SEKTÖREL

 

ABD'nin Pamukta Desteklemelerinin Dünya ve Türkiye'ye Etkileri

Buğday üretiminde kalitenin yükselmesi üzerine, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında ithal edilen buğdayın yurtiçinden karşılanmasını sağlamak üzere sistem değiştiriliyor.

Mevcut sistemde, suiistimalleri önlemek amacıyla, üretiminde buğday kullanan sanayici, ihracatını yaptıktan sonra, üretimde girdi olarak kullanılan miktardaki ürünü, dünya fiyatlarından TMO'dan alabiliyordu. Bu da ihracatçının finansman yükünü artırıyordu.

Önceden, DİİB kapsamında üretimde girdi olarak kullanılan buğday, dünya fiyatlarından ihracatçıya veriliyordu. Ancak, düşük fiyattan alınan bu ürünlerin, ihraç edilmek yerine yurtiçi piyasada satılmasına yönelik suiistimaller üzerine, sistem 2000 yılında değiştirilmişti.

BUĞDAYDA KALİTE ARTTI
Bu yıl süne ile mücadelede yaşanan başarı nedeniyle, buğdayda kalitenin önemli ölçüde arttığı, TMO'nun alımlarında süne emgisi olan dane oranını yüzde 4'lerden yüzde 2'lerin altına indiği belirtiliyor.

Buğdayda kalitenin artması üzerine, kaliteli buğday ihtiyacının yurtiçinden karşılanması, ithalat ile döviz kaybının önlenmesi amacıyla dahilde işleme rejiminde değişiklik yapılmasına karar verildi. Buna ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

TMO'nun şimdiye kadar 1 milyon ton civarında buğday aldığı, alınan ürünlerin kalitesinin de sektörün ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikte olduğu belirtiliyor. TMO'nun mevcut 1 milyon tonluk stoklar ile birlikte bu yıl elinde 3 milyon ton civarında buğday olmasının beklendiğini ifade eden yetkililer, dahilde işleme rejiminde yapılacak düzenleme ile ihracat amaçlı ithalatın TMO'ya yönlendirilerek, stokların eritilmesinin de sağlanacağını kaydetti.


250 MİLYON DOLARLIK BUĞDAY İTHAL EDİLDİ
Geçen yıl Türkiye'nin 250 milyon dolar karşılığında 1.4 milyon ton kaliteli buğday ithal ettiğini belirten yetkililer, halen 50-60 bin ton düzeyinde olan sertifikalı tohum kullanımını teşvik edip, kaliteli üretimi artırarak, bu ithalatın önlenebileceğini vurguladı.

Üretimde kalitiye artırmak amacıyla, bu yıl hububat alımlarında tohumluk teşviki uygulanmaya da başlandı. Ürününü borsada veya doğrudan sanayici ve tüccara satan üreticilere, sattıkları ürünün 10 veya 12'de biri kadar miktar tohumluk için kilogram başına 50 bin liralık sertifikalı tohumluk primi belgesi veriliyor.

Çiftçi, TİGEM veya özel sektörden tohumluk almaya gittiğinde, prim belgesi tutarı tohumluk bedeline mahsup edilecek. Söz konusu yöntemle 300 bin ton sertifikalı tohumluk dağıtımı öngörülüyor. Uygulamanın toplam tutarı ise 15 trilyon lira olarak hesaplandı.

YILIN İLK YARISINDA İTHALAT GERİLEDİ
TMO, DİİB kapsamında yapılmakta olan ekmeklik ve makarnalık buğday satışlarını, 2004-2005 hasat dönemine girilmiş olması nedeniyle 1 Haziran itibariyle durdurdu. Alım sezonu sonunda oluşacak stok durumuna göre Mayıs 2004'e kadar olan ihracatlara ve/veya daha sonraki ihracatlara DİİB kapsamında satış şartları belirlenecek.

Türkiye'nin hububat ithalatı, 2002 yılında 375.6 milyon dolar iken yüzde 85.1 artarak geçen yıl 695.4 milyon dolara yükseldi. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise habubat ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.1 gerileyerek, 339.9 milyon dolardan 292.2 milyon dolara düştü. Söz konusu rakamlar, mısır ve pirinç ithalatını da kapsıyor.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> ABD'nin pamukta desteklemelerinin dünya ve Türkiye'ye etkileri

>> Ayçiçeğinde ithalat endişesi

>> Narenciyede üretim bol, ihracat zor

>> Sebze tohumculuğunda %90 dışa bağımlıyız

>> Meyve ağaçlarında budama

  ANA SAYFAYA DÖN
 

 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.