YORUM

Kemal ERDOĞAN

Gıdamız Tarım Rüyası

Her şey o üç günlük toplantıdan sonra gerçekleşti, tarım ve gıda konusunda ülkedeki en önemli
kurum başkanlarının hepsinin katıldığı birlik ve beraberlik kurultayında alındı bu önemli kararlar.
Öncelikle gıda ile tarım arasındaki kopukluk birleştirildi. Üretenler ile tedarik sektörü ve gıda
sanayicileri arasında yazılı ortak mütabakata dayalı bağlayıcı anlaşmalar imzalandı.
Gıda güvenliği için gereken üretim kalitesi güvenceye alındı. Kalite, üretimde dalında tarlada
başlayan tüketicinin buzdolabında tükettiği ana kadar yaşanan zincirleme ilişkilerin koordinasyonu
sağlandı.
Tarım Paydaşları ile Gıda Platformu üyesi dernekler tek çatı altında birleştiler. Yeni isimleri
"Gıdamız Tarım" oldu. Bu birleşme sinerjisi diğer kurumların da katılmasını sağladı. Yıllardır
söylenen Türk tarım ve gıda sektörünün çatı organizasyonu yok lafı tarihe karıştı. Tarım ve gıda
toplantılarında her konuşmanın sonunda ''Bu sorunun çözümü için özel sektör, kamu, üniversite
ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yapması şarttır .'' Bu şart bir anlamda yerine getirilmiş oldu.
Makro seviyede kurulan bu çatı organizasyonu tarım ve gıda sektörünün bir çok sorununun
çözülmesi için çalışmalar yapacak en önemlisi hedeflerinden biri ise varolan kurumlar arası
işbirliğini kurumlar arası iletişim ve etkileşimi, kurumlar arası yatay ilişkileri geliştirecek. Kurum
başkanlarını, kurmay kadroları ve sekreteryaları birbiri ile tanıştıracak. Bu kurumlara yönelik bir
anket sonucunda tüm kurumları içine alan ilişkilerin mimarisine yönelik bir interaktif, güncel web
sitesi oluşturulacak. Bu site sektörün birbiri ile paylaşmak istediği bilgilerin güncel ve kalıcı
kaynağı olacak. Türk gıda ve tarım sektörü gelecek vizyonunu tarımsal bilişim üzerine kuracaktır
kararı alındı. Toplantıda alınan en önemli kararlardan biri de ürün bazında sektördeki zincirleme
yatay ilişkilerin listesinin çıkarılması oldu. Pamuk, mısır, buğday, soya, zeytin, üzüm, domates gibi
ürünlerin üretim, gıda sanayi, tedarik, kamu, üniversite ,ithalat ve ihracatındaki etkili olan kurum
ve kişilerin süreç içindeki etkilerini ve konumlarını gösteren organizasyon şeması çıkarıldı.
Böylece ürün bazında bir sorun veya çözümün nerde takıldığı anında belli olacak. Potansiyeli olan
ürünler veya üretiminin azaltılması gereken ürünler ilan edilip serbest piyasa koşullarının
çalışması sağlanacak. Tarım reformu kapsamında ortaya çıkan üretim ve üretici bilgileri sektör ile
paylaşılacak.
Tedarik sektörü ve gıda sanayi bu bilgileri kullanarak üreticiler ile pazara ve ihracata yönelik
üretim yönlendirmesi yapabilecekler. Tarım ve gıda sektörü için çalışan kurumların işbirliğinden
doğan sinerji ile sektörün kangren olmuş bir çok sorunu , sorun olmaktan çıkıp gelişen katma
değer yaratan bir potansiyele dönüşmeye başlayacak. Türk tarım ürünleri, gıda ürünleri, zengin
Türk mutfağı ile bütünsel bir yaklaşım ile ele alındığında ortaya çıkan katma değer çok geniş bir
hazır markalar değeri oluşturduğunun ortaya çıkması sonucudur.
Bu marka ürünlerin yurtdışına pazarlanması ciddi ihracat fırsatları yaratacak. Ülkemizi ziyaret
eden on milyon turiste yönelik bu markaları tattıracak ve ülkelerine taşıyacak bir yaklaşım planı
hazırlanacak. Bir tarım politikamız yok. Bir gıda stratejimiz, politikamız yok sözü tarihe karışacak.
Önce hayal etmek, sonra rüya ve en sonunda gerçekleştirmek dileğiyle.


Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

YORUM

>> Gıdamız tarım rüyası / Kemal Erdoğan


 
ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.