SEKTÖREL

Zir. Yük. Müh. G. Cihangir KORKMAZ
Alara Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Kiraz Sektörünün Yeri ve Türk Üreticisi Açısından Önemi

Besin ihtiyacının hızlı bir biçimde arttığı dünyamızda tüketim için ihtiyaç duyulan miktarın temin edilmesinin yanında bu ürünlerin satımı sonucu en yüksek karlılığın elde edilerek paraya dönüştürülmesi, ulaşılmaya çalışılan önemli hedeflerin başında gelmektedir.

Günümüz tarımsal üretimde arzu edilen gelirin temini belirli kriterlerin eksiksiz olarak uygulamaya konulması ile ancak hayata geçirilebilir. Bunlar;
a)Pazarda talep gören çeşitlerde üretim yapılması,
b)Birim alandan en yüksek verimi elde etmeye imkan verecek modern bitki materyali ve yetiştiricilik sistemlerinin etkin halde kullanılabilir duruma getirilmesi.
c)Söz konusu hedeflere ulaşmak adına üreticimizin eğitimi ve bilgilendirilmesi ile ilgili olan çalışmaların yoğun bir biçimde organize edilmesi.
d)Üretilmiş olan kaliteli ürünlerin pazarda etkin bir biçimde değerlendirilmesine imkan tanıyacak hasat sonrası depolama ve paketleme birimlerinin modern teknolojinin sunduğu nimetler ile eksiksiz bir biçimde oluşturulması.
e)Üretim sırasında elde edilen ürünün, tüketici güvenliği ile ilgili gerekli olan temel prensiplerini pazarın uygulamakta olduğu sertifika düzenleri ile garanti altına alınmış olduğu başta EUREPGAP ve benzeri sistemlerin üretim birimlerinde oluşturulmasıdır.
Genel olarak ihracata uygun özellikte mal üretimi yapılan yetiştiricilik faaliyetlerinde üretici açısından bir diğer önemli konu ise; ürün için yapılmış olan kilo maliyeti ile satış tutarı arasında kalan ve üreticinin direkt olarak cebine giren para tutarıdır. Çünkü bir işletmede özellikle de üretici bazında düşünülen ve Türkiye'de yaygın olarak uygulandığı şekli ile 10 dekar altında yapılan bir üretim düzeni günümüz koşulları ile birim alandan yüksek ürün alınamadığı ve ayrıca birim kilo satış fiyatının son derece düşük olduğu klasik çeşitlerde üreticilerimizi dayanılması zor çıkmazlara sokmaktadır. Bu sebepledir ki; yukarıda belirtildiği şekli ile ihracata yönelik çeşitlerde ve birim alandan fazla ürün almayı garantileyen modern anaçlı fidan kullanımı bu çıkmazdan kurtulmanın yegane yoludur.

Bu amaçlara uygun olarak bir üretim planlaması anlayışı içerisinde çalışan Alara Tarım Ürünleri A.Ş. 1980'li yıllardan bu yana kiraz ihracatı ile ilgili sürdürdüğü ihracat faaliyetlerini yine başta Bursa Siyah İnciri ve Sultani çekirdeksiz üzüm olmak üzere kapasite anlamında ulaşılması zor noktalara, üreticilerine pazarın içinde bulunduğu koşullara göre en iyi fiyatları vermek kaydı ile taşımıştır.

Bu üretimler içerisinde şüphesiz kirazın yeri son derece farklı olup, uzun yıllardır süren ihracat faaliyetlerinde dünya pazarı açısından “CAZİBE ÜRÜN” özelliğini kaybetmeden artan talebe cevap vermeye çalışan bir yapıyı sergilemektedir. Kirazın uzun süre depolamaya uygun olmayışı ve kısa bir süre içerisinde değerlendirilmek zorunda oluşu onun cazibesini daha da artırmaktadır. Bu cazibeyi şüphesiz en üst noktalara çıkaran bir diğer önemli husus ise; Alara Tarım Ürünleri A.Ş.'nin uygulamakta olduğu mobil Hydrocooling sistemi ile ön soğutma, modern boylama ve Modifiye Atmosfer ambalajında teknolojik paketleme üniteleri ve tüketici ambalajında sunum ile ürüne ilave olarak kazandırılan katma değeridir.

Kiraz ürününün sahip olduğu ve desteklendiği bu özellikleri yanında ülkemizin mevcut üretim imkan ve potansiyeli de Türkiye'nin pazarda farklı bir noktada oluşunu sağlamaktadır. Ülkemiz sahip olduğu iklim, toprak ve su kaynakları dikkate alındığında kirazın bölgelere göre Mayıs ayından Ağustos ayına kadar geçen 4 aylık dönemde üretimi açısından birçok üretici ülkenin gıpta ile baktığı fakat ulaşmayı hayal dahi edemediği imkanları bize sunmaktadır.
Ürün pazarlaması ilkelerine göre; pazara en erken ürün sunabilecek şekilde organize olup yeter miktarda ve üstün kalitede ürün ile desteklenen orta ve geççi dönem üretim düzeni pazardaki en üst noktadaki hakimiyet imkanını oluşturmaktadır. Kiraz bu prensiplere uyan ve ülkemiz içerisinde bölgesel olarak 90-100 günlük hasat periyodunda üretimi yapılabilecek ve direkt olarak pazara sunulabilecek eşsiz bir ürün özelliğindedir.

Üretici açısından değerlendirildiğinde ise; önemli olan konulardan birisi de bu ürünün üreticiden peşin ödeme prensibi ile alınarak bizzat kantar başında nakit olarak ödenmesidir.
Buna ek olarak artık günümüzde kaliteli - ucuz üretimi garanti altına alan ve Türkiye'de sadece Alara Tarım Ürünleri A.Ş.'nin sahip olduğu “LİSANS ANTLAŞMASI” ile Tarım Bakanlığımız tarafından yalnızca firmamıza verilmiş olan “ÜRETİM İZNİ” sayesinde patentli-sertifikalı olarak üretilen Gisela-5 ve Gisela-6 anaçlı Bodur ve Yarıbodur kiraz fidanları ALARA tarafından üreticimize sunulan eşsiz nimetlerdir. Dikim tarihinden itibaren en geç 3 yıl içerisinde ticari boyutta, dönüme 400-500 kg ürün eldesi yönü ile fizibıl bir yatırımdır.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

ADVERTORIAL

>> Kiraz sektörünün yeri ve Türk üreticisi açısından önemi

  ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.