YORUM

Kemal ERDOĞAN

Üretici Birlikleri Yasa Tasarısında Ölü Doğum

Beş yıldır üzerinde çalışılan tarımsal üretici birlikleri yasa tasarısı üzerinde üreticilerin ısrarla bu tasarıda; '' Kurulacak birliklere verilen görevleri yerine getirecek sağlıklı sürekli gelir modeli yok. Üreticiler devlete yük olmadan ilgili üründen yapılacak binde oranlarda ki kesintilerin ilgili birliğe aktarılmasını gerektiğini belirtmişlerdir.''
Üreticiler birliklerin ticaret yapmamasını ar-ge, pazarlama ve ihracatı geliştirecek promosyon ve pazarlamadaki sorunların geliştirilmesine yönelik çalışmasını arzulamaktadırlar.

Bunun karşılığında geçmiş ve dönemin politikacıları ve bürokratlarından alınan cevaplar merak etmeyin ilgili tarım komisyonuna geldiğinde gerekli düzenlemeler yapılacak sözü verilmiştir.Bu gün itibari ile bu sözlerin tutulmadığı ortadadır.
Tarım komisyonunun ilk toplantısında ürün bazında üretici birlikleri ile ilgili görüşlerini yazılı ve sözlü olarak beklentilerini komisyona iletmişlerdir.Tarım komisyonu ilk toplantıda konu ile ilgili 6 kişilik bir alt komisyon kurulmasını kararı alıp 14 haziranda ilk toplantının yapılması kararlaştırılmıştır.

10 haziranda tarım bakanlığının koordinatörlüğünde kanunla ilgili çalışma yapan üretici derneklerinin çağrılmadığı sadece TZOB, ORKOOP, KÖY KOOP, PANKOBİRLİK, SÜRKOOP, HAYKOOP, TTKK, yetkililerinin katıldığı bir mutabakat metni alt komisyonun ilk toplantısında dağıtılmıştır

Bu toplantıya çağrılmayan üretici örgütlerine toplantı koordinatörü tarım bakanlığı yetkililerinden tatmin edici bir açıklama yapılmamıştır. Zaten yapılan bu ”organize taraflı toplantının'' demokratik açıklanabilir bir sebebi yoktur.

Yapılan alt komisyon toplantısında 6 milletvekilinden 3 vekilin katılımı ile tamamlanan toplantı hazırlanan bu metne bağlı kalınmış ve üretici ve sanayici temsilcilerinin itirazları önerileri kabul görmemiştir.

Tasarının son hali ile üretici örgütlerinin görüşleri.
1. 15 maddelik görev tanımlaması çok önemli görevler verilen birliklerin bu görevleri yapması için gereken maddi imkanlar yok denecek kadar azdır.
2. Birliğin tarımsal üretimde üretici ile tüccar arasında komisyonculuk aracılık yapması şeklinde tarif edilen görev ve gelir modeli hayalcidir, liberal ekonominin kuralları ile çelişmektedir.
3. Gelirler kaleminde reklam ve tanıtım gelirleri gibi garip bir gelir kalemi vardır. Gider olabilecek bir kalemin gelir olarak yazılması çarpıklığın çok önemli bir göstergesidir.
4. Gelir modeli olarak Yurt içi ve yurtdışından yapılacak bağışlar bölümünde AB den gelecek fonlar ima edilmekte sanki bu modeli AB için çıkarıyoruz geliri de oradan gelsin yaklaşımı benimsenmiştir.
5. AB istedi diye tarımsal üretiminin 3 önemli bacağından,Ziraat odaları,kooperatifler ve nihayet son bacağı olacak olan üretici birlikleri kanunu, her kurumun bir tarafını kırpması sonucu ucube bir kanun tasarısı olmuştur. Bu hali ile bu kanun tasarısı Üretici Birlikleri kanunu değil “Üretici Dernekleri'' kanun tasarısı olmuştur. Çıkan kanunun un AB ve ABD deki emsal örgütler ile benzer tarafı kalmamıştır.
6. Tasarıdaki devletin kontrolünü azaltan ve bağımsız denetim kuruluşlarına denetim hakkı veren maddeler son derece olumlu gelişmelerdir.
7. Son kanunla ciddi maddi gelirlere sahip olan TZOB ve yıların birikimine sahip kooperatifler ile mukayese edildiğinde;Yeni doğacak ve ürün bazında derinliğine ve yatay örgütlenme modeli olacak olan ürün bazında üretici birlikleri kanun tasarısı bu haliyle bir ölü doğumdur. Üzerine verilen görevleri yerine getiremeyecektir.
8. TZOB yeni düzenlemesinde üreticilerden aidat toplanmasından vazgeçilmişken .Birliklerden üyelik aidatı ve gelir modeli gönüllülük esası getirilmiştir. Bu gün bu maddeyi TOBB, TİM, TZOB ve benzer kuruluşlar için uygulamaya koyduğumuzda bu kuruluşların mali yapılarının bir günde çökeceği ve görevlerini yerine getiremeyeceği aşikardır.
9. Bu kanunu bekleyen üreticiler hayal kırıklığına uğramışlardır.Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Cumali Doğru, kanun eksik çıkmış olabilir geliştirilmesi eksiklerinin tamamlanması için mücadeleye çalışmaya devam edeceğiz diyerek üreticileri motive etmeye çalışmıştır.
10. Beş yıl bunca çalışma toplantı sonucunda çıkan tasarı ürün bazında üretici birliklerinin kuruluşuna fayda sağlamayacak bir şekil almıştır.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

YORUM

>> Üretici birlikleri yasa tasarısında ölü doğum / Kemal Erdoğan

>> Söke Ovası can çekişiyor / Ali Ekber Yıldırım


 
ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.