GÜNDEM

 
Üreticide Hayal Kırıklığı

 

Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren Çukurova Bölgesi'nde hasadı başlanan buğdayda açıklanan taban fiyata çiftçi memnun olmadı. Buğday ürününde hasadını yapan Çukurovalı çiftçiler TMO'nun açıklayacağı fiyatları beklerken bu süreç içerisinde ürününü tüccara 325-340 bin lira civarında satıyordu. Geçtiğimiz ayın son günü Adana'da Çayır Mera Tarımsal Araştırma Enstitüsü toplantı salonunda buğday taban fiyatlarını açıklayan Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, belirledikleri fiyatlarla üreticiyi memnun edemediler. Çukurova Kırmızı Yarı Sert ve Beyaz Sarı Sert ekmeklik buğdayın kilogramı taban fiyat olarak 310 bin lira olarak açıklandı.
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü buğday taban fiyatlarını belirlerken sıkı bir araştırmaların sonucunda bazı tespitler yaptıklarını ve bu tespitler sonucunda üreticiyi de mağdur etmeyecek şekilde bir taban fiyatı belirlediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:
“2003-2004 Dönemi hububat ürünü alımı ve satımı hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 30 Mayıs 2003 tarihinde yayımlanarak, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Ülkemizin hububat üretimi ve hububat piyasası ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ülkemizin hububat hasadı her yıl bugünlerde başlamakta ve Ağustos ayı sonuna kadar devam etmektedir. Bu yıl, geride kalan sekiz aylık döneme bakıldığında hububat üretimi açısından normal seviyelerde yağış alındığını söyleyebiliriz. Bugünkü duruma göre, 2003 yılı için 30 milyon ton civarında bir hububat üretimi bekliyoruz. Bunun 20 milyon tonu buğday, 8 milyon tonu arpa, geriye kalanı da diğer hububat olarak tahmin edilmektedir.
Beklentilerimiz ürünün verim ve kalite yönüyle geçmiş yıllardan daha iyi olacağı şeklindedir. Nitekim Çukurova'mızda hasat edilen hububat

kalite yönüyle tatmin edici seviyelerde olduğu bilgileri bize ulaşmaktadır.
Bilindiği gibi, her yıl hasat edilen ürünün % 60'ı piyasaya arz edilmektedir. Geriye kalan kısım üreticilerimiz tarafından tohumluk, yemlik, unluk vb. tüketilmektedir. Bu yıl, 18 milyon ton civarındaki hububatın satılmak üzere piyasaya arz edileceğini tahmin ediyoruz. Üretim ve piyasaya arz edilecek bu ürün hem miktar hem de kalite açısından ülke ihtiyacımızı karşılayacaktır. Bu nedenle hububatta dış alıma ihtiyaç olmayacağını net bir biçimde söyleyebiliriz.
Tarımsal üretimin kendine has özelliğinden kaynaklanan yapısı doğal olarak hububat piyasasını da önemli ölçüde etkilemektedir.
Ürünün önemli bir kısmının üç ay gibi kısa bir sürede piyasaya arz edilmesi, tüketimin ise bütün yıla yayılması hasat döneminde hububat fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır.
Üreticilerimizin bir yıllık emeklerinin boşa gitmemesi, ürünlerini değer fiyattan pazarlamalarını sağlamak maksadıyla TMO olarak gerekli tüm fiziki ve mali hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. TMO olarak öncelikli görevimiz hububat piyasasının regülasyonudur. Bu konuda da gerekli politikalar belirlenmiş, uygulama safhasına gelinmiştir.
Kararnamede hububat piyasası açısından önemli görülen şu hususlara yer verilmiştir:

TMO üretim belgesi sahibi üreticilerden alım yapacaktır. Üreticiler bu belgeleri her yıl olduğu gibi, Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlükleri ile Ziraat Odaları'ndan alacaklardır.

TMO her hangi bir miktar sınırlaması olamadan kendisine getirilen hububatın tamamını satın alacaktır. Ayrıca alt yapısı uygun olan borsalarda da alımlarını sürdürecektir.

TMO alım fiyatları ile birlikte satış fiyatlarını da belirlemiştir. Kararnamede Aralık 2003 dönemi satış fiyatlarının Haziran 2003 dönemi alım fiyatlarının asgari %30'una gelecek şekilde aylar itibariyle belirlenmesi hükmüne yer vermiştir. Böylece özel sektörün yoğun bir biçimde alım yapması sağlanacak. Şu ana kadar ki izlenimlerimiz bu yönde bir gelişmenin olacağı şeklindedir.

Ürün bedellerinin asgari % 50'si peşin geriye kalanı en geç 30 gün içinde ödenecektir. Bu konuda her hangi bir kaynak problemi söz konusu değildir. Ofisin mali gücü geçmiş yıllardan daha iyi durumdadır.

Kararname TMO'ya Umumi Mağazacılık yapma imkanı da vermektedir. Ürününü hemen satmak istemeyen ve depolama imkanı olmayan üreticilerimize uygun fiyatlardan bu imkan sağlanacaktır. Sanayici ve tüccarlar da istediklerinde bu uygulamadan yararlanabileceklerdir.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da TMO tarafından satın alınacak hububatın iç piyasaya satışıyla ilgili olarak Hazine tarafından her hangi bir görev zararı ödenmeyecektir.

TMO iç piyasanın regülasyonu açısından gerekli olan miktar üzerinde bir stok oluşumu halinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında satış yapabilecektir. Bu satışlar gerçekleşmiş olan ihracatlar karşılığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın uygunluk görüşüne göre yapılacaktır. Bu uygulama ile ihracatçılarımıza dünya piyasalarında rekabet edebilme imkanı sağlamayı hedefledik.

TMO her yıl olduğu gibi yetkili makamlar tarafından belirlenen Olağanüstü Hal ve Savaş Stoklarını tutmaya devam edecektir.

 

Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Üreticide hayal kırıklığı

>> 2. Yaş meyve sebze sempozyumu

>> Çünkü devlet baba dedik ya...

>> Mazot desteği üreticiyi memnun etmedi

>> Tarım kırmızı alarm veriyor

>> SARS pamuk fiyatlarını da sarstı
 

ANA SAYFAYA DÖN
 


Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.