SEKTÖREL

 

FOSFOR İÇERİKLİ GÜBRELERİN YAPRAK GÜBRESİ OLARAK KULLANIMI

Bitkilerin çiçek açma ve çiçekten meyveye dönme dönemlerinde artan fosfor ihtiyacını karşılamak için yapraktan fosfor uygulaması gerekmektedir.

Suda çözünebilir fosfor bileşiklerini incelediğimizde kullanabileceğimiz fosfor kaynağının fosfat (PO4)3- veya fosfonat (= fosfit) (PO3)3- bileşikleri olabileceğini görürüz.

Fosfat bileşikleri bitki yaprakları tarafından çok düşük düzeylerde alınmaktadır. Bu sebeple kısa sürede karşılanması gereken yüksek fosfor ihtiyacı fosfat içerikli yaprak gübreleri ile karşılanamamaktadır. Fosfat içerikli gübrelerin yapraktan kullanımı istenilen sonuçları vermediğinden fosfonat (=fosfit) içerikli yaprak gübrelerinin kullanımı üzerinde araştırmalar yapılmıştır.

1950 de Argonomy Journal da fosfonik asitin kullanımından söz edilmiştir. Daha sonraki yıllarda fosfonatların fungusit özelliğinden faydalanılarak Aluminyum-tris (O-etil fosfonat), ticari ismi ile fosetilaliminyum, fungusit olarak kullanılmaya başlamıştır. Halen de yüksek fiyatına rağmen başarılı olarak kullanılmaktadır.

 

1983 baskılı Merc index de yapraktan kalsiyumfosfonat kullanımı hakkında açıklama vardır. Ancak fosfonikasit ve tuzlarının okside olarak süratle fosfat bileşiklerine dönüşmesi her fosfonatın yapraktan kullanılmaması gerektiğini gösterir. Kullanılacak fosfonat bitki tarafından alınıncaya kadar başka bir kimyasal forma dönüşmemelidir. Bu kimyasallar da genellikle fosfonikasitin organik bileşikleridir.

1990 da Lovatt’ ın araştırmaları bazı fosfonatların yapraktan ve topraktan pH 5 – 7 aralığında başarı ile kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Yine Lovatt’ ın araştırmaları bu fosfonikasit türevlerinin Rizotonica solani, Botrytis cinerea, Piricularia oryzae, Plasmapora viticolia, Phytopthora cinnamoni ve Phytophtora parasitica ya etkili olduğunu göstermiştir.

Fosfonikasit in uygun organik bileşikleri ile bakır ve çinko şelatlanır. Bu kimyasalların kullanımı ile çinko ve bakır bitki tarafından EDTA lı şelatlarına göre daha hızlı alınmakta, etki kendisini daha kısa zamanda göstermektedir. Çinkofosfonat ve bakırfosfonat guruplarının karışım halinde kullanımı çiçeklenme öncesindeki yüksek fosfor, bakır ve çinko ihtiyacını süratli ve emniyetli şekilde gidermektedir.

Narenciyede hasattan bir ay önce yapraktan fosfonat (=fosfit) uygulaması meyve suyunun brix değerini ve şeker oranını artırmaktadır.

Fosfonik asit türevlerinin topraktan kullanımı da fosfat türevlerine göre daha olumlu etkiler ortaya koyar. Fosfat içerikli gübreler toprakta mikroorganizma faaliyetlerini azaltmakta, mychorizza gibi faydalı mantarların gelişimini engellemektedir. Fosfonatların bu tür olumsuz etkilerine rastlanmamıştır.

Halen fosfonat bileşikleri fosfat bileşiklerine göre çok pahalıdır. Bugün fosfonatlar sadece damlama sulama kullanılan tesislerde boruların içerisinde biriken kalsiyumu sistemden uzaklaştırmak amacı ile kullanılmaktadır. Difosfonikasit türevleri kendi ağırlığının 1000 – 10000 katı kalsiyumu çözer ve fosforikasit yerine kullanmak en uygun çözümdür.

Son yıllarda ithal edilen fosfit içerikli yaprak gübreleri ya çok yüksek fiyatlarla piyasaya girdi veya fosfit içeriği kimyasal olarak dengeli olmayan, hızla bozunarak fosfata dönüşen kimyasallar içeriyordu. Şimdi Türkiye’de, ithal edilenlerin yaklaşık yarı fiyatına, fosfit içeriği bozunmayacak şekilde dengeli yaprak gübreleri üretilmektedir. Üretimde herhangi bir firmanın patentli yöntemi kullanılmadığından yurt dışına da bir patent ücreti ödenmemektedir.

Kişisel görüş ve deneyimime göre narenciye tesislerinde çiçek öncesi, çiçek sonrası ve hasattan bir ay önce fosfit içeriği kimyasal olarak dengeli (stabil) bir yaprak gübresi mutlaka kullanılmalıdır.


BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve "Listeye Gir" butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot

SEKTÖREL

>> Tarımda kalite sistemi kurulması - 1

>> Uluslararası rekabet stratejileri
>> Bioteknoloji


>>
Fosfor içerikli gübrelerin yaprak
>> gübresi olarak kullanımı


>>
Mısırda tohumun önemi

>> Hayvancılık
 

ANA SAYFAYA DÖN
 


Mehmet C. ÖZGİRAY

 
 
Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.