bir sitedir. 2003 yılında kurulan site aktif tasarımı ile üyelerinin bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkan tanımaktadır. Şu anda 619 üyesi bulunan site her gün yeni üyelerin eklenmesi ile daha da güçlenmektedir.

Sitede, ülkemizdeki dergi ve gazelelerde yayınlanan bağcılık ve şarapçılık haberleri ile kongre, sempozyum vb. toplantıların ve güncel tarım haberlerinin kategorilere ayrılarak sunulduğu “Haberler”, ülkemizde ve diğer ülkelerde bağcılık konusunda üzüm çeşitleri, hastalık ve zararlılar, terbiye şekli seçimi, budama gibi farklı kategorilere ayrılarak yayınlanan çok sayıda araştırma makalesinin yer aldığı “Makaleler”, farklı konularda görüşlerin belirtildiği “Forum”, Internette bağcılık ile ilgili Türkçe ve İngilizce web sitelerinin tanıtıldığı “Bağlantılar”, bağcılık ile ilgili üretim hedeflerinden, yetiştirme tekniğine ilişkin değişik konulara ve bağcı ülkelere ilişkin bilgilere ulaşılabilecek “Dosyalar”, bağlar, üzüm çeşitleri, bağcılık kitap ve derğileri ile şarap ve asma'ya ilişkin resimlerin sunulduğu “Resimler”, konu ile ilgili anketlerin yapıldığı “Anketler” menüleri yer almaktadır. Ayrıca sitede Türkiye'de Bağ Yetiştirme ve Islahı uzmanlarının, bu uzmaların adres bilgileri ile yayınlarının yer aldığı “Uzmanlar”, dünyada yayınlanan önemli bazı bağcılık ve şarapçılık kitaplarının listelendiği ve Internet üzerinden erişilebilenlerin tanıtıldığı “Kitaplık” ile meteoroloji ve hallerdeki üzüm satış fiyatlarının sunulduğu “Güncel” bölümleri bulunmaktadır. Sitedeki menülerde yer alan bilgiler sitenin aktif tasarımı sayesinde her gün yenilenmekte ve ziyaretçilerine hergün farklı bilgiler sunulmakatdır.
Dünyanın bağcılık için en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan ve 7-8 bin yıl önce asmanın kültüre alındığı yer olan ülkemizde, bağcılığı hak ettiği yere kavuşturma çabası içerisinde olan www.bagcilik.org ziyaret ve katkılarınızı beklemektedir.

Kaynaklar
1. Gül, A., 2003. İnternet ve beklentiler. http://ziraat.cu.edu.tr/aykutgul/belgeler/internetvebeklentiler.pdf
2. Akgül, M., 2004. 12-25 Nisan Internet haftası doğum günü etkinlikleri açılış konuşması. http://www.internethaftasi.org.tr/hafta04/1204_acilis.php
3. Anonim, 2003. Çokça sorulan sorular (CSS) İnternet nedir? Türkiye'de İnternet. http://www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/bolum2.html
4. Bilir, M., 2003. Net'te tarım. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türktarım dergisi sayı:150, Mart-Nisan sayısı, sayfa:68-69. Ankara.
5. Özdemir, Ö., 2003. İnternet'in doğuşu, gelişimi ve uygulamaları. http://www.ozdemir.nom.tr/tez/son2.htm
6. Anonim, 2002. Tarımsal bilişim paneli sonuç bildirgesi. http://www.tbd.org.tr/tarimsal_bilisim_panel_sonuc.html
7. Cebeci, Z., 2001. Tarım ve bilişim: nereden nereye?. Tarımda bilişim teknolojileri 4. sempozyumu, sayfa:200-212, Kahramanmaraş. http://www.ksu.edu.tr/tbt4s_full/tbt4s_full/menu_full/anamenu.html
8. Ozdemir, G. ve Tangolar, S., 2003. Bağcılık ve Şarapçılığın İnternet'teki yeri ve önemi. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 08-12 Eylül 2003, Antalya.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> Türkiye'de ve dünyada tarımsal biyoteknolojisi

>> İnternet ve tarım

>> Yerfıstığının gübrelenmesi ve tarımsal jips'in yerfıstığı tarımındaki önemi

>> Grup tarımı işletme modeli ile süt ve besi sığırcılığı üretim projesi

  ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.