GÜNDEM

 
Çukurova Zootekni Günleri

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Zotek-Der'in ortaklaşa olarak organize ettikleri “Çukurova Zootekni Günleri 2003” toplantısı Çukurova Üniversitesi İ. Akif Kansu Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. 4 oturumdan oluşan toplantıda ilk oturumda Prof.Dr. Osman Kaftanoğlu Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı, Prof.Dr. Rıfat Derici Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı, Prof.Dr. Yalçın Kekeç Çukurova Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Erdoğan Peker, Prof. Dr. Lütfü Özcan, Prof. Dr. Hasan Rüştü Kutlu, Doç. Dr. Ömer Tömek, Prof. Dr. Vahit Kirişçi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkan vekili toplantının amaç önemini belirten konuşmalar yaptılar.

Toplantının diğer oturumlarında Zootekni Eğitimi, Zootekni Çalışmaları, Hayvan Sağlığı, Zooteknist Nedir, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sektörü, Kanatlı Hayvan Sektörü, Karma Yem Sektörü, Yem Katkıları Sektörü, Alet ve Ekipmanlar ile ilgili bilgi aktarımında bulunuldu.

Çukurova Zootekni Günleri adı altında düzenlenen bu organizasyonda yurdun dört bir yanından gelen akademisyenler, sektör temsilcileri ve zootekni ile ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinin ortaya koydukları bilgi aktarımları düzenlenerek ortaya çıkan soncunun gelecekte Türkiye'nin Zootekni alanında yapılması gereken konuların pusulası olacak.

Toplantıda organizasyonun anlam ve önemini belirtten bir konuşma yapan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Rıfat Derici şunları söyledi:

“Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi yaşayan; ancak oldukça sıkıntılı günler geçiren ülkemiz için tarımın önemi yadsınamaz. Halen çalışabilir ülke nüfusumuzun %46'sına iş ve aş sağlayan tarım, dün olduğu gibi bugünde sorunlarla mücadele etmekte, dün olduğu gibi bugünde verimliliğin artırılması ve çiftçilerimizin milli gelirden daha fazla pay alması için çıkış yolları aramaktadır.
Bu arayış içinde ülke yöneticilerine düşen görev kadar teknik elemanlara ve biz akademis-yenlere de görevler düşmektedir. Tarımsal üretimin iki ana kolu olan bitkisel üretim ve hayvansal üretimin sorunları farklı olsa da çözüme giden yolların saptanmasında takip edilmesi gereken metotlar aynıdır.
Uzun yıllar devlet kademesinde görev alacak ziraat mühendislerinin yetiştirilmesine yönelik eğitim vermeye programlanan ziraat fakülteleri, eğitim sistemiyle güncelliğini yitirmiş ve eğitim sisteminde yeni arayışlara girmiştir. İşte bu arayışlar sonucunda önce 5, daha sonra da 3 farklı programa indirgenen eğitim sistemiyle özel sektörün gereksinimlerine yönelik, girişimci ziraat mühendisi yetiştirilmesini hedeflemek-tedir. Bu hedefler doğrultusunda sadece öğretim programı değişikliği değil, aynı zamanda eğitim sürecinde özel sektör-üniversite işbirliğinin de sağlanması büyük önem taşımaktadır.
Fakültemiz Zootekni Bölümü ve Zootekni Bölümü Dayanışma Derneği; ZOTEK-DER işbirliği ile hazırlanan ve Çukurova Zootekni Günleri adı altında geleneksel hale getirilmesi amaçlanan ve ilki bugün gerçekleştirilecek program içeriği ile her alana örnek teşkil edecek niteliktedir.

Program, kökü 158 yıllık geçmişe dayalı ziraat eğitim için bir ahde vefa örneğidir. Fakültemiz zootekni bölümünün kuruluşunda ve 30 yıllık eğitim sürecinde büyük görevler üstlenen, şuanda bu salonda bulunan pek çok ziraat mühendisinin eğitimine katkı sağlayan ve yakın geçmişte emekli olan hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür programıdır.
Program, hayvansal üretimde üniversite-özel sektör iletişiminin sağlanması, öğrencilerimize mezuniyet sonrası çalışma hayatının ve başarı için ip uçlarının anlatılması açısından da canlı örnekleriyle mesleğe hazırlayan bir eğitim programıdır.
Yine bugünkü program, ülkemiz hayvancılığının sorunlarının tartışılması ve çözüm yolları üretilmesi açısından, hayvancılıkla ilgili her türlü kesimin bir araya gelerek görüş oluşturulmasına hizmet eden akademik bir toplantı özelliği de taşımaktadır.
Fakültemiz eğitim sürecinin bir parçası haline gelecek bu tür programlar, öğrencilerimize iş hayatının tanıtılması yanında, ülkemiz tarımına ait sorunların geniş platformlarda tartışılması açısından da büyük önem taşımaktadır.”


BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİşMELER
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Birlikler birleşti

>>
Ürün borsalarında dünya standartları

>>
Çiftçi için internet girişimi

>> Avrupalı tavuklar grip olunca

>> Fındıkta "Kurul" kavgası

>> Çukurova Zootekni Günleri

>> Growtech Tarım Fuarı
 

ANA SAYFAYA DÖN
 


Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.