EDİTÖR

 

DGD'de Dekar Başına Yine 16 Milyon TL...

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı'nın birlikte hazırladığı Tarımsal Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir Desteği
Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çiftçilere, 2004 yılı için ödenecek doğrudan gelir desteği
(DGD) artırılmadı. Çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıt olacak çiftçilere, 2004 yılı için de geçen yıl olduğu gibi dekar başına 16 milyon lira doğrudan gelir desteği ödenecek. Tebliğ, ÇKS oluşturulması ve doğrudan gelir desteği ödenmesi konusunda görev alan kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal üretimle uğraşan çiftçi seçiminin esaslarını, çiftçi kayıtlarının düzenlenmesini, ödeme tutarlarının tespitinde esas alınacak tarım arazisi büyüklüğüne ilişkin kriterleri ve ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

500 dekara kadar 16 milyon
Tebliğ uyarınca, çiftçilere, üretim yaptıkları 500 dekara kadar arazileri için dekar başına 16 milyon lira ödenecek. Bir parselin toplam alanı 100 metrekarenin altında ise DGD ödemesi yapılmayacak.

2004 yılı bütçesinde DGD ve mazot desteği ödemeleri için 2 katrilyon 980 trilyon lira ödenek ayrıldı. Ancak bütçede yüzde 13 kesintiye gidilmesi nedeniyle, kullanılabilecek miktar 2 katrilyon 592 trilyon liraya düştü. Bunun 2.1 trilyon lirası 2003 yılı ikinci dilim DGD ödemelerinde kullanılacak. 325 trilyon lirası ise mazot desteğinin ikinci dilim ödemelerinde kullanıldı. Ayrılan kaynağın azalması nedeniyle
2004 yılı DGD ödemelerinde dekar başına verilecek miktarın artırılamadığı belirtiliyor.

Diğer taraftan DGD, üretimle doğrudan ilişkili olmadığı, şehirlerde oturanların da köylerdeki arazisi için destek aldığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Bu eleştiriler nedeniyle, DGD'nin toplam tarım destekleri içindeki payının azaltılması, ürün bazındaki desteklerin artırılması planlanıyordu. Dekar başına DGD ödemelerinin artırılmamasında bu durumun da etkili olduğu ifade ediliyor.

Kayıtlar 31 Mayıs'ta başladı
Çiftçilerin, ÇKS'ye kayıt olmak için 31 Mayıs-3 Eylül 2004 günleri arasında, gerekli belgelerle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Çiftçiler, ibraz ettikleri belgelerin doğruluğundan sorumlu olacaklar. Geçen yıla göre, kayıt sisteminde yer
alan bilgilerinde bir değişiklik olmayan çiftçilerden ise daha az belge istenecek ve bunlar matbu formları dolduracak.

Kayıtlara ilişkin icmaller, köy ve ilçe merkezlerinde 10 gün süreyle askıya çıkarılarak, listelere ilişkin itirazlar değerlendirilecek.

Tebliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmek üzere, il ve ilçelerde tahkim komisyonları oluşturulacak.

DGD ödemelerine ilişkin planlar, ÇKS'nin tamamlanması ve kayıtlara ilişkin ön denetimin bitirilmesinden sonra, bakanlığın ödemelere ilişkin
icmalleri Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmesinden sonra, bakanlık ve Hazine tarafından belirlenecek.
DGD almaya hak kazananlardan 100 dekar ve üzeri ekili alanı bulunan çiftçiler, bu alanda ürettikleri 2004 yılı ürünlerinden satılanlara ait
müstahsil makbuzu veya satış faturasını, DGD ödemesi sırasında ilgili Ziraat Bankası şubesine ibraz edecek ve bu belgeleri saklayacaklar.

Tebliğde, DGD ödemesi yapılmayacak araziler ile ödemelere ilişkin kurum ve kişilerin sorumluluğu da düzenleniyor.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

EDİTÖR

>> Editörün Köşesi

Namık Kemal Kalaycı
nkalayci@cine-tarim.com.tr


 
ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.