YORUM


Kemal Erdoğan

KÖTÜ GİDİŞTEN İYİYE DOĞRU YÖN BULMAK

 

Yıllardır ihmal edilen sistemdeki hataların bedelini çok pahalı bir biçimde itibar ve güven duygusunu sarsarak yitirdik. Parayı kazanır kaybedersiniz. İtibar ve güven duygusu yitirildiğinde güven duygusunu yeniden inşa etmek ,oldukça zordur. Zaman alır, geçmişin izi mutlaka kalır.

 

Gelecek ile ilgili güven duygusunu oluşturmak için yeni dönemin modeli ve planınızı nasıl yürüteceğinizi anlatarak toplumun güvenini tekrar kazanmaya çalışacaksınız. Üstelik size olan güveni henüz sarsılmış bir topluluğa karşı.

Bundan önceki yaklaşım merkeziyetçi, sahadaki ve bölgelerdeki farklılıklarını kapsamayan ve en önemlisi sahada bu işten mağdur olan gerek üretici gerekse sanayici tarafından tam olarak paylaşılmayan sistem oturtulmaya çalışılıyordu. Geçmiş dönemin dengelerini koruyarak onun üzerine sağlıklı bir tarım modeli inşa etmenin mümkün olmayacağını görmemiz gerekir diye düşünüyorum.

 

Bu arada bu kadar büyük bir kesimi temsil etmesine rağmen gerek yazılı ve gerekse görsel basında tarım ile ilgili haberlerin az yer alması yüzünden neler olup bittiğine dair büyük bir kesimde bilgi eksikliği var. Globalleşen tarım dünyasının karşısında ayakta kalabilmek için nasıl bir master plan yapmalıyız. Bu konuda uzlaşılmış somut bir planı politikayı oluşturamadık. Temsili yapıda katılımcı olmayan tarım örgütleri bu yapısından geleceği oluşturacak çözüm önerilerini sorunun akademik, ekonomik , sosyal sentezini bulacak bölgesel master planları yaratamıyorlar.

 

Mevcut sistemin tıkanıklığı iletişimsizliği sahada çözüm üretecek insanları bir araya getirmiyor. Diğer taraftan insanlarımız kendi sorunlarını bir başkasını çözeceği beklentisi içinde.

 

On milyon aktif nüfusun barındığı tarımda kayıt dışı ekonomi sorunu varken üretimi teşvik eden prim sistemi yerine doğrudan gelir sistemi gibi bize uymayacak bir model geliştirilmeye çalışılıyor.

Sorunlar diz boyu herkes konuşuyor. Çözüm üretip sahip çıkan yok. Çözüm için insan kaynakları ve para lazım. Çözüm üretecek insan kaynakları olanları seyrediyor. Üretici örgütlerinin maddi imkanları yok. Üreticilerin örgütlerine maddi destek sağlama alışkanlığı yok.

 

Türkiye’nin yoğun tarım yapılan önemli tarım bölgeleri gelecekleri ile ilgili master planlarını Tarım Ticaret, Sanayi, Dış Ticaret, DPT, ile koordinasyon içersinde yapmalıdır. Bölge ölçeğinde kendi yerel dinamiklerini Üreticileri, Sanayici, Tüccarlar bir araya gelerek kendi geleceklerinin planlarını yapmak zorunda. Bu Çalışmalar için gerekli finansman tarım sektöründen yıllardır kesinti yapan kendiside bu sistemin önemli bir parçası olan Ticaret, Sanayi ve Ticaret Borsası ve Üretici örgütleri ve Kamu tarafından paylaşılabilir. Yeni yapının kurulmasında temele maddi manevi harç koyanların çok sesliliği zaten ileriye dönük olması gereken sağlıklı yapının gerek şartı.

 

Böyle bir çalışmanın altyapısını Türkiye’nin ilk il bazında Tarım şurasını yaparak bölgesel master planın alt yapısı olan çalışmayı ve benzer sosyoekonomik akademik çalışmaları ile Türkiye’nin bölgesel kalkınma arayışı içinde olan illere

model olan Adana Güçbirliği Vakfı 2001 yılında Çukurova bölgesindeki Tarımın yukarda sayılan ilgili birimlerini bir araya getirecek çalışmayı önümüzdeki günlerde başlatıyor.

 

Köklü bir tarım geçmişi, yetişmiş insan kaynakları, Çukurova Üniversitesi, sub tropikal ekolojisi bereketli toprakları, su kaynakları sahip olduğu altyapı imkanları Çukurova’nın önemli değerleri, kötü günlerde bir araya gelme alışkanlığı olan insanlarımızın böyle bir dönemde bireysel kaprisleri bir yana bırakarak birlikte ekip çalışması yapmak zorunda.

Bunu başaramaz isek bizi bu günden daha kötü günler bekliyor. Başarı ise hepimizin olacak. Bu uyumu sağlamada dönemin yetkililerine büyük sorumluluk düşecek.

Bizler bu birliktelik gerçekleşsin sinerji doğsun diye uğraşan dönem şahitleriyiz.

 

BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve "Listeye Gir" butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot

YORUM

>> Kötü gidişten iyiye doğru yön
>> bulmak / Kemal Erdoğan

>> Oyun dürüst oynandı / Orhan Ürgenç
 
ANA SAYFAYA DÖN
 


Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.