EDİTÖR

Tarım sektörü, Türkiye ve Türkiye ekonomisi
açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu
önemine bağlı olarak sektörde yaşanan
sorunlar da, gelişmeler de, Türkiye
ekonomisini etkilemektedir.
Ancak sektör, ekonomi politikaları ve siyaset
gündeminde bu özel önemi ve rolüne eşdeğer
bir yer edinememiştir. Bununla birlikte,
geldiğimiz noktada, Türkiye ekonomisindeki
sorunlarının tarımdaki sorunlar aşılmadan
çözülmeyeceği çok açık bir şekilde ortaya
çıkmıştır.
Cine Tarım Dergisi'nin de önderlik ettiği ve
Türk tarımındaki sorunların masaya
yatırılarak kalıcı çözümler bulunması
açısından bir Tarım Paydaşları Ağı
kurulmuştur. 2000 yılında bu ağın tohumları
atılırken, tarım ve gıda sektöründeki kamu,
özel, mesleki ve gönüllü aktörler arasında
yoğun etkileşimlere imkan yaratarak daha
yüksek bir sorun çözme düzeyine ve rekabet
gücüne erişmek hedeflenmiştir.

Sorun sadece sektördeki sorunları çözmek
değil, bu sorunları çözebilecek olan paydaş
etkileşimleri için sanal, mobil ve fiziki
buluşmaların alt yapısını sağlamaktır.

Türk tarım ve gıda sektöründeki sorunların
çözülebilmesi ancak paydaş kurumların ağ
yapılanması şeklinde birleşmesi ile olasılıklı
olacağı düşünülmüştür. Bu düşünceler
doğrultusunda da üç yıldan beri çok ciddi
adımlar atılmıştır. Paydaşların birlikteliğinde
doğabilecek kalıcı çözümler ve düşünceler
hayata geçirildiği takdirde Türk tarımı ve
gıda sektörü ile birlikte ülke ekonomisinin de
çok farklı, iyi bir düzeye ulaşacağı da
kaçınılmaz bir gerçektir. Bu realiteye
sektörde bulunan herkesin ve herkesimin
daha ciddi yaklaşım göstermesi ve destek
vermesi gerekliliğine inanıyorum.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

EDİTÖR

>> Editörün Köşesi

Namık Kemal Kalaycı
nkalayci@cine-tarim.com.tr


 
ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.