GÜNDEM

Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, gübre konusunda kesin tavrını koydu...

“Tekelleşme olmayacak”

2000 yılı içerisinde sürekli gündemden düşmeyen ve yurtiçinde yüzde 40’lık bir kesimi çok yakından ilgilendiren “GÜBRE” konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp ile görüştük. Bakan Gökalp, gübre konusunda kendi bakanlığının elinin ve kolunun bağlandığını ve tamamen kendilerini ilgilendiren bir konuda Tarım Bakanlığı’nın devre dışı bırakılmasının düşündürücü olduğunu söylüyor.

Orhan ÜRGENÇ

Çiftçinin can damarı olan gübre, yıllardan beri bu ülkede kanayan bir yara. Üretici açısından en fazla girdiye neden olan gübrenin, her geçen gün zam alması çiftçiyi çileden çıkarırken, tarım sektöründe de ayrı bir tartışma ortamı yaratıyor.

Bu üründen vazgeçilemeyeceği gerçeği var olduğu sürece, bu maddeyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanan bazı üretici firmalar istedikleri gibi fiyat artırımına girerken, ithal edilen gübre içinde ithalatçı firmanın önüne koyulan bazı engeller de bu sektörde tekelleşmeyi gündeme getiriyor. Tarım Bakanlığı’nın yetkisi dışında bırakılan gübre konusunu Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp ile görüştük. Bakan, gübre sektöründe olup bitenleri ve bakanlık olarak ne yapılması gerektiğini Cine Tarım Dergisi’ne açıkladı.

Bakan Gökalp, gübre üretimi, kullanımı çiftçiyi bilinçlendirme konularında son yıllarda Tarım Bakanlığı’nın kasıtlı olarak devreden çıkarıldığını vurguladı. Tarım Bakanlığı’nın yurt genelinde mühendisleri, araştırma merkezleri, üretme istasyonları var. Bu kuruluşlar kar amacı gütmeden köylüyle bütünleşip, onların bilinçlenmesini sağlamak için kurulmuştur. Ancak yıllarca siyasiler birbirlerinin çıkarları doğrultusunda Türkiye’nin en büyük teşkilatlarının başında gelen Tarım Bakanlığını ülke çapında devreden çıkarmışlardır. Bu durum kasıtlı yapılmıştır ve köylünün menfaatlerine uygun olmayan bir şeyler için gerçekleştirilmiştir” şeklinde açıklamada bulunurken, gübre konusunda bakın neler söylüyor:

“Gübre ürünleri ve kullanımı tamamen Tarım Bakanlığı’nın işidir. Ne yazık ki bakanlığımız bu konuda devre dışı bırakılmıştır. Eğer burada tamamen bizim bakanlığımızın işi olan gübre konusu, bizim insiyatifimizden alınıyorsa burada kesinlikle ard niyet vardır.

Gübre kararnamesi hazırlanırken, gübre üreten ve ithal edenlerin gözlüğü ile ve onların istekleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu kararname hazırlanırken de hiçbir çiftçi örgütüne danışılmamıştır. Bize danışıldı diyen bir üretici kuruluşu varsa çıksın bana söylesin. Arka odalarda geceleri hazırlanan bu gübre kararnameleri tamamen çiftçinin aleyhinedir. Birileri tarafından sömürülme amaçlıdır.

Gübre ithalatı kararnamesi de, bir iki firmanın çıkarları doğrultusunda hazırlanarak tekelciliğe sebebiyet vermiştir.

Düşünün bir kere, 50 bin tondan, 100 bin ton dan aşağı ithal gübre getirmek yasak. Hem de 100 milyar liralık teminatla 3 çiftçi birleşip 500 ton getiriyorsa buna neden müsaade edilmiyor? Veya küçük ithalatçı firmalar da bu gübre açığından faydalanıp gübre getirmek istiyor bin ton getiremesin mi? Burada çok açık bir şekilde art niyet vardır. Burada çiftçinin cebinden, birilerinin cebine hortumlanan paralar var. Biz buna razı olamayız. Dışarıda gübre 90 bin lira olacak, benim çiftçim 150 bin liraya alacak, aradaki farkta bir iki firmaya aktarılacak, bunun adına üreticiyi sömürme denir

Ekim ayı içerisinde Gübre Paneli yaptık. Bu panel biz, Tarım Bakanlığı olarak çiftçi temsilcilerini, Gübre Sanayicilerini, Gübre İthalatçısını, Gübre Satıcılarını, Tarım Kredi Kooperatiflerini, Hazineyi çağırdık. Üretimden, ithalattan, kullanıma kadar tüm meseleleri konuştuk. Yaptığımız bu panelde ortaya çıkan sonuçlar ve bu sonuçlar doğrultusunda aldığımız kararlar ise şöyledir:

1-Gübre üretimi teşvik edilerek az sayıdaki fabrika sayısı arttırılmalı

2-Mevcutların kapasiteleri arttırılmalı, fabrikalar üretimi yükselterek sürümden kazanmalı

3-İthalatta tekeleşme var, ithalat zorlaştırılmış, ithalatçı sayısı arttırılmalı ithalat kolaylaştırılmalı

4-Kalite ve gübre alım miktarlarında Tarım Bakanlığı devre dışı bırakılmış yeniden aktif rol oynamalı

5-Gübre fiyatları belirlemede çiftçi aleyhine uygulama ortaya çıktı. Dünyada hammadde fiyatları düşerken, biz de gübre astronomik olarak artmıştır. Bunun cevabını köylüye vermek zorundayız. Dünyadaki gübre fiyatlarını günü gününe takip edeceğiz

6-Üretici aleyhine gelişen gübre fiyatlarının bu kadar yükselmesine sebep olan çiftçinin sömürüldüğü bu ithalat dağıtım düzenini Rekabet Kuruluna bildirdik. Bu tekeleşmeyi kıracağız.

7-Devlete ait gübre fabrikalarının özelleştirilmesinde de aynı tekelleşme önümüze çıkıyor, halbuki özelleştirme rekabete açık olmalı. Bu konuda bakan olarak uyarılarımı yaptım.

8-Gübreye verilen subvansiyon köylünün eline geçmiyor. Zaten subvansiyon %15’e düşmüş. KDV’de %17 ‘den, %1’e düşsün gübre desteği ortadan kalksın. Bu %17’lik KDV yüzünden birileri vurgun vuruyor, birilerinin hesabı vardır.

9-Gübre ithalatı için artık Tarım Bakanlığı’mız devreye girmiştir. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ve Birlikler bundan böyle gübre ithal edebilecekler.”BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve "Listeye Gir" butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot

GÜNDEM

>> Tarımın Kalbi İstanbul'da Attı

>>
2001, Üretimde düşüş yılı

>> Tekelleşme Olmayacak

>> Türkiye, tarımda büyük
>> potansiyel

ANA SAYFAYA DÖN 
Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.