BÖLÜMLER

Biberde yaşanan sorunlar ekolojik tarım
üretiminde denetim ve çezaların artırılmasını sağladı


İlaç ve hormon korkusuna çözüm; "ekolojik tarım"

Son günlerde yazılı ve görsel basının en fazla işlediği konu; ilaçlı ve hormonlu sebze ve meyvelerin AB kapısından döndürülüşüyle patlak veren, sağlık endişesi hakkındaydı.
Gündem, herkesin ahkam keseceği bir konuda olunca, her kafadan bir ses çıkması engellenemedi. İş, tüketicilerin uykularını kaçırma boyutlarına kadar vardırıldı ama nedense, bu tür sorunların kesin çözümü olan farklı uygulamalar basının fazla ilgisini çekmedi. Çünkü, uzun vadeli çözümler cazip gelmiyordu ve günlük yaşayan basınımızın da günlük çözümleri duyurmaya ihtiyacı vardı.

Oysa, dünya insanı bir asır önce başladığı sağlıklı ürünler elde etme trendine son 30-40 yılda oldukça hız
vermişti. Organik ya da ekolojik ürünler adı altında yoğunlaştırılan yeni üretim metotları, verimi daha düşük ve belki şekli daha bozuk olsa da, kaliteli ve kesinlikle daha sağlıklı sebze ve meyveler elde edip tüketme alışkanlığını giderek arttırıyordu. Ülkemizin bu üretim metoduna tepkisi fazla sempatik olmasa da, son 10 yılda giderek artan dozda üretim yapıldığı da sevindirici bir gerçekti. Ama iş tüketime gelince, ürünün çoğu dışarıya ihraç ediliyordu. Bize ne olacaktı ki; hangi hastalık bizim belimizi bükebilmiş ki, fazla ilaç ve hormon kalıntılarından ürküp kaçalım !

Ekolojik Tarım uygulamaları konu-sunda öncü çalışmalar yapan, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğre-tim üyesi ve Ekolojik Tarım Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy, ülkemiz adına trenin kaçırılmak üzere olduğunun sinyallerini veriyor. Prof. Aksoy, Türkiye'de ilk ekolojik tarım uygulamasının 1984 yılında başladığını ve ilgili yönetmeliğin de 1994 yılında çıkarıldığını belirterek, o yıllarda İtalya gibi ülkelerle aynı seviye-lerde başlayan ülkemizin ekolojik tarım adına çok gerilerde kaldığını, İtalya'nın ise Dünya 3.'lüğünü yakaladığını hatırlatıyor.

Prof. Aksoy'a göre; Dünya Ticaret Örgütü rakamları, 2000 yılında tüm dünyada 15 milyon hektarlık bir alanda ekolojik tarım yapıldığını ve 17.5 milyar dolarlık bir üretim potansiyelinin söz konusu olduğunu ekliyor. Avustralya'nın 7 milyon hektarla başı çektiği bu üretim

metodunda, Arjantin 5.5 milyon tonla ikinci ve İtalya da 2 milyon hektarla üçüncü sırada yer alıyor. Ülkemiz ise, 6-7 yıl önce yola birlikte çıktığı İtalya'nın çok gerisinde kalarak, bugün ancak 50 bin hektarla yarışı gerilerden izliyor.

Dünya'daki ekolojik tarım üretiminin yarısına yakınının hayvansal üretimde gerçekleş-tirildiğini belirten Prof. Aksoy, ülkemizde ise sadece az miktarda balın bu çerçevede üretildiğini, 1999'da 300 hektar da üretim yapan Tunus'un bile 3 yılda 15 bin hektara ulaştığını ve bu konuda özel bir araştırma enstitüsü bile kurduğunu sözlerine ekliyor.

Aynı konuda, başka bilim adamları da gerekli uyarıları yaparak ekolojik tarımın önemini vurguluyorlar. Örneğin; Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi' nden Prof. Dr. Recai Çınar, geliş-mekte olan ülkelerde, yılda 500 bin kişinin kimyasal ilaç, gübre ve hormon kullanımının olumsuz etki-siyle zehirlendiğini, bunlardan 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini vurgu-layarak, çözümün ekolojik tarımda aranması gerektiğini ileri sürmek-tedir. Özellikle bazı böcek öldürücü
ilaçların, uzun dönemde kanser, genlerde değişiklik ve ana karnındaki bebeklerde anormal-likler şeklinde kötü sonuçlar doğurduğunu belirten Prof. Çınar, ekolojik tarım uygulamalarının çevreye ve insana dost olduğunu, 10 yıl içinde dünyada 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişecek olan ekolojik tarım ticaretinde yarışabil-mek için, ülkemizde bugün için 41 firmanın çaba göstermesine ek olarak daha fazla desteklenen bir üretim biçiminin tercih edilmesine gerek olduğunu vurgulamaktadır.

Yine de, çeşitli bilim çevrelerinin ve Tarım Bakanlığı'nın, ekolojik tarım-la yakından ilgilenmeye başlaması konunun sevindirici yanı. Ege ve Akdeniz yöresine dağılmış firmalar sözleşmeli çiftçilerle ürettikleri ürünleri çoğunlukla dışarıya ve giderek artan ölçülerde de iç piyasa-ya sunmaya çalışırken, Tarım Bakanlığı da, organik tarımla ilgili yeni bir yasa taslağı hazırladı.

Organik Tarım Yasa Taslağı

Organik Ürünlerin Üretimi, Tüke-timi ve Denetlenmesine Dair Kanun Taslağı ve ek olarak hazırlanan yönetmeliklerle, ekolojik tarım uygulamalarına çeşitli düzenle-meler getiriliyor. Bu düzenleme-lerden bazıları şunlardır;
1-Ekolojik üretim yapmak isteyen-ler, çıkarılacak olan yönetmeliğe uygun hareket edecekler. Aykırı davrananlara 10 milyar liralık para cezası uygulanacak ve buna rağmen aksaklıkları gidermeyenler faaliyet-ten men edilecek..
2- Ekolojik ürünler açıkta satılama-yacak. Ana caddeler ve günde 1000'den fazla aracın geçtiği yollarda, açıkta veya mağaza vitri-ninin caddeye bakan kısmında sergilenemeyecek. Ayrı reyonlarda ve reyon üzerinde ekolojik ürün satış yeri etiketi bulundurularak satış yapılacaktır. Bu kurala uyma-
yanlara 20 milyar lira para cezası verilecek ve tekrarı halinde de satış izinleri iptal edilecektir.
3- Sertifikası olmayan ürünler ekolojik ürün olarak satılama-yacaktır. Bu kuralı bozanlar için de, 20 milyar lira para cezası ve satış izni iptali ön görülmektedir.
4- Etiketler üzerinde ürünle ilgili ayrıntılı bilgi olacak, yanıltıcı bilgi ve ambalaj kullananlara, 20 milyar lira para cezası verilecek ve haklarında suç duyurusu yapıla-caktır.
5- Analizlerde kalıntı tespit edilen ekolojik ürünlerin yurt içi ve dışına satılması yasaklanacak, iki kez kalıntı tespiti yapılan firmaların üretim izinleri kaldırılacaktır.
6- Standartlara uymayan organik girdi ve gıda maddelerinin serbest bölgeler dahil yurda sokulması yasaklanacak, aynı şekilde para cezaları ve izin iptalleri uygulama-sına gidilecektir.
7- Karayollarındaki ana yollara 1 km., ağır sanayi tesisleri, reaktörler ve enerji santrallerine 3 km.'den daha yakın mesafelerdeki tarım arazilerinde organik tarım yapıla-maz.
8- Denetimleri, kurulacak olan Organik Tarım Komitesi yapacaktır.

 


 

BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve "Listeye Gir" butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot
BÖLÜMLER

>> Kısa kısa

>> Sempozyum

>>
Ekolojik tarım


>> Kongre / Yem sektörü buluştu


 
ANA SAYFAYA DÖN
 
Prof Dr. Uygun Aksoy
Ekolojik Tarım Derneği Başkanı


Ekolojik Tarım uygulamaları konusunda öncü çalışmalar yapan, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi ve Ekolojik Tarım Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy, ülkemiz adına trenin kaçırılmak üzere olduğunun sinyallerini veriyor. Prof. Aksoy, Türkiye'de ilk ekolojik tarım uygulamasının 1984 yılında başladığını ve ilgili yönetmeliğin de 1994 yılında çıkarıldığını belirterek, o yıllarda İtalya gibi ülkelerle aynı seviyelerde başlayan ülkemizin ekolojik tarım adına çok gerilerde kaldığını, İtalya'nın ise Dünya 3.'lüğünü yakaladığını hatırlatıyor.

Copyright©19962000 CineTarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. CineTarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.