GÜNDEM

Ülkemizden Yaş Meyve ve Sebze İthal Eden Batı Avrupalı Parekendeci Organizasynlarının Kabul Ettikleri Minimum Standartlar Paketi.

Eurepgap: AB normlarında kayıtlı tarım.

1. GİRİŞ
Son yıllarda ülkemiz bahçe ürünleri ihracatında özellikle tarımsal ilaç kalıntıları bakımından önemli sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu durum, Türk bahçe ürünlerinin imajını olumsuz bir şekilde etkilemekte ve ülkemizin gelişmiş Avrupa ülkelerine bahçe ürünleri satabilmesini zorlaştırmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerindeki büyük perakendeci kuruluşlar (süper ve hipermarketler) kendi toplumlarının sağlıklı tarımsal ürünler tüketimini temin etmek için bu ülkelerde yetiştirilen ve dışarıdan ithal edilen tarımsal ürünlerde aranan minimum standartları yeni bir düzenleme yaparak belirlemişlerdir. EUREPGAP adı verilen bu protokol Avrupa Gıda Perakendecileri (The Euro Retailer Producer Group) tarafından 1999 yılında hazırlanmıştır. Bu protokol, bugün belli başlı süper ve hipermarket zincirleri tarafından kabul edilmekte ve istenmekte olup yakın gelecekte özellikle Avrupa Birliği ülkelerine ithal edilecek tüm bahçe ürünlerinde uyulması gerekli bir ön koşul haline getirilecektir. Bu protokolün hızlı bir şekilde üreticilerimiz ve ihracatçılarımız tarafından benimsenerek gerekli önlemlerin acilen alınması gerekmektedir.
Bu protokol, bahçe ürünlerinin (meyve, sebze, patates, salatalar, kesme çiçek ve fidan) dünyadaki üretimini en iyi şekilde yapabilmek için geliştirilen ve mutlak gerekli temel esasları içeren İyi Tarım Uygulamaları'nın (İTU) (Good Agricultural Practices GAP) çerçevesini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Bu belge Avrupa'daki lider perakendeci organizasyonların kabul ettikleri minimum standartları içermektedir. Öte yandan, bazı bireysel perakendeciler ve üreticiler tarafından kabul edilen standartlar bu dokümanda sözü edilenleri aşabilir ve/veya farklılık gösterebilir. Ayrıca bu protokol tarımsal üretimde kullanılan her yöntem için geçerli olacak katı kurallar da getirmemektedir.
EUREP üyeleri, amacı çevreye ve doğaya en az zarar verecek şekilde en iyi tarım yapmak olan birçok üretici, üretici grupları, üretici organizasyonları, yerel ve ulusal kuruluşların bu konudaki tüm faaliyetlerini takdirle karşılamaktadır. EUREP üyeleri, aynı zamanda, en iyi tarımsal üretim hedefini yakalamak için yetiştiricilerin İyi Tarım Uygulamaları (İTU) çerçevesinde tanımlanan konularda desteklenmesini, bu uygulamanın bir standart uygulama olmasını ve daha da iyiye götürülmesi için yol ve yöntem göstermeyi hedeflemektedir.
İyi Tarım Uygulamaları (İTU), Zararlılarla Entegre Savaş (Integrated Pest Management, IPM) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliğinin (Integrated Crop Management ICM) tarım ürünlerinin ticari olarak üretimi için birleştirilerek uygulanmasını da amaçlamaktadır. IPM/ICM uygulamaları, uzun süreli ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim için EUREP üyeleri tarafından mutlak gerekli olarak kabul edilmektedir.
EUREP, HACCP'ın (Hazard Analysis at Critical Control Points Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) kullanılmasını da teşvik etmekte ve prensiplerini desteklemektedir.
Eurepgap komisyonu tarafından hazırlanan bu protokol Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Prof.Dr. İ. Tayfun Ağar tarafından orjinal İngilizce protokolden Türkçe' ye çevrilerek aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. 2. KAYIT TUTMA
2.a. Kayıt Tutma
#1. Üreticiler, ürünlerin üretim yerinden son tüketiciye kadar olan zinciri incelemeye olanak verecek şekilde yaptıkları tüm faaliyetlerinin bu protokolde belirtilen şekilde İyi Tarım Uygulamaları' na (İTU) uyduğunu kanıtlayabilecek şekilde kayıt tutmalıdırlar. Usulüne uygun olarak hazırlanmış kayıtlar aksi istenmediği taktirde, en az 5 yıl saklanmalıdır. Kabul için başvurudan önceki kayıtlar gerekli değildir. (Z)
3. TÜRLER VE ANAÇLAR
3.a. Tür veya Anaç Seçimi
#1. Üreticiler etkin ürün yetiştiriciliğinin ana ürün ile ilişkili olduğunun önemini kavramalıdırlar. Örnek olarak tohumluk patates üretiminde pestisit kullanımının azaltılmasının sağlayacağı yararlı sonuçlar, ancak bundan sonra yetiştirilen ürünlerde görülebilecektir. (T)
#2. Çeşit ve anaç seçiminde üreticiler ve potansiyel müşteriler arasında anlaşmaya varılan gerekli kalite standartları (örnek; tat, albeni, raf ömrü, tarımsal performans, çevre etkisi, tarım kimyasallarına en az bağımlılık) sağlanmalıdır. (Z)
3.b. Tohum Kalitesi
#1. Tohum kullanımından önce tohum kalitesi ve çimlenme oranları kontrol edilmelidir. Çeşit ismi, parti numarası, tohum şirketine ait bilgiler ürün kayıtlarında bulunmalıdır. Olası durumlarda tohum sertifikası saklanmalıdır. (T)
3.c. Zararlı ve Hastalıklara Dayanıklılık / Tolerans
#1. Çeşitlerin ticari açıdan önem taşıyan zararlı ve hastalıklara karşı belirli dayanımları/toleransı olmalıdır. (T)
#2. Üreticiler yetiştirdikleri çeşidin zararlı ve hastalıklara karşı olan duyarlılığının bilincinde olmalıdırlar. (Z)
3.d. Tohum Uygulamaları
Tohum uygulamaları, hastalık ve zararlıların kontrolünde çok etkin bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Tohum ilaçlaması yöntemi ile hem daha 2. KAYIT TUTMA
2.a. Kayıt Tutma
#1. Üreticiler, ürünlerin üretim yerinden son tüketiciye kadar olan zinciri incelemeye olanak verecek şekilde yaptıkları tüm faaliyetlerinin bu protokolde belirtilen şekilde İyi Tarım Uygulamaları' na (İTU) uyduğunu kanıtlayabilecek şekilde kayıt tutmalıdırlar. Usulüne uygun olarak hazırlanmış kayıtlar aksi istenmediği taktirde, en az 5 yıl saklanmalıdır. Kabul için başvurudan önceki kayıtlar gerekli değildir. (Z)
3. TÜRLER VE ANAÇLAR
3.a. Tür veya Anaç Seçimi
#1. Üreticiler etkin ürün yetiştiriciliğinin ana ürün ile ilişkili olduğunun önemini kavramalıdırlar. Örnek olarak tohumluk patates üretiminde pestisit kullanımının azaltılmasının sağlayacağı yararlı sonuçlar, ancak bundan sonra yetiştirilen ürünlerde görülebilecektir. (T)
#2. Çeşit ve anaç seçiminde üreticiler ve potansiyel müşteriler arasında anlaşmaya varılan gerekli kalite standartları (örnek; tat, albeni, raf ömrü, tarımsal performans, çevre etkisi, tarım kimyasallarına en az bağımlılık) sağlanmalıdır. (Z)
3.b. Tohum Kalitesi
#1. Tohum kullanımından önce tohum kalitesi ve çimlenme oranları kontrol edilmelidir. Çeşit ismi, parti numarası, tohum şirketine ait bilgiler ürün kayıtlarında bulunmalıdır. Olası durumlarda tohum sertifikası saklanmalıdır. (T)
3.c. Zararlı ve Hastalıklara Dayanıklılık / Tolerans
#1. Çeşitlerin ticari açıdan önem taşıyan zararlı ve hastalıklara karşı belirli dayanımları/toleransı olmalıdır. (T)
#2. Üreticiler yetiştirdikleri çeşidin zararlı ve hastalıklara karşı olan duyarlılığının bilincinde olmalıdırlar. (Z)
3.d. Tohum Uygulamaları
Tohum uygulamaları, hastalık ve zararlıların kontrolünde çok etkin bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Tohum ilaçlaması yöntemi ile hem daha 2. KAYIT TUTMA
2.a. Kayıt Tutma
#1. Üreticiler, ürünlerin üretim yerinden son tüketiciye kadar olan zinciri incelemeye olanak verecek şekilde yaptıkları tüm faaliyetlerinin bu protokolde belirtilen şekilde İyi Tarım Uygulamaları' na (İTU) uyduğunu kanıtlayabilecek şekilde kayıt tutmalıdırlar. Usulüne uygun olarak hazırlanmış kayıtlar aksi istenmediği taktirde, en az 5 yıl saklanmalıdır. Kabul için başvurudan önceki kayıtlar gerekli değildir. (Z)
3. TÜRLER VE ANAÇLAR
3.a. Tür veya Anaç Seçimi
#1. Üreticiler etkin ürün yetiştiriciliğinin ana ürün ile ilişkili olduğunun önemini kavramalıdırlar. Örnek olarak tohumluk patates üretiminde pestisit kullanımının azaltılmasının sağlayacağı yararlı sonuçlar, ancak bundan sonra yetiştirilen ürünlerde görülebilecektir. (T)
#2. Çeşit ve anaç seçiminde üreticiler ve potansiyel müşteriler arasında anlaşmaya varılan gerekli kalite standartları (örnek; tat, albeni, raf ömrü, tarımsal performans, çevre etkisi, tarım kimyasallarına en az bağımlılık) sağlanmalıdır. (Z)
3.b. Tohum Kalitesi
#1. Tohum kullanımından önce tohum kalitesi ve çimlenme oranları kontrol edilmelidir. Çeşit ismi, parti numarası, tohum şirketine ait bilgiler ürün kayıtlarında bulunmalıdır. Olası durumlarda tohum sertifikası saklanmalıdır. (T)
3.c. Zararlı ve Hastalıklara Dayanıklılık / Tolerans
#1. Çeşitlerin ticari açıdan önem taşıyan zararlı ve hastalıklara karşı belirli dayanımları/toleransı olmalıdır. (T)
#2. Üreticiler yetiştirdikleri çeşidin zararlı ve hastalıklara karşı olan duyarlılığının bilincinde olmalıdırlar. (Z)
3.d. Tohum Uygulamaları
Tohum uygulamaları, hastalık ve zararlıların kontrolünde çok etkin bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Tohum ilaçlaması yöntemi ile hem daha 2. KAYIT TUTMA
2.a. Kayıt Tutma
#1. Üreticiler, ürünlerin üretim yerinden son tüketiciye kadar olan zinciri incelemeye olanak verecek şekilde yaptıkları tüm faaliyetlerinin bu protokolde belirtilen şekilde İyi Tarım Uygulamaları' na (İTU) uyduğunu kanıtlayabilecek şekilde kayıt tutmalıdırlar. Usulüne uygun olarak hazırlanmış kayıtlar aksi istenmediği taktirde, en az 5 yıl saklanmalıdır. Kabul için başvurudan önceki kayıtlar gerekli değildir. (Z)
3. TÜRLER VE ANAÇLAR
3.a. Tür veya Anaç Seçimi
#1. Üreticiler etkin ürün yetiştiriciliğinin ana ürün ile ilişkili olduğunun önemini kavramalıdırlar. Örnek olarak tohumluk patates üretiminde pestisit kullanımının azaltılmasının sağlayacağı yararlı sonuçlar, ancak bundan sonra yetiştirilen ürünlerde görülebilecektir. (T)
#2. Çeşit ve anaç seçiminde üreticiler ve potansiyel müşteriler arasında anlaşmaya varılan gerekli kalite standartları (örnek; tat, albeni, raf ömrü, tarımsal performans, çevre etkisi, tarım kimyasallarına en az bağımlılık) sağlanmalıdır. (Z)
3.b. Tohum Kalitesi
#1. Tohum kullanımından önce tohum kalitesi ve çimlenme oranları kontrol edilmelidir. Çeşit ismi, parti numarası, tohum şirketine ait bilgiler ürün kayıtlarında bulunmalıdır. Olası durumlarda tohum sertifikası saklanmalıdır. (T)
3.c. Zararlı ve Hastalıklara Dayanıklılık / Tolerans
#1. Çeşitlerin ticari açıdan önem taşıyan zararlı ve hastalıklara karşı belirli dayanımları/toleransı olmalıdır. (T)
#2. Üreticiler yetiştirdikleri çeşidin zararlı ve hastalıklara karşı olan duyarlılığının bilincinde olmalıdırlar. (Z)
3.d. Tohum Uygulamaları
Tohum uygulamaları, hastalık ve zararlıların kontrolünde çok etkin bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Tohum ilaçlaması yöntemi ile hem daha az ilaç kullanımı, hem de daha az ilaç aktif maddesinin kullanılması sağlanabilir. Bunun yanında tohum ilaçlaması yapraktan ilaçlamanın etkin olmadığı durumlarda tercih edilen bir seçenek olarak değerlendirilebilir.
#1. Tohum uygulamaları mutlaka değerlendirilmelidir. Bir hastalık veya zararlının kontrolünde tohum uygulaması veya yapraktan uygulama seçenekleri bulunduğunda, tohum uygulaması tercih edilen alternatif olmalıdır. (Z)
3.e. Fidan Materyali
#1. Satın alınan fidan'ın Avrupa Birliği Bitki Koruma Dairesi veya Avrupa Ekonomik Topluluğu dışındaki ülkelerde benzer kuruluşlar tarafından tanınan resmi bitki sağlığı kalite sertifikasına yani bitki pasaportlarına sahip olması gerekmektedir. (Z)
#2. Fidanlar gözle görülür hastalık ve zararlılarından temiz olmalıdır. (T)
#3. Kalite garantisi veya üretim sertifika garantisine ait belgeler ürün kayıtlarında saklanmalıdır. (Z)
#4. Bitki sağlığı kalite kontrol sistemleri çiftlik dışı (özel) veya çiftlik içi bitki materyallerinin çoğaltılması için geçerli olmalıdır. (Z) #5. Fidanların büyüme aşamalarında uygulanan pestisitlerin kayıtları tutulmalıdır. (Z)
3.f. Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)
#1. Herhangi bir GDO üretiminde üretici ülkedeki ve son tüketicinin olduğu ülkelerde varolan tüzüklere mutlaka uyulmalıdır. (Z)
#2. GDO çeşitlerinin ekiminden veya dikiminden önce bireysel olarak müşteriler ile mutlaka bir anlaşmaya varılmalıdır. (Z)
#3. Satıcılar, bütün potansiyel müşterilerini, genetik olarak değiştirilmiş ürünlerin üretimi veya kullanımı ile ilgili gelişmelerden bilgilendirmek zorundadırlar. (Z)

4. YETİŞTİRİCİLİK YAPILAN ALAN'IN TARİHÇESİ VE İDARESİ
4.a. Yetiştiricilik Alanının Geçmişi
#1. Her arazi, her bahçe veya her serayla ilgili olarak, buralarda yetiştirilen ürünler ve tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgileri içeren kalıcı bir kayıt sistemi mutlaka tutulmalıdır. (Z)
#2. Her arazi, her bahçe veya her serayla ilgili görsel bir kimlik veya

referans sistemi geliştirilmelidir. (Z)
#3. Tüm yeni alanlar için, bu arazilerin daha önce kullanım amaçları da göz önüne alınarak, benzer veya başka ürünler için bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. (Z)
#4. Tanımlanan riskleri asgariye indirmek için uygulanacak stratejileri gösteren bir yönetim planı geliştirilmelidir (Örnek: uygulanan tarım ilaçlarının taban suyunu kirletmesi). Bu analizlerin sonuçları mutlaka kayıtlara geçirilmelidir; söz konusu alanın neden tarım arazisi olarak kullanılmaya elverişli olduğu sorgulandığında sağlıklı ve doyurucu nedenler ortaya konulabilmelidir. (Z)
4.b. Dönüşümlü Yetiştiricilik (Rotasyonlar)
#1. Toprak sağlığının korunması, tarım ilaçlarına bağımlılığın azaltılması ve bitki sağlığının maksimum düzeyde sağlanabilmesi için, üreticiler dönüşümlü yetiştiriciliğin gerekliliğini kavramalı ve uygun durumlarda uygulamalıdırlar. (Z)
#2. Dönüşümlü yetiştiriciliğin yapılmadığı durumlarda, yetiştiriciler geçerli bir neden gösterebilmelidirler. (Z)

5. TOPRAK VE YETİŞTİRME (SUBSTRAT) YÖNETİMİ
5.a. Toprak Tipi Haritalandırılması
1. Çiftlik arazisi için toprak haritaları hazırlanmalıdır. Bu haritalar dönüşümlü yetiştiriciliğin planlanmasında, ürün ekim ve yetiştiricilik programlarında kullanılabilir. (T)
5.b. Toprak İşleme
#1. Toprağın sıkışmasını önlemek ve toprak yapısını korumak veya iyileştirmek için toprak mümkün olduğunca mekanik olarak işlenmelidir. (T)
5.c. Toprak Erozyonu
#1. Toprak erozyonunu azaltıcı arazi işleme teknikleri kullanılmalıdır. (Z)
5.d. Toprak Fumigasyonu
#1. Mümkün olduğunca toprakların kimyasal fümigasyonundan kaçınılmalıdır. Eğer uygulanabilirse, ürün rotasyonu, hastalıklara dayanıklı çeşitlerin kullanılması, buhar veya güneş enerjisi ile sterilizasyon, topraksız yetiştiriciliğe dönüşüm ile ilgili alternatifler mutlaka kimyasal fumigantların kullanılmasından önce alternatif olarak değerlendirilmelidir. (Z)
5.e. Toprak Dışında Yetiştirme Ortamları (Substratlar)
#1. Etkisiz (İnert) olmayan yetiştirme ortamları kullanıldığı durumlarda bunların uygunluğunu gösterir kayıtlar olmalıdır. (Z)
#2. Etkisiz olan yetiştirme ortamları (Kayayünü, vb.) için üreticiler
olanaklar ölçüsünde geriye dönüşüm (recycle) uygulamalarına geçmelidirler. (T)
#3. Eğer tekrar kullanım için yetiştirme ortamları kimyasallar ile sterilize edilecekler ise bu işlemin yapıldığı yer, tarih, kullanılan kimyasal madde çeşidi, sterilizasyon yöntemi ve operatör bilgileri kayıtlara geçirilmelidir. (Z)
#4. Yetiştirme ortamı yeniden kullanılacaksa, ortamın buharla muamelesi tercih edilmelidir. (T)

6. GÜBRE KULLANIMI
6.a. Gübre Gereksinimi
#1. Gübre kaybını en aza indirmek için ürün yetiştiriciliği veya toprak bakım ve koruma planları geliştirilmelidir. (T)
#2. Gübre uygulaması, ürünün gübre gereksinim hesaplarına ve üründe, toprakta ve gübre çözeltisinde yapılacak olan rutin analizlere göre yapılmalıdır. (T)
#3. Mineral veya organik olarak yapılacak gübreleme uygulaması, ürünün gereksimini karşılama yanında aynı zamanda toprak verimliliğini de korumalıdır. (Z)
6.b. Gübre Çeşidi ve Miktarı Üzerine Öneriler
#1. Yetiştiriciler ve danışmanları bu konuda bilgili ve yeterli olduklarını kanıtlayabilmelidirler. (Z)
#2. Gübre kullanımını önerecek danışmanların ulusal olarak kabul edilen sertifikalara sahip olması gerekmektedir. Böyle danışmanların bulunmaması durumunda, gübre kullanımı ve uygulaması konusunda bir eğitim programı uygulanmalıdır. (T)
6.c. Uygulama Kayıtları
#1. Topraktan veya yapraktan yapılan bütün gübre uygulamaları ürün kayıtlarında yer almalıdır. Kayıtlarda, ürünün yetiştirildiği arazinin yeri, uygulamanın tarihi, uygulanan gübrenin cinsi ve miktarı, uygulama yöntemi ve uygulamayı yapan operatörün ismi yer almalıdır. (Z)
6.d. Uygulama Sıklığı ve Zamanı
#1. Uygulama yapılırken, en fazla yarar sağlaması ve gübrenin besleyicilik kaybınının en aza indirilmesi için kullanılan gübre miktarı ve gübre ygulamasýnýn zamaný kayýtlara geçirilmelidir. (T)
#2. Uygulanan gübre miktarýnýn ulusal ve uluslararasý limitlerin üstüne çýkmasý engellenmelidir. (Z)
#3. Uygulanacak azot miktarý azot uygulama planýna göre hesaplanmalýdýr. (T)
6.e. Taban Suyundaki Nitrat ve Fosfat Düzeyleri
#1. Gübre kullanýmý sonucunda taban suyundaki nitrat veya fosfat düzeylerinin ulusal ve uluslararasý limitleri aþmasýnýn önlenmesi, üretici veya üretici organizasyonlarýnýn sorumluluðundadýr. (Z)
#2. Organik gübrelerin kullanýmýndan ve topraktaki organik maddelerden oluþan mineralizasyonun yanýsýra, yüzey sularýnýn fazla besin maddelerini taþýma potansiyeli, taban suyuna karýþabilecek olan nitrat miktarýný en aza indirgemek için göz önünde bulundurulmalýdýr. Üreticiler özellikle taban suyuna nitrat karýþabilecek duyarlý bölgeleri önceden bilmelidirler. (T)
6.f. Uygulama Ekipmanlarý
#1. Gübreleme ekipmaný söz konusu arazi için uygun olmalý ve istenen miktarda gübreyi araziye verebilmek için ekipmanýn yýllýk kalibrasyonunun ve bakýmýnýn yapýlmýþ olmasý gerekir. (Z)
6.g. Gübre Depolanmasý
#1. Gübreler uygun koþularda depolanmalýdýr. (Z)
#2. Gübreler pestisitler ile ayný odada depolanmamalýdýr. Eðer bu olanaksýz ise gübreler ve pestisitler fiziksel olarak ayrý ayrý depolanmalý ve uygun þekilde etiketlenmelidir. (T)
#3. Gübreler su kaynaklarýna bulaþma tehlikesi olmayan temiz ve kuru bir alanda depolanmalýdýr. (Z)
#4. Gübreler fidan materyali veya taze meyve sebze bulunan yerlerde depolanmamalýdýrlar. (Z)
#5. Tüm tehlike ve risk noktalarý açýkça belirtilmelidir. (Z)
6.h. Organik Gübre
Organik gübre veya kompost kullanýmý, toprakta organik madde ve besin maddesi miktarý ile su tutma kapasitesini artýrmakta, buna karþýn erozyonu azaltmakta ve böylece toprak verimliliðini artýrmaktadýr. (T)
#1. Organik çiftlik gübresi çevrenin kirletilmemesi için uygun bir þekilde depolanmalýdýr. (T)
#2. Ýþlenmemiþ ham insan dýþkýsý içeren kanalizasyon suyunun kullanýmý yasaktýr. Tarým alanlarýnda kullanýlmak üzere iþlenmiþ insan dýþkýsý içeren atýk sularýn taþýyacaðý ve insan hayatýný olumsuz etkileyebilecek patojen organizmalarýn ve diðer bileþenlerin yaban hayatýna ve yer altý sularýna zarar verme riskleri mümkün olabilecek en düþük düzeylerde tutulmalýdýr. (Z)
#3. Aðýr metaller veya nitrat sýzmasý nedeni ile oluþabilecek kirliliði önlemek için bitki besin elementleri, aðýr metaller ve ahýr gübresi içerisinde kirlenmeye neden olan öteki maddelerin analizleri uygulama yapýlmadan önce yapýlmalýdýr. (T)
#4. Çiftlik gübresinin açýk arazilerde kullanýmý gübreleme planlarýnýn bir parçasý olarak yapýlmalýdýr. (T)

7. SULAMA
7.a. Sulama Gereksiminin Tahmin Edilmesi
#1. Yanlýþ sulamanýn ürün kalitesine zarar veren bir etkisi vardýr. Aþýrý veya eksik sulama yapmamak için, sistematik olarak ürünün su gereksimini belirleyecek yöntemler kullanýlmalýdýr. Sulama hesaplarý tahmini, mümkünse yaðmur, bitki su gereksimini ve buharlaþmaya göre yapýlmalýdýr. (T)
7.b. Sulama Metodu
#1. Su kaynaklarýný en iyi þekilde deðerlendirebilmek için ticari olarak en kullanýþlý ve en etkin sulama sistemi kullanýlmalýdýr. Aþýrý su kaybýna neden

olduklarý için salma sulama uygulamalarýndan olanaklar ölçüsünde vazgeçilmelidir. (T)
#2. Su kaybýnýn azaltýlmasý ve su kullanýmýnýn optimize edilebilmesi için sulama programlarýna önem verilmelidir. (örnek: fazla sulama suyunun tekrar kullanýmý, gece sulamasý, deliklerden kaynaklanabilecek sulama kayýplarýnýn önlenmesi için sulama ekipmanýnýn bakýmý, kýþýn su toplama, seralardan yaðmur suyunun toplanmasý, vs.). (T)
#3. Bütün yetiþtiriciler sulama suyu kullanýmý ile ilgili kayýt tutmalýdýrlar. (T)
7.c. Sulama Suyunun Kalitesi
#1. Sulama için asla atýk su (kanalizasyon suyu) kullanýlmamalýdýr. (Z)
#2. Risk deðerlendirme esaslarýna bakýlarak, sulama suyu kaynaðý yýlda en az bir kez mikrobiyal, kimyasal ve mineral kirleticiler bakýmýndan analizlenmelidir. Analiz sonuçlarý kabul edilebilir standartlar ile karþýlaþtýrýlmalý ve ters sonuçlar için önlemler alýnmalýdýr. (T)
7.d. Sulama Suyu Kaynaklarý
#1. Çevreyi korumak için sulama suyu yetersiz kaynaklardan saðlanmamalýdýr. Sulama suyunun yetersiz kaynaklardan saðlanma zorunluluðu olduðunda mutlaka gerekli makamlarýn onayý alýnmalýdýr. (T)

8. BÝTKÝ KORUMA
8.a. Bitki Korumanýn Temel

Elemanlarý
#1. Ürünlerin zararlý, hastalýk ve yabani otlardan korunmasýnda kimyasal olmayan yöntemler de (biyolojik, kültürel ve mekanik) deðerlendirilmeli, pestisit uygulamalarý çevreye en az zarar verecek þekilde (hacim/aktif madde), yapýlmalýdýr. (Z)
#2. Yetiþtiriciler mümkün olduðunca tedavi edici olarak tanýnmakta olan IPM tekniklerini kullanmalýdýrlar. Kimyasal olmayan zararlýlarla savaþ yöntemleri, kimyasal yöntemlere tercih edilmelidir. (Z)
#3. Yetiþtiriciler, bitkisel üretimi koruyan ve kontrol eden, pestisitlerin çevre üzerine olan potansiyel etkilerini en aza indirebilecek IPM tekniklerini anlamaya ve uygulamaya özendirilmelidir. Bu sistemlerin uygulanabilmesi için gerekli eðitim ve yardým, yetiþtirici organizasyonlarý, araþtýrma ve yayým kuruluþlarý, danýþmanlar ve kimyasal madde daðýtýcýlarýnca saðlanmalýdýr. (T)
8.b. Kimyasallarýn Seçimi
#1. Bitki ve ürünü korumada kullanýlacak olan kimyasallar arzu edilen kontrol için uygun olmalýdýr. (Z)
#2. Zararlý, hastalýk ve yabancý otlarýn kontrolünü hedef alan, faydalý organizmalara, su hayatýna, iþçilere, ürünü tüketecek insanlara ve ozon tabakasýna zarar vermeyen seçici kimyasal ürünler kullanýlmalýdýr. (T)3. Bir kimyasal maddeye baðýmlýlýðý engellemek için antidayanýklýlýk stratejisi kullanýlmalýdýr. (T)
#4. Yetiþtiriciler ülkelerinde sadece resmi olarak ruhsat almýþ ve ayrýca kullanýlacak ürün için ruhsat almýþ kimyasallarý kullanmalýdýrlar. Kullanýlan ve yetiþtiriciliði yapýlan ürünler için onaylanan kimyasallarýn bir listesi mutlaka bulundurulmalýdýr. Bu listede pestisit yasalarýnda yapýlan yeni düzenlemeler de dikkate alýnmalýdýr. Avrupa Birliðine satýlacak ürünlerde bu ülkelerde kullanýlmasý yasaklanmýþ olan ilaçlar kullanýlmamalýdýr. Bunlara ek olarak üreticiler, bireysel ülkelerin bazý kimyasallara karþý olan kýsýtlamalar konusunda bilgi sahibi olmalýdýrlar. (Z)
#5. Üreticiler müþterileri ile baðlantý kurarak baþka ticari kýsýtlamalarýn olup olmadýðýný da öðrenmelidirler. (T)
#6. Etiket üzerinde bulunan talimatlar baþarýlý bir uygulama, operatörlerin müþterilerin ve çevrenin tehlikeye sokulmamasý için dikkatle uygulanmalýdýr. Koþullar elverirse, üreticiler etikette önerilen uygulama sýklýðýný düþürebilirler. (T)
8.c. Pestisitlerin Miktarý ve Çeþidi Hakkýnda Öneriler
#1. Pestisit uygulama önerileri ulusal sertifika veya benzeri bir belgesi olan yeterli ve uzman danýþmanlar tarafýndan yapýlmalýdýr. (Z)
#2. Bu tip danýþmanlarýn temin saðlanamadýðý durumlarda,üreticiler kendi bilgi ve yeterliliklerini kanýtlayabilmelidirler (örnek: pestisit uygulamasý ve kullanýmý hakkýnda yeterli eðitim). (Z)
8.d. Uygulama Kayýtlarý
#1. Bütün pestisit uygulamalarý ürün kayýtlarýnda yer almalýdýr.Kayýtlar ürün çeþidini, ürünün bulunduðu coðrafik bölgeyi, uygulama zamanýný, uygulama nedenini, teknik izni, kullanýlan kimyasalýn ticari ismini ve miktarýný, uygulama aletini, operatörün ismini ve uygulama zamanýndan kaç gün sonra derim yapýlmasý gerektiði gibi bilgileri içermelidir. (Z)
8.e. Güvenlik, Eðitim ve Uyulacak Kurallar#1. Pestisitleri uygulayan iþçiler beceri ve bilgilerini gösterebilmelidirler. (Z)
#2. Her uygulama için talimatlar çok açýk ve anlaþýlabilir bir þekilde uygulama alanýný, kullanýlacak kimyasalýn dozunu ve gerekli uygulama tekniðini belirtecek þekilde düzenlenmelidir. (T)
8.f. Koruyucu Giysiler ve Ekipmanlar
#1. Ýþçiler güvenlik tehlikesi ve saðlýk problemlerine karþý etiketteki kurallar uyarýnca uygun koruyucu giysiler giymelidirler. (Z)
#2. Yetiþtiriciler etikette önerilen koruyucu giysi ve ekipmanlarla ilgili kurallarý uyguladýklarýný ispat edebilmelidirler. (Z)
#3. Koruyucu giysi ve ekipmanlar pestisitlerden ayrý bir yerde muhafaza edilmelidir. (Z)
8.g. Ýlaç Uygulamasý Yapýldýktan Sonra Derim Öncesi Bekleme Süresi
#1. Derim öncesi bekleme aralýðýna mutlaka uyulmalý ve ilaç uygulamasý yapýldýktan sonra önerilen bekleme zamanýndan önce ürün derimi kesinlikle yapýlmamalýdýr. (Z)
#2. Uzun bir zaman diliminde derim yapýlan ürünler için derim öncesi zaman aralýðýný sürekli olarak göz önünde bulunduran bir bitki koruma planý olmalý ve bu programdan ödün verilmemelidir. Yani ürünler bekleme süresi bitmeden derilmemelidir. Bu amaçla derimi yapýlabilecek bitkiler öteki bitkilerden kolayca görülebilecek iþaretler ile ayrýlmalýdýr. (Z)
8.h. Sprey Ekipmaný
#1. Ýlaçlama ekipmaný, söz konusu arazi için uygun ve iyi ve bakýmlý olmalý ayrýca doðru miktarda ilaç atabilmesi için yýllýk kalibrasyonu yapýlmýþ olmalýdýr. (Z)
#2. Baðýmsýz bir firma tarafýndan yapýlan ve sertifika verilebilen bir ilaçlama aleti kalibrasyonu teþvik edilmelidir. (T)
#3. Ýlaç karýþýmlarý hazýrlanýrken etikette yazýlý talimatlar doðrultusunda ilaç hazýrlama ve doldurma iþi doðru yapýlmalýdýr.Uygulama yapýlacak ürün için önerilen uygulama þekli dikkate alýnarak doðru miktarda ilaç karýþýmý hesaplanmalý, hazýrlanmalý ve kaydý tutulmalıdır. (Z)
8.i. Artan İlaç Karışımlarının Yok Edilmesi
#1. Gerekli ilaç karışımının miktarı karışım hazırlanmadan hesaplanmalıdır. Bu hesaplama, ilaçlama makinasının uygulama hızı, kaplanacak yüzey alanı ve uygulama sisteminin basıncı dikkate alınarak yapılmalıdır. (Z)
#2. Eğer ilaç karışımı artarsa veya tankın yıkanması sırasında ilaçlı su karışımı meydana gelirse, bu karışım, ürünün daha önce ilaçlanmamış bir kısmına veya nadas yapılmakta olan bir araziye atılmalı ve ileriye dönük ışık tutması bakımından mutlaka kayıtlara geçirilmelidir. (T)
8.j. Pestisit Kalıntı Analizleri
#1. Pestisit kalıntı analizlerinin sıklığı risk değerlendirmelerine göre yapılmalıdır. Ancak derim öncesi örnek alma ve analiz en etkin yöntemdir. (T)
#2. Kalıntı analizleri raporlarında üretici ismi ve ürünün üretildiği bölge bulunmalıdır. (T)
#3. Yetiştirici ve /veya satıcılar kalıntı analizlerinin yapıldığı laboratuarların yetkili ulusal makamlar tarafından onaylanmış olduğunu kanıtlayabilmelidirler. (Z)
#4. Maksimum kalıntı düzeylerinin aşılması durumunda bir acil eylem planı mevcut olmalıdır. (T)
8. k. Pestisit Depolaması#1. Pestisitler ulusal kanun ve kurallara uygun bir şekilde aşağıda yazılı minimum standartlara uyarak depolanmalıdır: (Z)
#2. Pestisitler öteki materyallerden uzak, sağlam, güvenli, dona ve yangına dayanıklı, iyi havalandırılan ve yeterli ışıklandırılmış bir yerde depolanmalıdır. (Z)
#3. Pestisitlerin konulduğu raflar emici olmayan maddeden yapılmalıdır. (T)
#4. Pestisitlerin depolandığı yerlerde dökülen ilaçlar dışarıya sızmamalıdır (Örneğin, su kaynaklarının kirletilmemesi için önlem alınmalıdır.). (Z)
#5. Pestisitlerin ölçümü ve hazırlanması için yeterli düzenekler bulunmalıdır. (Z)
#6. Kaza ile dökülme ve operatöre ilaç bulaşması durumunda kullanılacak ilk yardım olanakları (örneğin, göz yıkama düzeneği, bol miktarda temiz su, bir kova kum) mutlaka bulunmalıdır. (Z)
#7. Anahtar bulundurma ve depoya girebilme yetkisi pestisit kullanımı konusunda yeterli eğitim almış olan işçilerle sınırlı olmalıdır. (Z)
#8. Deponun en merkezi yerinde en yakın telefonun konumunu gösteren açık işaretler olmalıdır Ayrıca en yakın telefonun yanında ilk kaza durumunda izlenecek yazılı kurallar ve acil başvurulacak telefon numaraları bulunmalıdır. (Z)
#9. Depoda saklanan kimyasalların envanterine ait kayıtlar hazır bulunmalıdır. (Z)
#10. Bütün pestisitler orijinal ambalajında saklanmalıdır. (Z)
#11. Dönüşümlü yetştiricilikte kullanılmak üzere onaylanan ilaçların dışında herhangi bir ilaç çiftlikte depolanmamalıdır. (Z)
#12. Toz ilaçlar raflarda sıvı ilaçların üzerinde saklanmalıdır. (Z)
#13. Giriş kapılarında olası tehlikelere karşı uyarı işaretleri bulunmalıdır. (Z)
8.ı. Boşalan Pestisit Kutuları
#1. Boşalan pestisit kutuları herhangi bir amaçla tekrar kullanılmamalı ve bu kutuların çevreyi kirletmesi ve insanların bu kutulara dokunması engellenmelidir. (Z)
#2. Boşalan pestisit kutularının resmi olarak toplanması ve yok edilmesini sağlayacak sistemler olmalıdır. (T)
#3. Boşalan pestisit kutuları, pulverizatöre bağlı bir basınçlı yıkama ekipmanı ile veya en az 3 kez suyla yıkanmalı ve kutuyu yıkamada kullanılan su tekrar pulverizatör tankına geri konulmalıdır. (Z)
#4. Pestisit kutuları yıkandıktan sonra tekrar kullanmayı engellemek için delinmeli veya ezilmeli veya toplama sisteminde belirtilen kurallara uygun olarak etiketlenmelidir. (Z)
#5. Boş kutular imha edilene kadar güvenli bir şekilde saklanmalıdır. (Z)
#6. Boş kutuların yok edilmesi konusunda bütün yerel kurallara uyulmalıdır. (Z)
8. m. Son Kullanma Tarihi Geçmiş Pestisitler
#1. Son kullanma tarihi geçmiş pestisitler sertifikalı ve onaylı kimyasal atık yok edici firmalar veya satıcı firma tarafından çevreye zarar vermeyecek güvenilir bir yöntem kullanılarak imha edilmelidir. (Z)

9. DERİM
9.a. Hijyen (Sağlık ve Temizlik)
#1. Fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal bulaşmaları engellemek için risk analizlerine dayanan bir personel hijyen protokolü oluşturulmalıdır. (T)
#2. İşçilerin çalıştıkları bölge yakınında tuvalet ve el yıkama yerleri olmalıdır. (Z)
#3. İşçiler taze ürün işlemesine geçmeden önce hijyen konusunda temel bir eğitim almalıdırlar. İşçiler ayrıca kendilerinin insanlarca tüketilmek üzere hazırlanan ürünlerle temasları için uygunsuz olan bulaşıcı hastalıklarını yönetime bildirmeleri gerektiğini bilmelidirler. (Z)
9.b. Ambalaj
#1. Ambalaj malzemeleri zararlı ve hastalıkların bulaşmasını engellemek için depolarda saklanmalıdır. Açık alanlarda paketleme yapıldığında, bulaşma tehlikesini ortadan kaldırmak amacıyla ambalaj malzemeleri geceleri tekrar depolara taşınmalı, arazide bırakılmamalıdır. (Z)
#2. Tekrar kullanılabilir plastik kasalar temiz olmalı veya ürün ve tüketici sağlığını tehdit edebilecek yabancı

maddelerden arındırmak amacıyla gerektiğinde tekrar temizlenmelidir. (Z)

10. DERİM SONRASI UYGULAMALAR
10.a. Derim Sonrası Kimyasalları
#1. Derim sonrası kullanılacak kimyasallar amaca uygun olmalıdır. (Z)
#2. Derim sonrası kimyasal kullanımı en aza indirilmelidir. (Z)
#3. Derim sonrası ilaç uygulaması iyi kalite elde etmek için başka hiçbir seçenek kalmadığı zaman uygulanmalıdır. (Z)
#4. Derim sonrası kimyasallar ürün etiketlerine uygun olarak kullanılmalıdır. (Z)
#5. Yetiştiriciler ülkelerinde sadece resmi olarak ruhsat almış ve ayrıca kullanılacak ürün için ruhsat almış kimyasalları kullanmalıdırlar. Avrupa Birliğine satılacak ürünlere bu ülkelerde kullanılması yasaklanmış olan ilaçlar kullanılmamalıdır. (Z)
#6. Kullanılan ve yetiştiriciliği yapılan ürünler için onaylanan kimyasalların bir listesi mutlaka bulundurulmalıdır. Bu listede pestisit yasalarında yapılan düzenlemeler dikkate alınmalıdır. Bunlara ek olarak üreticiler bireysel ülkelerin bazı kimyasallara karşı olan kısıtlamaları konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. Üreticiler müşterileri ile bağlantı kurarak başka ticari kısıtlamaların olup olmadığını da öğrenmelidirler. (Z)
#7. Üreticiler derim sonrası ilaç uygulamaları konusunda kendi bilgi ve yeterliliklerini kanıtlayabilmelidirler. (Z)
#8. Bütün derim sonrası uygulamalara ait kayıtlar ürün çeşidini, ürünün yetiştirildiği bölgeyi, uygulama nedeninini, uygulama nedenini, kullanılan kimyasalın ticari adını ve miktarını, uygulama aletini, operatörün ismini içermelidir. (Z)
10. b. Derim Sonrası Yıkama
#1. Ürün yıkamada kullanılan su kaynağının suyu içilebilir olmalı ve eğer geri dönüşümlü olarak kullanılacak ise bu su filtre edilmelidir. (Z)
#2. Risk değerlendirme esaslarına bakılarak, derim sonrası işlemlerde

kullanılacak olan su kaynağı yılda en az bir kez mikrobiyal, kimyasal ve mineral kirleticiler bakımından analizlenmelidir. Analiz sonuçları kabul edilebilir standartlar ile karşılaştırılmalı ve ters sonuçlar için önlemler alınmalıdır. (T)


11. ATIK VE KİRLİLİK YÖNETİMİ, YENİDEN İŞLEME VE YENİDEN KULLANMA
11.a. Atık ve Kirlilik Oluşturan Maddelerin Tanımı
#1. Çiftlikte bütün olası atık ürünler tanımlanmalıdır (örneğin: kağıt, karton, plastik, ürün kalıntısı, yağ, kaya yünü ve öteki yetiştirme ortamları). (T)
#2. Kirlilik kaynakları çiftliğin her yerinde tanımlanmalıdır (örneğin: kimyasallar, yağ, yakıt, ses, ışık kalıntı, paketleme evinden çıkan akıntılar.) (T)
.11.b. Atık ve Kirlilik İş Planı
#1. Atık ürünler ve kirlilik ayrıca kaynakları tanımladıktan sonra kirliliği ve atıkları en aza indirecek veya önleyecek, atık yakmayı veya araziye gömmeyi mümkün olduğunca önleyecek, bir geriye dönüşüm planı (recycle) yapılmalıdır. Organik ürünlerin kalıntıları çiftliklerde kompost yapılabilir veya hastalık taşıma riski olmayan durumlarda toprağın iyileştirilmesi için kullanılabilir. (T)

12. İŞÇİ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE HAKLARI
12.a. Risk Değerlendirmesi
#1. Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları için bir risk değerlendirmesi ve buna bağlı bir iş planı geliştirilmelidir. (T)
12.b. Eğitim
#1. Tarımsal kimyasalları kullanan taşıyan ve uygulayan işçiler ile tehlikeli ve karmaşık alet ve ekipman kullanan bütün işçilere resmi eğitim verilmelidir. (Z)
#2. Operatör güvenliği bakımından her işçiye eğitim verildiğine ilişkin kayıtlar ayrı ayrı tutulmalıdır. (T)
#3. Hem arazide hem de paketleme evinde ilk yardım eğitimi alan kişiler bulunmalıdır. (T)
#4. Kaza ve acil durumlarda uyulacak

kurallar bulunmalı ve bu talimatlar bütün işçilerce çok iyi bir şekilde anlaşılmalıdır. (Z)
#5. Kaza durumunda uyulacak kurallar görsel olarak hazırlanmalı ve işçilerin konuştuğu dilde olmalıdır. (T)
12. c. Kuruluş ve Ekipmanlar
#1. İşçilerin çalıştığı alanlarda ve bütün önemli yerlerde ilk yardım kutuları olmalıdır. (Z)
#2. Tehlikenin olabileceği yerlerde kalıcı ve kolay anlaşılabilir işaretler olmalıdır. (T)
12. d. Pestisit Kullanımı
#1. Çiftlikte pestisit uygulaması yapan işçiler ulusal, bölgesel ve yerel çalışma kanunlarına uygun bir şekilde yıllık sağlık kontrollerinden geçirilmelidirler. (T)
12. e. Hijyen (Sağlık)
#1. Bütün paketleme ve depolama alanlarında, özelikle gıda, ambalaj malzemeleri, pestisit ve gübre depolarında, zararlılar (fare dahil) ile yeterli düzeyde kontrol önlemleri alınmalıdır. (Z)
#2. İşçiler yaş meyve sebze ürün işlemede uyulması gereken temel hijyen (sağlık) kuraları ile ilgili eğitimi almış olmalıdırlar. Bu eğitim, el yıkama, deri kesiklerinin örtülmesi,ve sadece izin verilen mekanlarda sigara içme ve yemeiçme gibi ana hijyen (sağlık) kurallarını içermelidir. (T)
#3. Zararlı ve hastalıkların çoğalmasına engel olmak için, tüm çalışma alanları atık ve çöplerden arındırılmalı ve yeterli çöp kutusuna sahip olmalıdır. (T)
12.f. HaklarGönenç ( Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama)
#1. Ücretlendirme, işçi yaşı, çalışma saatleri ve koşulları, iş güvenliği, sendika, emeklilik sağlık ve diğer kanuni uygulamalar gibi tüm iş verme koşulları, yerel ve ulusal düzenlemeler ile uyumlu olmalıdır. (Z)
#2. Yetiştirici ve paketlemeciler işçi gönenci ile ilgili müşterilerine danışarak şirketlere özel bazı düzenlemelerde uyum sağlamalıdırlar. (Z)
#3. İşletme içerisindeki alanlar, yaşamaya elverişli olmalı ve temel hizmet ve olanakları sunmalıdır. (Z)

13. ÇEVREYLE İLGİLİ KONU
LAR
13.a. Tarımın Doğaya Etkisi
#1. Tüketicilerin bakış açısına göre, üreticiler yaptıkları tarımsal faaliyetlerin çevre üzerine olan etkisini değerlendirebilmeli ve yerel toplum, doğal bitki ve hayvan dokusunu göz önünde bulundurarak çevreyi nasıl koruyabileceklerini düşünmelidirler. (T)
13.b.Yaban Yaşamını ve Doğal Kaynakları Koruma Politikası
#1. Ana hedef çiftliklerde bir doğal kaynakların korunması politikası ile çevresel biyoçeşitliliğin artırılması olmalıdır. Bu bireysel bir faaliyetten ziyade bölgesel bir faaliyet olmalıdır. (Z)
#2. Her üreticinin kendi mülkü içinde yerel ve doğal hayatı koruma planı olmalıdır. Bu plana göre ticari tarımsal faaliyetlerin içeriği ticari tarımsal üretim ile uyum içerisinde olmalı ve çevresel faktörlerin tarımsal faaliyet üzerine etkileri en düşük düzeye indirilmelidir. Bu planın ana hatları: (T)
* Koruma planında gerekli işlemlerin yapılabilmesi ve fauna ve floranın mevcut yerleri, düzenleri ve durumlarını anlamak için yapılacak denetlemeyi yazan kesin kararlar bulunmalıdır
* Çiftlikteki varolan bitkisel ve hayvansal çeşit varlığının anlaşılabilmesi için bir ana denetleme tasarlanmalıdır.
* Hareket planı doğal hayatın zararlanmasını veya ortadan kalkmasını engellemelidir.
* Çiftliklerde doğal biyoçeşitliliğin artırılması ve doğal hayatın zenginleştirilmesi için planlamalar yapılmalıdır.
13.c. Verimsiz Alanlar
#1. Verimsiz alanların (bataklıklar, koru ve ormanlıklar, fakir topraklar) doğal bitki ve hayvan dokusunu geliştirecek doğal hayatı koruma yerlerine dönüştürülmesi düşünülmelidir. (T)

14. SONUÇ
Gıda maddeleri üretim zincirinde yer alan tüm organizasyonların, İTU'nün tam olarak uygulanması ve destek
lenmesi için görevlerinin ve sorumluluklarının tam bilincinde olmaları gerekmektedir. Eğer yaş meyve sebze konusunda tüketici güveni kazanılacaksa, mutlaka İyi Tarım Uygulamaları gibi standartlar uygulanmalı ve kötü uygulamalar bu endüstri kolundan elemine edilmelidir.

Bütün yetiştiriciler ulusal ve uluslararası yasalara uyduklarını kanıtlayabilmelidirler.
Bütün yetiştiriciler yukarıda yazılı konularda taahhütlerini kanıtlayabilmelidirler:
a) Gıda kalitesi ve güvenliği konusunda müşteri güvenini sağlama ve koruma,
b) Çevreye zararlı etkileri en aza indirerek ve doğa ve yaban hayatını koruma,
c) Tarım ilaçlarının kullanımı en aza indirgeme,
d) Doğal kaynakların en etkin şekilde kullanımını geliştirme ve
e) İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda sorumlu bir davranış gösterme.

Ülkemiz yaş meyvesebze ihracatının önemli sorunlarına çözüm olabilecek ve ülkemizin gelişmiş Avrupa ülkelerine daha fazla ürün satabilmesine olanak verecek bu protokolün hızlı bir şekilde üreticilerimiz ve ihracatçılarımız tarafından benimsenerek gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Protokolün hayata geçirilmesi iki aşamalı olacaktır: a) eğitim aşaması, b) uluslararası akreditasyonu olan şirketler tarafından kontrol ve sertifikasyon işlemlerinin tamamlanması.


 

BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve "Listeye Gir" butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot

GÜNDEM

>> Neden ? Kürşat Tüzmen görevden alındı

>>
Biberde pamuk ilacına son

>> TUYED toplantı notları

>> Bitki hormonları ve Tarım açısından önemi
 
>> Euregap
 
ANA SAYFAYA DÖN
 Prof. DR. İ. Tayfun Ağar.

Son yıllarda ülkemiz bahçe ürünleri ihracatında özellikle tarımsal ilaç kalıntıları bakımından önemli sorunlar ile karşılaşmaktadır.

Bu durum, Türk bahçe ürünlerinin imajını olumsuz bir şekilde etkilemekte ve ülkemizin gelişmiş Avrupa ülkelerine bahçe ürünleri satabilmesini zorlaştırmaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerindeki büyük perakendeci kuruluşlar (süper ve hipermarketler) kendi toplumlarının sağlıklı tarımsal ürünler tüketimini temin etmek için bu ülkelerde yetiştirilen ve dışarıdan ithal edilen tarımsal ürünlerde aranan minimum standartları yeni bir düzenleme yaparak belirlemişlerdir.


Copyright©19962000 CineTarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. CineTarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.