SEKTÖREL

 

 Tarımda Traktörün Önemi

Tarımsal mekanizasyonda traktörün önemi nedir?

Ülkü Bayraktutan: Bilindiği gibi ülkemizde nüfusun % 40'ı tarımsal alanda faaliyet göstermektedir. Ekonomik bir tarımsal üretim için tarımdaki iş gücünün %10 veya daha aşağı oranlara çekilmesi ülkemizin genel politikası olarak hedeflenmektedir. Bu hedef az insan gücü ile modern tarımsal üretim tekniklerinin kullanılması ile başarılabilir. Modern tarımsal mekanizasyonun lokomotif görevi yapan, üretim girdileri içerisinde en büyük paya sahip olan traktördür.

Ülkemiz traktör park sayısı 1 milyon adet civarındadır. Mevcut traktör parkının ortalama gücü ise 60 BG civarındadır. Parkta bulunan traktörlerin çoğunluğu ekonomik ömürlerini doldurmuş olup, verimli olarak çalışmamak-tadırlar.

Ülkemiz değişik iklim şartlarına sahiptir. Bazı bölgelerimiz yılda en az iki ürün almaya müsaittir. Tarımsal faaliyetlerin zamanında ve kısa sürelerde yerine getirilmesi ürün miktar ve kalitesi üzerine direk etkilidir. Uygun üretim için yeni teknolojiye sahip kullanımı kolay, ekono-mik, iş verimi yüksek, çevreye zarar vermeyen traktör ve ekipmanlarının kullanılması son dere-ce önemlidir. Yılda en az iki ürün alınan bölgele-rimizde ikinci ürün için toprak işlemesinden ekimine kadar olan tarımsal faaliyetlerin kısa sürelerde ve istenilen özelliklerde uygulanarak bitirilmesi gerekmektedir.

Gümrük Birliği'ne girmiş, Avrupa Birliği'ne girme için çaba gösteren ülkemiz çiftçileri, Avrupa da üretilen tarımsal ürünlerle rekabet edebilecek duruma getirilmek zorundadır. Tarımda modern teknoloji kullanılmadan bunun başarılması çok zordur.

Neden Same Traktörleri?

Ü.B.: Çiftçilikten bugünkü duruma gelen Şahsuvaroğlu Şirketler Grubunun üyesi olan şirketimiz, geçmiş yıllarda yaptığı araştırmalarla, faaliyet alanı içerisinde çiftçilerimizin temel ihtiyacı olan traktör üzerinde çalışmaya da karar vermiştir. Yapılan piyasa araştırmaları sonucu, her geçen gün ekonomik koşulları zorlanan çiftçilerimiz için, sağlam konstrüksiyonlu, kullanımı kolay, yok denecek kadar az arıza yapan, dünyaca tanınmış, geçmiş yıllarda da ülkemizde kabul görmüş, İtalya Same Deutz-Fahr Grubu üretimi Same Traktörleri Genel Distribütörlüğüne 2000 yılında başlamıştır.

Şirketimiz Same Traktörleri distribütörlüğüne başlamadan önce, 1975-1976 yıllarında Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile Same Traktörü edinmiş, olan çiftçilerimizin görüşlerini almış, çoğunluğunun halen kullanılır durumda olduklarını görerek Same Traktörleri distribütörlüğünü almıştır.

Same Traktörleri çiftçilerin ihtiyaçlarına yanıt verebiliyormu?

Günümüzde çekili tip tarımsal mekanizasyon araçlarının kullanılırlığı gün geçtikçe azalmakta, traktör kuyruk milinden hareketli, iş başarıları yüksek tarımsal ekipmanların kullanılma oranları yükselmektedir. Distribütörlüğünü yaptığımız Same Traktörleri çiftçilerimizin bununla ilgili ihtiyaçlarını da ekonomik olarak başarı ile yerine getirebilme özelliklerine sahiptir.

Günümüzde tarımsal üretimdeki girdilerin, tohum, gübre, ilaç, tarımsal mekanizasyon araçları vb. en ekonomik şekilde kullanılmaları kaçınılmaz olmuştur. Böylece düşük maliyetle üretilecek dünya standartlarına uygun kalitedeki bol ürünlerle dış pazarda rekabet şansı yakalanabilir. Bunun içinde yakıt tüketimi düşük, az masraflı Same Traktörleri gibi traktörlerin kullanılması zorunludur.
Ülkemiz çiftçilerinin ihtiyaç duydukları traktörler, işletmelerinin büyüklüğüne, ürettikleri ürün çeşidine, vb. faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu durumu göz önüne alan Şahsuvaroğlu Tarım ve Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. bağ, bahçe, tarla tarımı yapılan alanlar ve orman arazileri için uygun olan değişik tip ve modellerde, 30 beygir gücünden 260 beygir gücüne kadar motor gücüne sahip Same traktörlerini çiftçilerimizin hizmetine sunmak-tadır.

Same Traktörleri'nin özellikleri nelerdir?

Ü.B. Niçin Same Traktörleri distribütörlüğünü iddialı bir şekilde yürüttüğümüzün cevabı aşağıda belirtilenlerden kolayca anlaşılabile-cektir.
Same Traktörleri; Hava+yağ veya su + yağ soğutmalı güçlü diesel motorlara sahiptirler.
Düşük yakıt tüketimi, 40 Km/h ilerleme hızı, tarımsal faaliyetlerde önemli olan, aynı motor devrinde istenilen hız kademesini seçmeye uygun çok sayılı vites kademesine sahip olmaları, aynı vites kademesinde iken ileri-geri hareket imkanına sahip olmaları.
* Tam bağımsız standart 540 ve 1000 devir/dakika normal ve ekonomik kuyruk mili çıkışlarına sahip olmaları,
* Ağır çalışma şartlarına uygun diferansiyel ve dişli kutusu yağ soğutuculu, hidrostatik dümenleme ile kolaylıkla başarılan üstün manevra kabiliyetleri,
* Konforlu klima kabin,düşük gürültü seviyesi, istenildiğinde elektro-hidrolik kontrollü ve komutalı, çok fonksiyonlu monitör, otomatik diferansiyel kilidi, radar ve sensorlarla donatılmış bilgisayar donanımı,
* Çift ve tek etkili çok çıkışlı hidrolik servis çıkışları, kaldırma kapasitesi yüksek otomatik üç nokta hidrolik kaldırma tertibatı, dört tekerlekte hidrolik frenleme,
* 10'ar Beygir Gücü aralıklarla değişik güçteki traktörleri seçme imkanı veren zengin çeşit, yedek parçada standardizasyon, bol yedek parça vb. tartışılması olmayan üstün teknik özelliklere sahip ağır iş şartlarına dayanıklı Same traktörleri çiftçilerimizin hizmetine sunul-muştur.

 

Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> Yaş meyve-sebze sektörü ön raporu

>> Tatlandırıcı ithalatının mısır ve pancar üreticisine etkileri

>> Ülkemizde bitki biyoteknolojisi

>> Erozyon ve kontrolü

>> Tarımda traktörün önemi


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


Distribütörlüğe başladığımızdan bugüne, satıştan önce, satış sonrası hizmetlerine önem verdik. Bugüne kadar 1300 Same sahibi müşterimize 4 adet mobil servislerimizle, ayaklarına kadar giderek hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz. Ülkemiz genelinde yerleşik 90 adet yetkili servisimizle devamlı çiftçilerimizin yanındayız.

Son yıllarda, ülkemiz genelinde etkisini gösteren ekonomik kriz en başta çiftçilerimiz olmak üzere hepimizi etkilemiştir. Önceleri Ziraat Bankası düşük faizli kredileri ile traktör sahibi olan çiftçilerimiz traktör satın alamamış, bazıları ellerindeki ekmek teknesi olan traktörlerini de satmak zorunda kalmışlardır.

İstenilmeyen ekonomik krizler neticesi bazı çiftçilerimiz toprağını gereği gibi işleyememiş, bazıları üretimde dahi bulunamamışlardır. Bazı çiftçilerimiz, eskiden imece usulü ile olan yardımlaşmaları günümüzde ücreti karşılığı iş yapan büyük güçlü traktörlere sahip olmak isteyen çiftçilerimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu durumu göz önüne alan şirketimiz ücreti karşılığı tarımsal hizmet veren çiftçilerimiz için büyük güçlü traktör ihtiyacını karşılayabilmek için maliyetine yakın satış fiyatları ile bu traktörlerin de üretimlerde kullanılmasına öncülük etmektedir. İlk 180 BG traktörümüzü geçen yıl Bursa / Gönen'e vererek çevre çiftçilerinin de katıldığı, katılım sayısı yüksek olan bir tanıtım toplantısı ile önemli görülen teknik özellikleri çiftçilerimize aktarılmıştır.

Belirtilen bütün bu olumsuzlukları göz önüne alan şirketimiz, uygun şartlarda kampanyalar düzenleyerek, takas yolu ile, düşük vade oranları ile, çiftçilerimizin ihtiyacı olduğu traktörlerden edinmelerine yardımcı olmuştur. Şirketimizin gösterdiği bu gayretlere ilave olarak %35 peşin isteğe bağlı 3 harman vadeli uygun vade koşullarında kampanya başlatmış bulunuyoruz. Böylece ülkemiz çiftçilerinin ihtiyacı olan modern teknoloji ürünü, Avrupa'da en çok ödül alan traktör unvanına sahip son teknoloji ile üretilen Same traktörlerini çiftçilerimizin hizmetine sunarak şirketimizin de ülkemiz kalkınmasında bir katkısının olmasını istiyoruz. Amacımız çiftçilerimizin tasarruflu yeni teknoloji ürünü traktörlere sahip olmalarını sağlarken, ülkemizin eskiden olduğu gibi hiçbir ülkeden tarımsal ürün ithal etme zorunda kalmadan, önce kendi ihtiyacımız olan tarımsal ürünlerin üretilmelerini sağlamak, ihtiyaç fazlasının da dünya standartlarında üreterek dış pazarlara satış ile borçlarımızdan kısa sürede kurtulmayı sağlamamızdır. Böylece günümüzde kısıtlanan ekonomik bağımsızlığımızı yeniden kazanmış olacağız.

Bu vesile ile cefakar çiftçilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyor; bizleri izlemeye devam etmelerini bekliyoruz.

BİLGİ HATTI:
0216. 304 26 60
www. sahsuvaroglu.com.tr

 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.