GÜNDEM

4.1 milyon hane halkı tarımla uğraşıyor
Türkiye'de 4 milyon 106 bin 983 hanehalkının tarımla uğraşırken, bu hanelerdeki toplam kişi sayısı 6 milyon 189 bine ulaşıyor. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı 7. Genel Tarım Sayımı'na göre, tüm köyler ile nüfusu 25 binden az olan il ve ilçe merkezlerinde bulunan toplam hanehalkı sayısı, 6 milyon 189 bin 351 olarak tespit edildi.
Hanehalkının yüzde 66.36'sı tarımsal faaliyette bulunurken, tarımla uğraşanların en yüksek olduğu bölge yüzde 80.82 ile Kuzeydoğu bölgesi olarak ortaya çıktı. Marmara ise yüzde 43.47 ile bu oranın en düşük seyrettiği bölge oldu. Sayımda, Türkiye'nin toplam arazi miktarı da 668 milyon 781 bin 782 dekar olarak belirlendi. Bunun işlenen bölümü ise 221 milyon 562 bin 345 dekar olarak gerçekleşti. Söz konusu arazinin de yüzde 68.77'si tarla arazisi, yüzde 16.91'i nadas arazisi, yüzde 11.67'si de meyve ve diğer uzun ömürlü bitkilerin kapladığı alan olarak saptandı. Yüzde 2.65'lik bölümü de sebze ve çiçek bahçeleri meydana getirdi.
Böylece toplam arazinin sadece yüzde 33.13'ünün işlendiği Türkiye'de, işlenmeyen arazinin yüzde 2.91'lık bölümünün de tarıma elverişli olduğu, ancak kullanılmadığı anlaşıldı.
Tarıma elverişsiz 96 milyon 780 bin 487 dekarlık alan da toplam arazinin yüzde 14.47'sini oluşturdu.
EN FAZLA KULLANILMAYAN ARAZİ KARADENİZ' DE
Köy Genel Bilgi Anketine göre, toplam 668 milyon 781 bin 782 dekar arazinin yüzde 27.63'lük bölümü fundalık ve makilik dahil koruluk ve orman arazisinden oluştu. Tarım arazilerinin yüzde 22.78'lik paya sahip olduğu dağılımda, daimi çayır ve mera arazisi yüzde 21.86, tarıma elverişsiz arazi yüzde 14.47, nadas arazi yüzde 5.60, meyve diğer uzun ömürlü bitkiler için ayrılan arazi yüzde 3.87, tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan arazi yüzde 2.91, sebze ve çiçek bahçeleri de yüzde 0.88 olarak sıralandı.

Tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan araziler bakımından Karadeniz Bölgesi yüzde 5.11 ile en yüksek orana sahip bulunurken, Akdeniz yüzde 1.61'le oranın en düşük seyrettiği bölge oldu. Sebze alanları Ege ve Marmara'da, meyve diğer uzun ömürlü bitkiler ise Karadeniz ve Ege Bölgesinde yoğunlaştı

SULAMAYA YETERLİ ALAN %13.2
Genel Tarım Sayımı geçici sonuçlarına göre, 37 bin 472 yerleşim yerinden sadece yüzde 13.24'ü sulama kaynaklarının yeterli olduğu yönünde görüş belirtti. Sulama kaynaklarından en fazla şikayet ise Karadeniz Bölgesinden geldi. Bu bölgede yerleşim yerlerinin sadece yüzde 7.14'ü sulama kaynaklarını yeterli bulurken, sözkonusu oran Ege'de yüzde 16.13, Marmara'da 14.65, Akdeniz'de 18.83, Güneydoğu'da 15.87 olarak gerçekleşti.
Sayım sonucunda, tarımda kimyasal gübre kullanımının, çiftlik gübresine göre çok daha yaygın olduğu da ortaya çıktı. Çiftlik gübresi kullanan 30 bin 199 yerleşim yerine karşılık, kimyasal gübre kullanan yerleşim yeri sayısı 535 bin 58 olarak tespit edildi. Zirai mücadele yapan yerleşim yeri sayısı ise 28 bin 727, bunun toplam yerleşim yerlerine oranı da yüzde 76.66 şeklinde belirlendi.

BAKKAL DÜKKANI REVAÇTA
Nüfusu 2000'in altında olan yerleşim yerlerindeki tarımsal işletmeler dışındaki iş alanlarının da araştırıldığı sayımda, köylerde tarım dışında en gözde işin bakkal dükkanı işletmek olduğu görüldü.
Bu yerleşim yerlerinde en fazla yüzde 29.12 oranı ile bakkal dükkanı işletilirken, yüzde 21.24 ile kahvehane, yüzde 12.13 ile halı tezgahı, yüzde 5.94 ile marangoz, yüzde 3.77 ile berber, yüzde 2.99 ile lokanta, yüzde 2.61 ile mandıra ve yüzde 2.24 ile benzin istasyonu işletmeleri diğer iş alanlarını meydana getirdi
.


 


BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİşMELER

Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> 4.1 milyon kişi tarımla uğraşıyor

>>
Buğday taban fiyatı % 40 arttırıldı

>>
Tarım paydaşları internette

>> Paranın ikiye bölündüğü dünya

>>
Basında tarım

>> Kahramanmaraş içme suyu gerçeği
 
ANA SAYFAYA DÖN
 


DIE'nin Genel Tarım Sayımı'na göre, 6 milyon 189 bin kişi tarım sektöründe çalışıyor. Toplam 668.7 milyon dekar arazinin ise üçte biri işleniyor.
Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.