SEKTÖREL
 
 

Hububatın desteklenmesinde
TMO' nun rolüProf. Dr. Mevlüt Karakaya
Tmo Genel Müdürü.

TMO, Genel Müdürü Prof. Dr. Mevlüt Karakaya Cine Tarım Dergisi' ne TMO' nun görevleri ve işleyiş tarzı hakkında şu bilgileri verdi;
Toprak Mahsulleri Ofisi 13.07.1938'de yayımlanan 24.06.1938 tarih ve 3491 sayılı kanunla bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuştur. TMO, sermayesinin tamamı Devlete ait 08.06.1984 tarih, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe ve faaliyetlerinde özerkliğe sahip, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.
TMO'nun amaç ve görevleri ana statüsünün 4.'ncü maddesinde;
“Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dışında bakliyat ve yağlı tohumlarla ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan Devlet tekelini işletmek, bu ürünlerin alım satımını yapmak, gerekli stokların tesisini ve muhafazasını sağlamak” şeklinde ifade edilmiştir.
Ancak, 1994 yılında bakliyatın destekleme kapsamından çıkarılması nedeniyle TMO tarafından bakliyat alımı yapılmamaktadır.TMO 13 bölge müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 71 şube, 232 ajans müdürlüğü olmak üzere toplam 303 sabit işyeri ve her yıl değişen sayıda açılan geçici ekiplerle birlikte 400450 civarında merkezde alım faaliyeti göstermektedir. TMO alımlarını 5498 personeli ve 4.6 milyon ton depo kapasitesi ile gerçekleştirmektedir.
Ülkemizde üretilen buğdayın yaklaşık %60'ı, arpanın da %50'sinin pazara arz edildiği düşünüldüğünde, TMO yıllara göre değişmekler birlikte buğday üretiminin, %725'ini, arpa üretiminin de %822'sini almaktadır.
TMO yıllık üretimin neticelerine bağlı olarak görevi kapsamında ithalat ve ihracat yapmaktadır. TMO'nun son yıllarda uygulamış olduğu politikalar hem üretici, hem sanayici, hem de tüccar tarafından genel kabul görmüştür. Bu politikalar sonucunda yukarıdaki üretim ve alım tabloları incelendiğinde üretimde fazla bir değişiklik olmamasına rağmen TMO alımları 8 milyon ton seviyelerinden 2.4 milyon ton seviyelerine çekilmiştir.
TMO'nun son iki yılda uyguladığı alım ve satış politikaları aşağıdaki gibi özetlenebilir:


BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve "Listeye Gir" butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot

SEKTÖREL

>> 14 Mayıs "Çiftciler Günü"

>> Hububat desteklenmesinde TMO' nun rolü

>>
Anız yangınları

>> Türkiye ve çilek ihracatı

>>
Navel (Göbekli) portakallar

>> Tarımsal destekler

>> Alata Bah. Kül. Ar. Ens.
 

ANA SAYFAYA DÖN
 


TMO yıllık üretimin neticelerine bağlı olarak görevi kapsamında ithalat ve ihracat yapmaktadır. TMO'nun son yıllarda uygulamış olduğu politikalar hem üretici, hem sanayici, hem de tüccar tarafından genel kabul görmüştür. Bu politikalar sonucunda yukarıdaki üretim ve alım tabloları incelendiğinde üretimde fazla bir değişiklik olmamasına rağmen TMO alımları 8 milyon ton seviyelerinden 2.4 milyon ton seviyelerine çekilmiştir.

 
 
Copyright©19962000 CineTarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. CineTarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.