GÜNDEM

 
Sapeksa'nın Yeni Adı Toros Agripak

Tekfen Holding bünyesinde bulunan ve tarım sektöründe TOROS markası ile faaliyet gösteren “Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu”, Sapeksa'nın Adana'da bulunan tohum üretim, depolama ve araştırma tesislerini satın aldı. “Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu”nun bünyesine katılan tesisler, bundan böyle “Toros Agripark” ismiyle faaliyetlerini sürdürecek.

Tarım sektöründe, bugüne kadar gübre, tohum, fide, tahıl ve yem hammaddeleri ticareti konularında faaliyet gösteren “Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu” bu satın alma ile birlikte tarım sektöründe etkinliğini artırırken, tarımsal faaliyetlerine “biyoteknolojik” tarımsal üretim ve araştırma çalışmalarını da eklemiş oldu.

Tarımsal Sanayi Grubu'nun, Tesisleri satın almasında, Tekfen Holding'in tarım sektörünün tüm alanlarında büyüme stratejisi etkili oldu. Grup, dünya standartlarında ar-ge ve üretim olanaklarına sahip olan bu tesislerde gerçekleştireceği biyoteknolojik tarımsal üretim ve araştırma çalışmaları ile verimi daha yüksek, daha kaliteli ve daha fazla çeşitte tarımsal ürün üretebilecek.

Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, “Toros Agripark”ı aynı zamanda Mersin ve Adana Bölgesi'nde Toros ismiyle faaliyetlerini sürdürdüğü tarımsal hizmetler için üs olarak kullanacak.

Toros Agripark ile hedef: Verimi ve kalitesi yüksek ürün
Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, üretim tesislerine “biyoteknoloji merkezi”ni katarak Türkiye tarım sektöründe yeni bir atılımda bulunuyor. “Toros Agripark”, kaliteli, verimi yüksek, hastalıklardan arınmış tohum, fide ve fidanların üretimi ve hazırlanması hedefiyle “Tohum kalite laboratuarı” ve “Biyoteknoloji Merkezi”nde Ar-ge faaliyetleri üzerinde yoğunlaşacak.

Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye'de tarım sektörünün gelişimine de katkıda bulunacak olan Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, bu bilimsel çalışmalarla bünyesinde yeni ürün grupları oluşturabilecek. Yetiştirilen bu ürünler hem Türkiye pazarında tüketiciyle buluşacak hem de yurtdışına ihraç edilerek dünyada Türkiye menşeli tarımsal ürün portföyünün genişletilmesi sağlanacak.

Sapeksa ile Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu adına Toros Gübre arasında yapılan satın alma anlaşması, 23 Mart Salı günü, Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Erhan Öner, Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu'ndan sorumlu Grup Başkan Yardımcısı Esin Mete'nin katılımıyla düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

Tekfen Tower'da gerçekleştirilen basın toplan-tısında konuşma yapan Öner şunları söyledi:

“Sapeksa ile yaptığımız bu satın alma anlaşması, Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu'nun Türkiye tarım pazarının her alanında yer alma stratejisinin bir parçasıdır. Tarım sektöründe Toros markası ile 1981 yılından beri faaliyet gösteriyoruz ve yatırımlarımız her geçen yıl artarak sürüyor.

Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu olarak gelecek 5 yıllık sürede temel stratejimiz, yapacağımız yatırımlarla tarımın tüm alanlarında liderliğimizi devam ettirmek, sürdürülebilir bir kalkınma için Türkiye tarım sektöründe verimi, kaliteyi artırmak ve böylece Türkiye'yi dünya tarım pazarında ileri ülke seviyelerine çıkarmaktır.

İşte bu stratejimiz çerçevesinde tarım sektörü içindeki faaliyetlerimizi sürekli büyütecek ve faaliyet alanlarımızı çeşitlendireceğiz. Tesislerin satın alınması da bu stratejimizin önemli adımlarından biridir. Bu konuda önümüze çıkan tüm fırsatları bundan sonra da değerlendirmeye hazırız.”

Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu'ndan sorumlu Grup Başkan Yardımcısı Esin Mete ise toplantıda yaptığı konuşmada “2025 yılında dünya nüfusunun 8 milyarı bulacağı öngörülürken, bunun aksine ekilebilir alanların ve su kaynaklarımızın giderek azaldığı bilinmektedir. Bu nedenle varolan tarım kaynaklarımızın etkin kullanımı ve sektörün rekabet gücü yüksek, sürdürebilir bir yapıya kavuşması zorunluluktur. Doğal olarak tarım sektöründe ar-ge ve teknolojiye yatırım kaçınılmazdır.

Sapeksa Tesisleri de, tarımın her alanında faaliyet gösterme stratejisi güden grubumuz için doğru ve uzun soluklu bir yatırım fırsatı olarak görüldü. Bu tesisler ile halihazırda varolduğumuz tohum sektöründe ağırlığımızı artırırken aynı zamanda Türkiye'de tarım sektöründe hastalıklardan arınmış ve homojen yapıda tohum, fide ve fidan ihtiyacının karşılanmasına da öncü olacağız” dedi

Tekfen'in Türkiye tarım sektöründe konumu, vizyonu, misyonu ve önümüzdeki dönem uygulayacağı stratejiler nelerdir?
Tarımsal Sanayi Grubu, tarım sektörünün tüm alanlarında yer alma ve bu doğrultuda faaliyet alanlarını çeşitlendirme stratejisi paralelinde yatırımlarına devam edecek. Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, kendi geleceği ile Türk çiftçisinin geleceğinin aynı doğrultuda olduğu bilinciyle, tarımsal üretimde verimi arttırmaya, ürün kalitesini geliştirmeye ve böylece çiftçinin gelir düzeyi ile yaşam standardını yükseltmeye yönelik her tür çabanın içinde yer almayı sürdürecek. Özellikle 2025 yılında dünya nüfusunun 8 milyarı bulacağı düşünülürse, şu anki temel besin kaynaklarının (tahıl veriminin) büyük oranda artırılması bir zorunluluk olacaktır. Toros Gübre de sürdürülebilir kalkınma için Türkiye'de tarım üretiminde verimin ve kalitenin artırılması gerektiği inancındadır. Bu misyon ve tarımın farklı alanlarına da yayılma stratejisi doğrultusunda yeni yatırımlar yapacaktır.

Tekfen'in tarım sektöründe önümüzdeki 5 yıllık büyüme, yatırım stratejileri kapsamında neler yer alıyor ?
Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu'nun önümüzdeki 5 yıllık sürede temel stratejisi, yılların bilgi birikimi ile lider konuma ulaştığı gübre sektöründeki konumunu sağlamlaştırmak, tarımsal üretimde verimi arttırmak, ürün kalitesini geliştirmek ve böylece çiftçinin gelir düzeyi ile yaşam standardını yükseltmektir.


Tarımsal Sanayi Grubu, Türkiye tarım sektöründeki üretim kapasitesinin yüzde kaçını karşılıyor?
Gübre: % 25 Fide: % 16 Tohum: Ürüne bağlı olarak %45'e ulaşan seviyelerde değişiklik gösteriyor.

Satın alma anlaşması hangi tesisleri kapsıyor?
Satın alma anlaşması, Sapeksa'nın Adana Ceyhan'da bulunan tüm tesislerini kapsıyor. Sebze ve tarla bitkileri tohumları üretim, proses (işleme) ve araştırma faaliyetlerinde bulunan Sapeksa tesisleri, 5 ayrı üniteden oluşuyor. Bunlar, sebze tohumları proses üniteleri, tarla bitkileri proses ve tohum depolama üniteleri, seralar, tohum kalite laboratuarı ve biyoteknoloji merkezi. Biyoteknoloji merkezinde “Doku kültürü laboratuarı” ve “Moleküler biyoloji laboratuarı” bulunuyor.

Satın almanın sektöre sunacağı etkiler neler olacak?
Grubun sahip olduğu ve tüm ülkeye yayılan güçlü dağıtım ve satış sonrası hizmet ağı ile, tesisteki modern tarım anlayışı-işleyişi, sadece bölge ile sınırlı kalmayıp Türkiye çapındaki çiftçilere aktarılacak.Tarım sektörünün, hastalıklardan arınmış ve homojen yapıda tohum, fide ve fidan ihtiyacının karşılanmasına öncü olunacak. Akademik çevreler, çiftçiler ve üreticiler ortak bir platformda buluşturulacak. Kaliteli ve verimi yüksek tohumların üretimine yönelik gerçekleştireceği Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye'de tarım sektörünün gelişimine de katkıda bulunacak olan Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, bu bilimsel çalışmalarla bünyesinde yeni ürün grupları oluşturabilecek. Yetiştirilen bu ürünler hem Türkiye pazarında tüketiciyle buluşacak hem de yurtdışına ihraç edilerek dünyada Türkiye menşeli tarımsal ürün portföyünün genişletilmesi sağlanacak. Tarım Bakanlığı'ndan alınacak “Referans Laboratuar” Belgesi ile bitki DNA testleri ve gen haritalarının çıkarılması sonucu, GMO (genetik olarak oynanmış organizmalar) tespiti konularında kurum ve kuruluşlara hizmet verilmesi hedefleniyor.

Tekfen, biyoteknoloji merkezinde neler yapacak?
Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, üretim tesislerine “biyoteknoloji merkezi”ni katarak Türkiye tarım sektöründe yeni bir atılımda bulunuyor. “Toros Agripark”, kaliteli, verimi yüksek, hastalıklardan arınmış tohum, fide ve fidanların üretimi ve hazırlanması hedefiyle “Tohum kalite laboratuarı” ve “Biyoteknoloji Merkezi”nde Ar-ge faaliyetleri üzerinde yoğunlaşacak. Ar-ge çalışmalarıyla Türkiye'de tarım sektörünün gelişimine de katkıda bulunacak olan Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, bu bilimsel çalışmalarla bünyesinde yeni ürün grupları oluşturabilecek. Yetiştirilen bu ürünler hem Türkiye pazarında tüketiciyle buluşacak hem de yurtdışına ihraç edilerek dünyada Türkiye menşeli tarımsal ürün portföyünün genişletilmesi sağlanacak. Bu çalışmalar aynı zamanda Türkiye'de geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen tarım sektörünün biyoteknolojik tarımsal üretim aşamasına geçişine de öncülük edecek.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Önce çiftçiyi inandırmak lazım

>> Sapeksa'nın yeni adı Toros Agripak

>> Cumali Doğru yeniden başkan

>> TMO alımları çeltik üreticisini sevindirdi

>> Growtech Eurasia 2004'e ilgi büyüktü

>> Ekoloji İstanbul 2004 ziyaretçi akınına uğradı

>> Buğday kalitesine göre bölgeler belirlenecek


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.