YORUM


TARIMA ÖZEL ÖNEM / Dr. Burhan Özfatura

Tarım ile ilgili,sağlıklı analizler yapabilmek için, aşağıdaki bilgileri özetlemekte yarar gördüm:
1Türkiye'de 4.1 milyon aile (yaklaşık 23 milyon kişi) tarımdan geçinmektedir. (Hollanda'nın nüfusu 16 milyon, çalışan sayısı 7.2 milyon, tarımda çalışanların oranı yüzde 3 (yaklaşık 200 bin kişi) dir.
Türk halkının yüzde 66,36'sı tarımla uğraşmaktadır.
2(MPM açıklamalarına göre) bir Türk çalışanı yılda 20 bin dolarlık hasıla üretmektedir. (Bir Alman'ın üretimi 52 bin dolardır)
1992 ile 2000 yılları mukayese edilince, üretim sanayiinde (100 birimden) 139'a, hizmet sektöründe 136'ya, tarımda ise 102'ye çıkmıştır. (Ne yazık ki, 2001 krizinde üç sektör de gerilemiştir.)
Türkiye'de tarımda çalışan bir kişinin yıllık üretimi 3 bin dolar civarındadır. (Yunanistan'da 12 bin, Danimarka'da 40.000, Hollanda'da 50 bin dolardır.)
3Tarımın toplam, istihdam içindeki payı, yüzde 45; GSMH içinde ise yüzde 14'tür. (Hollanda'da GSMH 388,4 milyar dolardır. arımın payı da yüzde 3.3'tür.)
4FAO kayıtlarına göre, dünyada (200'ü çocuk olmak üzere) 800 milyon kişi, açlıkla karşı karşıyadır. Yetersiz beslenen ve bu yüzden tedavisi çok güç hastalık tehlikesine muhatap insan sayısı 2 milyarın üzerindedir.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne göre, Türkiye'de 10 milyonu aşan kişi yetersiz beslenmektedir. (6.5 milyon kişi proteinsiz, 10 milyon kişi de yetersiz beslenmektedir.)
5Türkiye'deki toplam arazi miktarı 668 milyon 781 bin dekardır. Bunun tarıma elverişsiz bölümü 96 milyon 772 bin dekardır. Orman ve maki alanı 184 milyon 784 bin, tarım arazisi 152,348 milyon, daimi çayır mera 146,195 milyon, nadas alanı 37,451 milyon, meyve ve uzun ömürlü bitki alanı 25,881 milyon, kullanılmayan tarım alanı 19,461 milyon, sebze ve çiçek bahçeleri 5,885 milyon dekardır. Toplam arazinin, sadece yüzde 33,13'ü işlenmektedir.
Hollanda'nın yüzölçümü 41.528 kilo metrekaredir. Bunun 7.643 km2'si su ile kaplıdır. Tarım yapılan bölümü 1 milyon hektardır.
Hollanda'nın ihracatı 210.3 milyar dolardır. (Fob 2000 yılı) Bunun 30 milyar dolarlık bölümü tarım ürünü ihracatıdır. (Türkiye'nin ihracatı 4 milyar dolar, ithalatı da 3.245 milyar dolardır)
Yılda (4.5 milyon inekten) 11 milyon ton süt üretilmektedir. (1980'de 84 milyon baş hayvanımız vardı. Şimdi 11 milyonu sığır olmak üzere süt veren 50 milyon baş hayvana sahibiz. Süt üretimimiz ise 10 milyon tonun altındadır.)
Üretilen sütün yüzde 5055'i ile peynir üretilmekte ve bunun yüzde 76'sı ihraç edilmektedir. (Üretilen meyve ve sebzenin yüzde 36'sı et ürünlerinin yüzde 37,1'i ihraç ediliyor. Çiçek ve çiçek soğanı ihracatı tutarı ise yaklaşık 5 milyar dolardır. (Türkiye'nin et ürünleri ihracatı 15 milyon, süt ürünleri ihracatı da (peynir lor) 12 milyon dolardır.
Türkiye'de 70 binin üzerinde ziraat ve orman mühendisimiz vardır. Gıda ve su ürünleri mühendislerini, veterinerleri, peyzaj mimarlarını, tarım meslek okulları mezunlarını da sayarsak, rakam 200 bini aşmaktadır. Yani, Hollanda' nın çiftçi nüfusundan fazla yüksek eğitim almış insanımız bulunmaktadır.
Bu arada köylüye ve tarıma hizmet etmek için maaş alanlarımızın sayısı da bir ilave 200 bini geçmektedir.(Köy hizmetleri, DSİ, Tarım ve Orman bakanlıkları. Bunların il ve ilçe teşkilatları, müstakil genel müdürlükleri, sayıları 60'ı bulan araştırma enstitüleri. Düzinelerle devlet üretme çiftliği. Tarımla ilgili KİT'ler. Yüzlerce eğitim kurumu (bu alanda, ziraat orman ve veteriner fakültelerinde 31 bin gencimiz eğitim görmektedir. Diğer eğitim kurumları ve meslek yüksek okulları ile birlikte bu sayı, 60 bine ulaşmaktadır. Binlerce öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ancak, bu evlatlarımız, genel olarak işsizliğe mahkum olmaktadırlar.)
Türkiye, Avrupa'nın en zengin faunasına (bitki örtüsüne) sahiptir. Sadece, Anadolu'ya özgü bitki sayısı 3000'in üzerindedir. Ne yazık ki, çiçek ihracatımız, sadece 11,5 milyon dolardır. (Hollanda'nın binde 23'ü kadar)
Tablo açık ve üzücüdür. Peki bunun sebepleri nelerdir:
Uzun vadeli ve geniş perspektifli bir tarım ormancılık hayvancılık planının, makro düzeyde, üretim pazarlama şehirleşme ulaşım iletişim kitle eğitimi ticarileşme ve sanayileşme programlarının olamayışı...

Kalitesiz eğitim, yüksek teknoloji ve makinelerin yetersizliği. Genetik mühendisliği zafiyeti. Tohum, hayvan ve bitki ıslahı çalışmalarındaki yetersizlik.
Verimlilik anlayışından yoksunluk. Yönetim organizasyonu kavramına önem verilmeyişi.
Özetle; yapılması şart olup da, bir türlü gerçekleştirilmeyen "Zihniyet reformu" Çağdaşlaşmayı bilimde / demokraside / teknolojide aramayıpda, hala protokolde ve gardropta arayan "çağ dışı tutucu baskıcı" yönetim anlayışı 


BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİşMELER

Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

YORUM

>> Tarım çıplak / Kemal Erdoğan

>> Un sanayicisi vergi rekortmeni buğday üreticisi perişan / A. Ekber Yıldırım

>> Tarıma özel önem / Burhan Özfatura 
ANA SAYFAYA DÖN
 
Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.