GÜNDEM

Kahramanmaraş içme suyu gerçeği

Kahramanmaraş, şehir içme suyu ihtiyacını "Ahır Dağı" eteğinde Pınarbaşı mevkiinden çıkan kaynaktan karşılamaktadır. Pınarbaşı kaynak suyu halen şehrin üçte birinin su ihtiyacını karşılamaktadır. Dönemin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal döneminde şehir suyu yeterli olmadığından şehrin içme suyunu karşılamak üzere Kahramanmaraş Altı Ovasına büyük kuyular açılmış, pompa istasyonları kurulmuştu.

Ahır Dağı eteklerine büyük su depoları yapılarak şehrin içme suyunu karşılamak üzere devlet yatırımı devam ederken dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Sefa Giray (DSİ Bayındırlık bakanlığına bağlı olduğu dönemde) Kahramanmaraş Belediyesini ziyaretinde Kahramanmaraşlılar içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için Bakan Giray'dan Ayvalı Barajı'nın yapılmasını istediler. Bakanı Giray, halkın bu talebi karşısında "İçme suyu amaçlı çok büyük bir projeniz tamamlanmak üzeredir" diyerek halktan gelen bu talebi uygun bir şekilde geri çevirmişti.

Devlet Su İşleri Enerji Bakanlığı'na bağlanınca, başka bir bakan döneminde, cazibeyle gelmesi planlanan içme içme suyu planlanırken, Ayvalı Barajı ihale edilmiş ve hayata geçirilmeye başlanmıştır. Halen baraj inşaası 56 yıldır devam etmekte olup gövde kısmı tamamlanmak üzeredir. Edinilen bilgilere göre Ayvalı Barajı aynı zamanda 500600 dönümlük sulama amacıda taşımaktadır.

Ayvalı içme suyu projesi tamamlanıp suyun şehre yeterli olup olmadığını tespit etmeden, yeni bir proje ve savurganlığa atılmanın yerinde olmadığı ortadır.
2036 yılı düşünülerek şimdiden doğayı katletmenin yerinde olmayacağı kanaatini yaşıyoruz. Şöyle ki Ankara şehri Çubuk Barajı'ndan şehir suyunu almaktadır. Günümüz teknoloji devridir. Doğayı katletme devri değildir.
Kahramanmaraş civarında ve hemen yanındaki Menzelet, Kavaklı, Sır Barajından arıtmak suretiyle istediği kadar suyu daha az bir maliyetle alabilir. Bu iş içinde hemen yatırıma gerek yoktur., yani ileriye dönük hacim hesabına girmeye günü geldiğinde ihtiyacı kadarını arıtarak şehre verebilir.
Durum böyle iken Kahramanmaraş Belediyesi çok büyük bir proje olan Andırın Karasu (Körsulu) kaynağında içme suyunu Kahramanmaraş'a götürmeyi amaçlamaktadır.
Karayolları, AndırınKahramanmaraş karayolu bağlantısı için bu vadiyi kullanmayı düşünmüş ancak bölgenin çok kırık arazi yapısına heyelan ve yamaçların dik, çürük ve hareketli olmasından dolayı yüksek maliyet getireceği düşünülmüş ve bu yoldan vazgeçilmiştir.

İçme suyu hattı için de buna benzer bir çalışma gerekeceğinden, zaten böyle bir proje ekonomik olmayacaktır. Eski planlamacı olan Sayın Başkan, bölgeyi gezince bu projeden vazgeçeceğini umuyoruz. Burada sadece su kaynağını ve güzergahın fizibilitesinin yapılmadan Başkan'ın yönlendirildiğini sanıyoruz.
Devlette tasarruf sadece binek otosu ve kırtasiye malzemesi almamakla sağlanamaz. Asıl savurganlık çok büyük yatırımların gereksiz ve zamansız kullanımıyla ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki devletin yüzlerce yatırımı ödeneksizlikten yarım beklemekteyken yeni gereksiz böyle bir yatırıma olur vermek büyük bir vebal taşır.(Örnek; Kahramanmaraş Ayvalı İçme Suyu Barajı)
Kahramanmaraş Belediye Başkanımızı diğer çalışmalarından dolayı kutluyoruz. Ancak şu andaki gücünü ve potansiyelini yeni bir projeye değil, devlette devamlılık esas prensibiyle Ayvalı İçme Suyu Projesi'nin tamamlanmasına harcamasını diliyoruz.
Yeni bir proje demek, doğa katliamı demektir.
Yeni bir proje demek, para ziyanı demektir.
Yeni bir proje demek, başkalarının bu hakkına tecavüz etmek demektir.
Sürdürülebilir temiz bir çevre, doğal hayatın korunması için,
Biyolojik çeşitliliğin devamı için,
Ekosistemin bozulmaması için,
"Karasu Kaynağı ve Körsulu Vadisi'nin" olduğu gibi kalması gerekliliğini korumak, buna katkıda bulunmak, vatandaşlık ve insanlık gereğidir.

Olduğu gibi kalmalı Karasu Kaynağı
ve Körsulu Vadisi
Konumuz yine Körsulu (Karasu) vadisi su kaynağının yok olması: Kahramanmaraş Belediyesi, debisi 1800lt/sn. olan Karasu'yun 1500 lt/sn almak istediğini DSİ'nin bu konuyla ilgili ölçüm yapan teknik elemanın verdiği bilgilerden öğrenmiş bulunuyoruz.
Karasu Vadisi yaklaşık 30 km uzunluğundadır. Su, kaynaktan çıkıp vadi boyunca aktıktan sonra Sır Barajına dökülür. Baraja dökülmeden önce Körsulu Köprüsü'nün altından geçer.
Teknik elemana, aynı su kaynağının Körsulu Köprüsü'nün altında ki bu mevsimdeki debisini sorduğumuzda 800 lt/sn. olabileceğini söyledi. Buradan şu sonuca varabiliriz. Kaynaktaki suyun yarısı dahi alındığı taktirde bu güzel vadi tamamen kuruyacaktır. Çünkü, vadi boyunca akan suyun yatağın durumuna göre ¼ civarındaki miktar, su yatağındaki zeminin altından akmaktadır. Ayrıca arazi sulaması ve buharlaşma nedeniyle su kaybı olmaktadır.
Netice olarak; yatakta ki 1800lt /sn suyun 700800 lt/sn'nin vadinin sonunda baraja dökülmeden mevcut olduğuna göre yaklaşık 1000 lt/sn su vadi boyunca kaybolmaktadır.
Baraja dökülebilen sudan fazlasını K.Maraş belediyesi suyun gözünden alır ise bu vadi boyunca hangi su akacak. Daha işin başında, proje aşamasında iken K. Maraş belediyesine önerimiz şudur; Eğer mutlaka alınması gerekiyorsa, Karasuyun gözünden değil Sır barajına dökülmeden önce uygun bir yerden alınarak K. Maraşa götürülebilir.Bu şekilde yapılacak bir proje bütün canlılar için hayırlı olacaktır.
İşin maliyeti açısından önemli bir fark olmadığı gibi belki daha ekonomik olabilir. Ancak kullanma esnasında cazibeyle akış olmayacağından pompaj ve arıtma için çok az bir maliyet getirir. (diğerine göre kıyasla). Bu da K.Maraş halkı ve belediyesi için önem arz etmeyecektir. Bu noktada şehirde oturmanın nimetinin yanı sıra külfetinin de olabileceği bilinmelidir.
Örnek; Andırın Gökçeli Köyü, dar gelirli olmasına rağmen 400mt. irtifaya pompayla basılan suyu içmektedir. Ayrıca Andırın ilçesi Gökahmetli, Kumarlı, Kıyıkçı vb. 9 grup köy aynı şekilde pompaj suyu içmektedir.
Andırın Belediyesi bahse konu aynı suyun 50 lt./sn kısmını pompajla getirmeyi amaçlamaktadır. Projeye sahip çıkan olmadığından imkansızlıktan ötürü getirilememektedir. Andırın'dan her yaz yaklaşık bin çocuk ishal vakası yaşamaktadır. Andırın içindeki alınan su numunelerinin her seferinde sağlıksız çıktığı ilgililere duyurulmasına rağmen proje uygulama safhasına geçmemiştir. Bir bölgede mutlaka bir afet için deprem ve sel olması gerekmez. Andırın'da her yaz bir sağlık afeti yaşanmaktadır. Andırın içme suyu için devlet küçük bir projeye olur vermez iken, K.Maraş için sadece cazibeyle aksın diye dev projeye olur vermesi (para ayrılması) çok düşündürücüdür.
Kahramanmaraş'ın sayın Belediye Başkanı'ndan ricamız vadide yaşayan insanları, Andırın halkını, doğa severleri, sudaki canlıları, kırmızı beneklileri (Türkiye'nin üç yerinde bulunan) su samurları ve su içmeye inen canlıları, Kahramanmaraş'tan serinlemeye gelen, deniz özlemini gideren binlerce vatandaşı dikkate alarak vadiyi gezmesini, yeni önerimize göre hazırlık (proje) yapmasını veya tümüyle projeden vazgeçmesini umuyoruz.
İhtimal verdiğimiz kaynağın kökünden alınmaya çalışılması durumu için Andırın halkının tepkisinin yanı sıra Andırın dışında yaşayan Andırınlıların'da tepkilerini bir şekilde göstermelerini bekliyoruz.
Ayrıca konu Andırın meselesi olmaktan çıkmıştır. Çevre doğa meselesi ve nesilleri tükenen canlıları koruma meselesidir. Avrupa insanı nesli tükenen hayvanların neslini sürdürmek için milyon dolarlar harcamaktadır.
Andırın'a da, Türkiye ve Dünya'da ki doğa sahipcileri protesto için gelirse şaşırmayız. Onlar kirlenmeyi önlemek için dünyanın her yerine eyleme gitmektedirler. Karasu Vadisi kirlenmeden öte tamamen yok oluyor. Herhalde böyle bir katliama daha çok ilgi göstereceklerdir.
Çevre Bakanlığımızdan yerli çevreci bilim adamlarımızdan konuyla ilgili bilimsel çalışma eşliğinde tepkilerini duyurmalarını bekliyoruz.
Suyun kaynaktan verilmesi halinde bölge halkına yollarının K.Maraş asfalt bağlantısı sözü verilmiş. Bölgede yaşayan kalmayacağına göre K. Maraş halkın nakli sözü verilse daha yerinde olurdu.
Bu vadi suyunun kaynaktan (gözden) alınmasına olur veren her idareci ve siyasetçinin büyük bir vebal altında da kalacağı ortadır. Kaldı ki İller Bankası'nın devam etmekte olan K.Maraş İçme Suyu Projesi bitirilmeden, yeni bir projeye olur verilmeyeceği kanaatini taşımaktayız.
K. Maraşlı siyasetçilerin, siyasi rant için bu konuya evet demeyeceğini umuyoruz.

Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin bozulmaması için, "Karasu Kaynağı ve Körsulu Vadisi'nin" olduğu gibi kalması gerekliliğini korumak, buna katkıda bulunmak, vatandaşlık ve insanlık gereğidir.

Her ne kadar yasalarda bu konuda boşluk var ise de Andırın halkı olarak, Karasu Kaynağı'nın ve Körsulu Vadisi'nin olduğu gibi kalması konusunda mücadele vereceğimiz bilinmelidir.


 


BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİşMELER

Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> 4.1 milyon kişi tarımla uğraşıyor

>>
Buğday taban fiyatı % 40 arttırıldı

>>
Tarım paydaşları internette

>> Paranın ikiye bölündüğü dünya

>>
Basında tarım

>> Kahramanmaraş içme suyu gerçeği
 
ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.