ADVERTORIALS&G - 3. Domates Konferansı

22-23.Mayıs.2003 tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde üçüncüsü düzenlenen Domates Konferansı'nın özet sunumları, 13.Mart.2004 tarihinde Syngenta Tarım San. Ve Tic. A.Ş. Tohum, S&G kısmı tarafından Türkiye'de işini daha iyi yapmak için değişim ve gelişime açık profesyonellere yinelendi.

S&G - 3.Domates Konferansı'ndan özet sunumları S&G Pazarlama ve Satış Müdürü Argun Şahin toplantıya katılanlara aktarımda bulundu. Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı Türkiye'de ki yaş meyve-sebze üreticileri ve pazarlanması konusunda sorunlar ve yapılması gereken konular hakkında toplantıya katılanlara bilgi verdi. Ayrıca toplantıda Avrupa Yaş Meyve ve Sebze Monitörü, Domates Endüstrisinde Artı Değerler, CİSAM, G's Farms Tanıtımı, Flandria Tanıtımı konuları ele alındı.

Domates Konferansı, iki yılda bir Syngenta'nın S&G kısmı tarafından organize edilen ve dünya çapında domates sektöründeki bütün iş zincirlerinin bir araya getirildiği bir konferanstır. Bu konferansların amacı güncel durumu analiz etmek, problemlere çözümler bulmak, yenilikçi trendleri takip etmek ve işin geleceği hakkında fikir edinebilmektir. S&G'nin bu konferanslardan beklentileri karşılıklı bilgi alış verişi, yeni kontakların kurulması ve geliştirilmesi, yeni fikirlerin oluşturulması, yeni iş fırsatlarının tanımlanması ve tüm sektörler için yeni avantajların geliştirilmesidir. Katılımcılar; ihracatçılar, ithalatçılar, market zincirleri, büyük üreticiler, işleyenler, büyük halciler, paketleyiciler akla ilk gelen gruplar olsa da, profesyonel anlamda domates sektörünün bütün iş zinciridir.

S&G - 3.Domates Konferansı'nda S&G Pazarlama ve Satış Müdürü Argun Şahin'in günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptıktan sonra, Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı Türkiye'de ki yaş meyve-sebze üreticileri ve pazarlanması konusunda sorunlar ve yapılması gereken konular hakkında kongreye katılanlara bilgi aktarımında bulundu. Ayrıca toplantıda
Avrupa Yaş Meyve ve Sebze Monitörü, Domates Endüstrisinde Artı Değerler, CİSAM, G's Farms Tanıtımı, Flandria Tanıtımı konuları ele alındı.

Konferansın bitiminde 'Türkiye'de Sektörün gelişimini engelleyen problemler nelerdir?' başlıklı grup çalışmaları yapıldı.

Avrupa Yaş Meyve ve Sebze Monitörü, üç ana başlık altında; perakendeciler ( M+M Planet Retail), tüketiciler (TNS Europanel) ve ticaret (Centre for food chain, Research) şirketlerinin detaylı araştırma raporları ve sunumları altında incelendi.
Perakendeciler kısmında dikkat çeken gelişmeler; market zincirlerinin belli pazarlarda yaş sebze tüketiminde % 90'ların üzerinde pazar paylarına ulaşmaları, yakın vadedeki büyüme beklentileri, büyüklükleri ve market zincirlerinin pazarı ele geçirmesinin sektörün değişimine etkileri oldu. Sektör ticaretinde büyük sorunların olduğu, az da olsa fiyat yönünden iyi pazarların olduğu, ama genel olarak fiyatların düşme eğilimi gösterdiği, maliyetlerin baskı altında oluşu, herkes için kar marjlarının çok düşük oluşu, kayıpların sürekli, riskin yüksek, fakat düşük maliyetli ülkeler için fırsatların varlığıydı.

Sektör Ticaretinde göze çarpan en önemli iki nokta ise :

* Sektörün gelişmesi için endüstri tarafından kabullenilen tek bir kalite güvence standardı olması ve tüm Avrupa da geçerli olması

*Kategori yönetimini yapabilen perakendeciler ve tedarikçilere pazarda önemli fırsatların varlığı oldu.

Sonunda da 21. yy'ın gıda firmasının nasıl olması gerektiğinin resmi çizildi. Tüketiciler kısmında önemli Avrupa ülkelerinde yapılan toplam 45.400 ev sakinin yaş meyve sebze tüketim farklılıkları grafikler ile açıklanırken tüketim farklılığının en önemli sebeplerinin ülke içindeki üretim ve perakendecilerin yapısı olduğu vurgulandı. Market zincirlerinin de son zamanlarda tüketici alışkanlıklarını değiştirme yönündeki çalışmaları sektöre yeni bir boyut getirilebileceğini göstermiştir. Sektörün geçmişi ve güncel durumu mercek altına alınmış. Son on yılda dünya domates üretiminin 76 milyon tondan, 108 milyon tona ulaştığı görülmüştür. Çin ve ABD'den sonra Türkiye domates üretiminde üçüncü sıradadır. Son on yılda en büyük üretim artışı Çin, Hindistan, Mısır ve Türkiye'de gerçekleşmiştir. İspanya'nın 10 yıldır artan domates üretiminin son üç yıldır oluşan düşük fiyatlardan dolayı düştüğü görülmüştür. Avrupa pazarına hakim olan İspanya'nın başlıca rakipleri Fas, Tunus, Türkiye, Mısır ve İtalya' dır.

Sektörün güncel problemleri ve yakın gelecekteki durumunu incelendiğinde en önemli ihtiyacının artı değer eksikliği olduğu ön plana çıkmıştır. Türkiye'de şu anda üretimin fazla bir artı değer taşıdığından söz etmek mümkün değildir. Üretimin büyük bir çoğunluğu sadece malın genel görüntüsüne bakılarak pazarlamaya çalışılmaktadır, halbuki tüketiciye kadar uzanan pazarlama zinciri içinde bir çok noktada katma değer yaratılabilir. Bu değerler: paketleme, boylama, renklere göre ayırma, çeşitlilik, sürekli aynı kalitede mal temini, tüketicinin özel talepleri, lojistik, sağlık vb. olarak tanımlanabilir.

CISAM, Syngenta Tarım şirketleri bünyesinde bulunan çiftlik yönetimini destekleyen, ürün yönetimi, bitki koruma yönetimi, yapılan uygulamaları kayıt altına alma, raporlama, denetim ve sertifikalandırma işlemlerinin uygulamasında yardımcı bir bilgisayar çalışma programıdır. Üründe kalıntı problemine çözüm olacak izlenebilirliği sağlar. CISAM ürün yönetimi ve bitki koruma yönetimi konularında beş yıllık bir çalışma ile başarılı bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bioline firması ile iki yıl ortak çalışılarak bu programa biyolojik mücadelede eklenmiştir. Şu an İspanya'da bir kaç büyük firma bu programı kullanmaktadır. Program kullanıcının girdiği veriler doğrultusunda tavsiyelerde bulunur ve yapılan bütün işlemleri kayıt altında tutar. CISAM şu an için 400 hektarlık bir alanda kullanılmaktadır. Kullanımın kısa zamanda hızla artacağı düşünülmektedir.

Avrupa domates sektöründe özellikle son yıllardaki kalıntı problemlerinden dolayı yaşananlar kontrollü yetiştiriciliği bir zorunluluk haline getirmiştir. Türkiye'de bu sınavı en kısa zamanda rakiplerden geri kalmamak için vermelidir. Bu amaca yönelik çalışan M. Sait Güçin Danışmanlık Hizmetleri, yeni bilgisayar programlarının da desteği ile daha profesyonel ve analitik çalışmak isteyen Türk çiftçisine ve ihracatçısına yüksek kalitede hizmet sunmaktadır. M. Sait Güçin Danışmanlık şu an için 120 hektarlık alanda aktif çalışmaktadır. Firma, çalıştığı bütün çiftçilerin tüm kayıtlarını tutan, ihracatçının istediği şekilde kalıntı problemi olmayan ürün yetiştirmeye özen gösteren, sürekli kaliteyi hedefleyen, kategori planlaması yapan Türkiye'nin örnek ilk danışmanlık şirketidir.

Bu konferansta domates sektörünün önde gelen büyük firmaları Flandria Coop ve G's farms kendilerini tanıttılar. Firmaların detaylı olarak nerelerde üretim yaptıkları, üretirken nelere dikkat ettikleri, nasıl paketlendiği, ürün çeşitliliği, pazar bilgileri, tarladan tüketiciye kadar yapılan kontroller, markalaşmaları, gelişen pazar istekleri ve vizyonları hakkında katılımcılara bilgiler verdiler.

Son yıllarda domates ticareti bu işte profesyonel olamayan küçük aile işletmelerinin ürettiği ürünlerin alınıp satıldığı kimlikten, özellikle sağlıklı, her aşamasında kontrolden geçen, üretiminden, paketlenmesine ve taşınmasına kadar bir çok standardı barındıran bir sektör olma yoluna girmiştir. Özellikle market zincirlerinin pazarda söz sahibi olması ile sebze pazarı daha izlenebilir hale gelmiş ve olması gereken standarda ulaşmıştır. İthalatçı ülkeler her geçen gün alım standartlarını yükseltmekte ve bu standardı sağlayabilen işletmeler diğerlerine göre satış avantajı yakalamaktadır. Dünya bu işin standartlarını belirlerken ve geliştirirken, Türkiye olarak biz de bu pazardaki gelişmeleri yakından takip etmeli, büyük üretim kapasitemiz olmasına karşın ihracatımızın bu kadar az olmasının nedenlerini irdelemeliyiz. İhracatı sınırlayan etmenler kontrollü üretimin yaygınlaşmaması ve üreticiler arasındaki kooperatifleşme veya birliktelik eksikliğidir. İspanya'da büyük üreticiler marketlerin bir yıllık ihtiyaçlarına karşılık yıllık anlaşma yapabilecek durumdadırlar. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden üretim kapasitemiz doğrultusunda ciddi ve büyük firmalardan domates alım talepleri gelmektedir, fakat istedikleri kalite standardının sürekliliğini sağlayacak, kontrollü üretim yapan firma veya kooperatiflerin olmayışından dolayı bu büyük fırsatları kaçırmaktayız.

S&G, tohum firması olarak bu üzücü durumu görmekte ve iş zincirindeki tüm birimlere Türkiye'de sektörün gelişimini engelleyen problemler nelerdir?, domates sektöründe hepimiz iş zincirinin içindeki farklı kurumlar olarak daha iyiye ulaşmak adına kendi adımıza ne gibi tedbirler alabiliriz? Bu sektörün gelişmesi için üreticiden tüketiciye kadar herkes düşünmeli, düşündüklerini diğer iş zincirleri ile paylaşmalı ve gerekli makamları bilgilendirmelidir. İki yılda bir, biz S&G olarak Domates Konferanslarına devam edeceğiz. Amacımız bütün iş zincirini bir araya getirmek ve sektörün geleceği için beraberce kararlar almak ve alınan kararları beraberce uygulamaya koymaya çalışmaktır.

Biz S&G olarak düşünüyoruz ki müşteri bazında değer bir amaca yönelik beraber çalışan firmaların oluşturacağı sistemler ile ortaya çıkar, tek firmanın çabası ile değil. Ümit ediyoruz ki her konferansta bir öncekine göre ilerleme kayıt edelim ve daha profesyonel bir domates sektörü oluşturabilelim.


Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

ADVERTORIAL

>> S&G - 3. Domates konferansı


 
ANA SAYFAYA DÖN


 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.