EDİTÖR

 

Ziraat Bankasından Tarım Hizmetleri...

Ziraat Bankası, ülke içinde ve dışında pazarlanabilir nitelikte bulunan tarımsal ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması, bozulmadan saklanması ve pazarlanmasına, üretimi geliştirici bilgi ve ileri teknoloji yaratılmasına yönelik her türlü yatırım ve işletme harcamalarıyla bir bölgeye/ürüne yönelik özel projelerin finansmanı amacıyla tüm tarım sektörüne finansman sağlamaya devam ediyor.

Tarımsal ürün üreten işletmelerle tarımsal ürünleri hammadde olarak kullanan ve ilk aşama olarak işleyen tarıma dayalı sanayi işletmelerinin; işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla işletme kredileri, Tarımsal işletme ve tarıma dayalı sanayi işletmesi kurulması, edinilmesi veya mevcut işletmelerin yeni yatırım, tevsii ve modernizasyonu amaçlı sabit sermaye yatırımlarının finansmanını
sağlamak amacıyla, ayrıca yatırım kredileri kullandırılıyor.
Tarımsal Kredi Ürünleri
Bireysel Çiftçi Kredisi
Müşterilerine daha seri hizmet sunabilmek amacıyla, 10 milyar TL'ye kadar, kullanımı kolaylaştırılmış “Bireysel Çiftçi Kredisi ” uygulamasına başladıklarını söyleyen Ziraat Bankası yetkilileri, Bireysel çiftçi kredisinin limiti, müşterinin tarımsal varlıklarıyla, kullandığı üretim girdileri esas alınarak belirleniyor. Kredinin tarımsal varlıklara yönelik kısmı nakdi olarak, girdi teminine yönelik kısmı ise, satıcı hesaplarına havale şeklinde kullandırılıyor.

Borçlu Cari Hesap şeklinde kullandırılan bireysel çiftçi kredisinde müşteri, tarımsal üretiminden gelir elde edeceği dönemleri göz önünde bulundurarak tercih edeceği 3, 6 veya 9 aylık dönemlerde kredinin faizini ödemekte, anaparanın geri ödenmesi zorunluluğu bulunmamakla beraber, kendisine tahsis edilmiş bulunan limitten, ödediği anapara miktarı kadar kredi kullanabilmektedir.
Sözleşmeli Üretim Kredileri
Gerçek ve tüzel kişilerin; belirli bir ürünü girdi olarak kullanmak, ihraç etmek veya topluca pazarlamak amacıyla girdileri temin etmek, üretimle ilgili teknik hizmetleri vermek ve ürünü almayı garanti etmek suretiyle, yetiştiricilerin işletmesinden ve iş gücünden yararlanarak,
düzenlenen sözleşmelere istinaden işleme ve pazarlama kapasiteleri dahilinde, fason veya ürün alma taahhüdüyle yaptırdıkları, tarımsal üretimin finansmanına yönelik olarak doğrudan üreticiye veya üretimi planlayan firmaya/kuruma açılan kredilerdir.

Sözleşmeli üretim;
Firmanın üreticilere sağladığı alım ve fiyat garantisiyle üreticilerin pazarlama problemini ortadan kaldırması, Üreticinin satışa kadar üretimin her aşamasında sözleşme yaptığı firmadan teknik destek ve eğitim alması, Nitelikli girdilerin, doğru zamanda ve doğru teknolojiyle kullanılarak
maliyetlerin düşürülmesi, verimin ve ürün kalitesinin artırılması, Firma üzerindeki finans yükünün hafifletilmesi, Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının düzenli ve kaliteli hammadde temin etmesini sağlaması nedenleriyle tarımsal üretim yapan
müşterilerimiz ve tarıma dayalı sanayi kuruluşları tarafından tercih edilmekte ve bankaca da kredilendirilmektedir.

Sözleşmeli üretim modelinde başvuru, tarıma dayalı sanayi kuruluşu tarafından yapılmakta, firmayla banka arasında yapılan protokol ve
firmayla üreticiler arasında yapılan sözleşmelere istinaden, firmaya veya üreticilere spot kredi şeklinde (vade esasına göre) kullandırılmaktadır. Anapara ve birikmiş faizlerin azami bir yıl vadede
ödenmesi gerekiyor

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

EDİTÖR

>> Editörün Köşesi

Namık Kemal Kalaycı
nkalayci@cine-tarim.com.tr


 
ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.