YORUM


Kemal Erdoğan

Ürün bazında üretici örgütlenmesi, nasıl olacak?

Türk tarımı ister tarım reformu düzenlemeleri için isterse AB uyum politikaları çerçevesinde yapmasını isterse tarımda gecikmiş ertelenmiş ve yapılması gereken yeni düzenlemeler için olsun yapılacak reformlar veya düzenlemeler merkezci bir yaklaşım ile bölge ve saha gerçekleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır. Bütün bu düzenlemelerin başarılı olması bölge düzeyinde sahada yapılacak çalışmaların düzenli ve bir plan dahilinde yapılması ile sürdürülebilir bir başarı sağlanması mümkün olacaktır.

Alınan kararlar farklı insan ve ekolojik özellikleri olan tarım bölgelerinde uygulanacak ve farklı sorunlar yaşanıp yine emek, zaman ve maddi kayıplara neden olacaktır. Aynı elbise Trakya, Çukurova, Gap, Antalya, Ege, Karadeniz üreticisine giydirilmeye çalışılacak

Düzenlemeler içindeki Türk tarımının geleceği için önemli kanunlardan olan, Ürün Bazında Üretici Birlikleri kanunu Türk tarımı için hayati öneme sahiptir. AB ve ABD örneği ülkemiz şartlarına uygulanmak istediğinde çıkacak sorunlar belli iken gerekli düzenlemeleri yapılmamıştır. Bu kadar önemli bir konuda bu güne kadar yapılmış bir akademik çalışma maalesef yoktur. Tasarı kanunlaştığında ürün bazında üretici birliklerini kuracak müteşebbislere bir el kitabı olacak üreticilere yol gösterecek çalışmaya ciddi olarak ihtiyacı vardır.

Bu konuda önemli gördüğüm birkaç hususu sizlere aktarmak istiyorum. Ürün bazında üretici birliklerinin kuruluş çalışmaları bölgesel olarak bir merkezde başlamalıdır. İlk başta konu başlıkları birleştirilmeli tahıl, sebzecilik bahçecilik, hayvancılık gibi ana konularda birlikler kurulmalı bu bütünün içinden bölgenin karakteristik olarak çok ekilen tür veya çeşitler için hemen bağımsız birlik kurulmalı. Farklı bölgelerde aynı ürünü üretenlerin bilgi alışverişi ve bir koordinasyon kurmaları sağlanmalıdır. Bu üreticiler bazen birbirleri ile fiyat rekabetine girecek kimi zamanda ortak menfaatleri için birlikte hareket etmek zorunda olacaklar.

Üreticileri bu bilinçte hareket etmeleri için yönlendirilmeli ve bilgilendirilmeliler. Ülkemiz insanı bu güne dek katılımcı olmaktan çok kendisi temsili olarak ifade edilmiş. Tarım sektöründeki eğitim düzeyi göz önüne alındığında durumun daha da zor olduğu ortada.

Bu güne kadar mevcut örgütüne güveni sarsılmış ve uzak kalan üreticilerin sırf yeni ürün bazında üretici birlikleri kanunu çıktı diye koşup sorun ve ürünlerini sahip çıkacaklarını beklemek saflık olur. Üreticiler bu konuda motive edilmeli, desteklenmeli ve eğitilmelidir. Bu konuda tarım sektörünün içinde bulunan eğitimli, eğitimsiz, alaylı, mektepli hepimize büyük sorumluluk düşüyor.

2001 yılında Türkiye sağlıklı finans yapısı güçlü çağın gereklerini yerine getirebilen dünya tarımında global oyuncu olarak kalabilecek. Üretici modelini yaratamazsa bu ülkemizin bir çok alandaki gelişmesine engel olacaktır.

 

BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve "Listeye Gir" butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot

YORUM

>> Ürün bazında üretici örgütlenmesi
>> nasıl olacak? / Kemal Erdoğan

>> AB Ortak Tarım Politikası'na uyumun
>>
zorlukları / Ali Ekber Yıldırım


>> Türk tarımı üzerine / Şekip Karakaya
 
ANA SAYFAYA DÖN
 


Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.