GÜNDEM

 
2. Ulusal Sulama Kongresi

Kültürteknik Derneği tarafından düzenlenen “2. Ulusal Sulama Kongresi” 16-19 Ekim 2003 tarihleri arasında Kuşadası / AYDIN'da yapılacaktır.

Bilindiği gibi, çeşitli sektörler arasında su en fazla tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Nüfus artışına da bağlı olarak gıda gereksiniminin karşılanabilmesi için sulama suyuna olan talep gittikçe artmaktadır. Bugün dünyada 250 milyon ha alan sulanmakta buda yirminci asrın başına göre yaklaşık beş katını bulmaktadır.

Ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi, su tasarrufu sağlanmasında tarımda suyun etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak sulama sistemlerinin işletme-bakım ve yönetiminde (IBY) sorumlulukların tümünün veya bir kısmının su kullanıcılarına devri günümüzde sulama sistemlerinin sürdürülebilirliği ve etkin kullanımı yönünde atılan büyük bir adım olarak görülmektedir. Bu amaçla 1993 yılında Dünya Bankasının desteği ile DSİ tarafından işletilen tesislerin sulama birlikleri, sulama kooperatifleri, belediyeler ve köy tüzel kişiliği gibi organizasyonlara devrine hız verilmiştir. Şu anda DSİ tarafından sulamaya açılan alanların %89'u su kullanıcılarına devredilmiş bulunmaktadır.

Birincisi Kasım 2001'de Antalya'da yapılan Ulusal Sulama Kongresinin bu ikincisinde de sulama sistemlerinin yönetimi, işletilmesi, sulama projelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, su tasarrufu sağlayan sulama teknolojilerinin uygulanması, sulama ekipmanları, sulamada otomasyon, arazi toplulaştırması, drenaj ve arazi ıslahı v.b. konular yanında ağırlıklı olarak ülkemizdeki sulama birliklerinin sorunları tartışılacaktır.

Kültürteknik Derneği 1986 yılında kurulmuş belirli aralıklarla çok sayıda kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemiş, bilimsel yayın faaliyetlerinde bulunmuştur.

Dernek halen IWRA (International Water Resources Association) ve ICID (International Commıssıon on Irrıgatıon and Drainage)'ın asli üyesidir.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Tarımsal ürünlerde gen teknolojisi kullanımı tartışması sonuçsuz kaldı

>> 2. Ulusal Sulama Kongresi

>> Yağ sanayicilerinden palm yağı uyarısı 

ANA SAYFAYA DÖN
 


 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.